Công ty cổ phần

100%

Công ty cổ phần vận tải ô tô Điện Biên

Tổ dân phố 13 - Phường Thanh Bình - TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Nguyễn Quốc Mạnh

3824457 3827244
fax: 3735006

Công ty cổ phần Thịnh Vượng

Số nhà 804 - Tổ dân phố 3 -    Phường Tân Thanh  -  TP Điện Biên Phủ  -  Tỉnh Điiện Biên

Phạm Thị Kim Liên

023830688
0912483470
Fax: 023830688

Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Điện Biên

Số nhà 53 - Tổ dân phố 3 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Phú Đỏ

3824488
Fax: 3824360

Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Tỉnh Điện Biên

Tổ dân phố 7 - Phường Tân Thanh - TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Quàng Văn Muôn

023 824323 Fax: 826360

Công ty cổ phần xi măng Điện Biên

Số nhà 15 - Tổ dân phố 12 - Phường Mường Thanh - TP ĐBP - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Văn Thịnh

02303832145 Fax: 02303832144

Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Nam

Số nhà 1070 - Tổ dân phố 5 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Đặng Văn Phương

3825380 0913018873
Fax: 02303829222

Công ty cổ phần xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên

Số nhà 196 - Tổ dân phố số 17 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Vũ Văn Phúc

02303827701;  02303825285

Công ty cổ phần Xây dựng Điện Biên Tỉnh Điện Biên

Số nhà 491 - Tổ dân phố 15 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Quốc Việt

3810686
Fax 3810684

Công ty cổ phần Xây dựng Số 2 tỉnh Điện Biên

Tổ dân phố 12 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ  - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Quang Ân

3825345
Fax 3825345

Công ty cổ phần Khoáng sản Việt Trung

Đội 2 - Bản Hợp Thành - Xã Núa Ngam - Huyện Điện Biên  - Tỉnh Điện Biên

Bùi Văn Dũng

0230 3950360; 0983 053477       Fax:     02303950361

Công ty cổ phần Xây dựng Sao Việt

Ki ốt số 21, Chợ Noong Bua - Tổ dân phố 6 - Phường Noong Bua - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Thế Vinh

0230 3833797  Fax: 02303833797

Công ty cổ phần công trình giao thông tỉnh Điện Biên

Tổ dân phố 4 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ  - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Đào Thị Hằng
0912310054

0230 3824706
Fax: 02303824706

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Á

Số nhà 136, đường Nguyễn Hữu Thọ - Tổ dân phố 6 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện biên Phủ  - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Lê Đức Điện Biên

0230 3736466; 0230 3736777
Fax: 02303736777

Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng tỉnh Điện Biên

Tổ dân phố 9 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Quang Hoán

02303824911; 02303824630
Fax: 02303830097

ĐT của Hoán: 0912600023

Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Hùng Cường

Số nhà 235 - Tổ dân phố 2 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Phạm Việt Cường

0230 3827521
Fax: 0230 3832799

Công ty cổ phần Thương mại và Dược phẩm Hoàng Lan

Số nhà 81 - Tổ dân phố 2 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Đặng Kim Tình

 

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông tỉnh Điện Biên

Tổ dân phố 4 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Lê Quý Trường

02303824477
Fax: 02303824587

Công ty cổ phần Trường Thịnh

Số nhà 27A - Tổ dân phố 24 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Trần Quốc Hùng

0230 3836766    Fax: 02303838234

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Đất Việt

Số nhà 20 - Tổ dân phố 10 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Đỗ Mạnh Hùng

0230 3834689
0979767866

Công ty cổ phần Lương thực tỉnh Điện Biên

Tổ dân phố 28 - Phường  Mường Thanh  - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Thị Dung

0230 3831276
Fax: 0230 3831295

Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Việt

Số nhà 832 - Tổ dân phố 4 - Phường Tân Thanh  - Thành phố Điện biên Phủ  - Tỉnh Điện Biên

Từ  Quang Hường
(0912317540)

0230 3834799            Fax:  02303834799

Công ty cổ phần Xây dựng Trung Hải

Số nhà 124 - Tổ dân phố 2 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Đào Sơn Hải

02303735158
0904060299
Fax: 02303735158

Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Trường Sơn Cao

Đỉnh đèo Pha Đin - Bản Lồng 2 - Xã Tỏa Tình - Huyện Tuần Giáo  - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Phạm Thị Thanh Thủy

0230 3864503; 0948 557569

Công ty cổ phần Thương mại và Phát triển công nghệ xây dựng

Số nhà 01 - Tổ dân phố 17 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ  - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Hoàng Huy Hoàng

0230 3810810; 01643 941111; 0903 247123

Công ty cổ phần Khoáng sản Miền Bắc

Thôn Huổi Sấy - Xã Mường Tùng - Huyện Mường Chà - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Cao Thanh Hải

0936 187818

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Phú

Số nhà 88 - Tổ dân phố 16 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Ngọc Muôn

0230 3825791  Fax: 02303825791

Công ty cổ phần Công nghệ nông lâm Mường Phăng

Bản Mon - Xã Pá Khoang - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Trần Lệ

0912370835

Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mức

Bản Hô Mức - Xã Nậm Nèn - Huyện Mường Chà - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Vũ Quang

0912 295478
Fax: 02303840798

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Bằng Kiều

Số nhà 414 - Tổ dân phố 13 - Phường Him Lam  - Thành Phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Phạm Văn Kiều

02303810546 0912321577

Công ty cổ phần Xây dựng Hải Linh

Số nhà 123 - Tổ dân phố 19 - Phường Tân Thanh  - Thành Phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Trương Văn Hải

023826653
 0913399918
Fax: 023826653

Công ty cổ phần Cao su Điện Biên

Đội 19 - Xã Thanh Hưng - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Phan Văn Lợi

0230 3833608   Fax: 0230 3831862

Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng Hải Đăng

Số nhà 54 - Tổ dân phố 10 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Phạm Thế Tự

0978 870899, 0230 3833929 Fax: 02303833929

Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng A&T

Số nhà 282 - Tổ dân phố 9 - Phường Thanh Bình - Thành Phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Lê Xuân Hòa

0230 2211059
0989 358554

Công ty cổ phần Thủy điện Trung Thu

Số nhà 157 - Tổ dân phố 16 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Xuân Bình

0230 3830227; 0230 3828365

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Thảo

Số nhà 608 - Tổ dân phố 1 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Phạm Văn Dũng

02303824445;
0982791559
Fax: 02303836999

Công ty cổ phần Tư vấn Nam Hồng Hà

Số nhà 27B - Tổ dân phố 20 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Lê Trung Kiên

0230 2240008; 0982 133222

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Tiến Lộc

Số nhà 213 - Tổ dân phố 11 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Bùi Quang Đức

2303810579

Công ty cổ phần Đầu tư tài nguyên và Năng lượng Điện Biên

Số nhà 158 - Tổ dân phố 8 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Đặng Tuấn

02303825969

Công ty CP Xây dựng thủy lợi - thủy điện Điện Biên

Tổ dân phố 2 - Xã Thanh Minh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Lê Văn Thi

02303810186    Fax: 02303811030

Công ty cổ phần Thương mại và Xây lắp điện Tuần Giáo

Số nhà 39 - Khối Tân Thủy - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên

Đỗ Xuân Huy

02302201888

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Điện Biên

Số nhà  859, đường Võ Nguyên Giáp - Tổ dân phố 20 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Đinh Văn Hữu

0230 3828622 Fax:  02303827437

Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Điện Biên

Tổ dân phố 10 - Phường Thanh Trường - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Lê Thị Mai

02303825712
Fax: 02303735520

Công ty cổ phần Tư vấn & Đầu tư xây dựng Hải Đông

Số nhà 40 - Tổ dân phố 01 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Nguyễn Quốc Nhiệm

0230 3925488; 0912 247363

Công ty cổ phần chế biến nông sản Điện Biên

Tổ dân phố 7 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên phủ - Tỉnh Điện Biên

Nguyễn Đức Thọ

0230 3824461
Fax:  0230 3824461

Công ty cổ phần Xây dựng Tùng Bách

Số nhà 115B - Tổ dân phố 10 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Nguyễn Thanh Tùng

02303833279

Công ty cổ phần Môi trường đô thị và xây dựng tỉnh Điện Biên

Số nhà 448 - Tổ dân phố 13 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Đỗ Thế Thái

0230 3810672; 3811045      Fax:   02303810045

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Quản lý giao thông tỉnh Điện Biên

Tổ dân phố 10 - Phường Thanh Trường - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Đỗ Thanh Lâm

0230 3852337; 0230 3736668       Fax: 0230 3833023; 0230 3852337

Công ty cổ phần Xây dựng Hòa Phát

Số nhà 61 -  Khối Trường Xuân - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên

Nguyễn Mạnh Cường

985117788

Công ty cổ phần Thủy điện Huổi Vang - Thành Bưởi

Số nhà 155 - Tổ dân phố 16 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Võ Hoàng Giang

0230 3826567; 0932 318998

Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Đông Hưng

Số nhà 95 - Tổ dân phố 8 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Phạm Kiên

1675522333

Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Điện Biên

Tổ dân phố 5 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Văn Thăng

0230 3810933; 0913297918

Công ty cổ phần Du lịch Xuân Long

Tầng 2 số nhà 579 - Tổ dân phố 11 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Đức Long

0230 3507676;  0230 3767676

Công ty cổ phần Đầu tư khoáng sản dầu khí Điện Biên

Bản Nậm Bay - Xã Nà Tòng - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Hồng Sơn

0432191225 Fax: 02303867228

Công ty cổ phần Rừng Việt Tây Bắc

Bản Kệt - Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Vũ Hải Bằng

0230 6522000  Fax:  02306250230

Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Ngọc Ánh

Tổ 8 - Thị trấn Điện Biên Đông - Huyện Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Bùi Tiến Đông

0915 158880

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Quản lý đường bộ II Điện Biên

Tổ dân phố 15 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Lương Thanh Tùng

0230 3810774 Fax: 02303811286

Công ty cổ phần Giống nông nghiệp Điện Biên

Số nhà 679 - Tổ dân phố 8 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Phạm Ngọc Toàn

0230 3824314; 0230 3826326;
3830743
Fax: 0230 3284923

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển công nghệ Vina A1

Số nhà 32 - Tổ dân phố 5 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Lò Thị
Huyền Thương

02303826829; 0936027198 Fax:  02303826829

Công ty cổ phần Năng lượng Điện Biên - Sông Hồng

Số nhà 109 - Tổ dân phố 19 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Phương Minh Huệ

0983 577889

Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Hải Lộc

Số nhà 02 - Tổ dân phố 21 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Đỗ Quân Tùng

0986088688

Công ty cổ phần sản xuất vật liệu và xây dựng Điện Biên

Tổ dân phố 19 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Vũ Thanh Văn

0230 3810656  Fax:   02303810656

Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Quang Vinh

Số nhà 58 - Tổ dân phố 7 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Bùi Quý Dự

0230 3929468; 0948 095555

Công ty CP Thương mại Dược liệu Mường Thanh tỉnh Điện Biên

Số nhà 142 - Tổ dân phố 4 - Phường Noong Bua - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Đoàn Đức Thành

0973 981555

Công ty cổ phần Cao nguyên Hà Giang

Số nhà 38 - Tổ dân phố 9 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Cao Đăng Thanh

0230 2210341

Công ty cổ phần Thủy điện Huổi Chan - Khang Nam

Số nhà 155 - Tổ dân phố 16 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Phương Minh Huệ

0230 3826567;  0986 888999

Công ty cổ phần Thủy điện Mường Pồn - Khang Nam

Số nhà 155 - Tổ dân phố 16 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Phương Minh Huệ

0230 3826567;  0986 888999

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng STC tỉnh Điện Biên

Số nhà 05 - Tổ dân phố 4 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Điêu Văn Sơn

0230 3825631

Công ty cổ phần T&T Điện Biên Phủ

Số nhà 48 - Tổ dân phố 10 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Trọng Thành

0946 068068

Công ty cổ phần Xây dựng năng lượng 69 tỉnh Điện Biên

Đường Nguyễn Hữu Thọ - Tổ dân phố 16 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Phạm Bá Quỳnh
(0988478866)

02303737298  Fax: 02303737298

Công ty cổ phần Hoàng Nga tỉnh Điện Biên

Tổ dân phố 6 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ  -  Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Thạch Thị Thuận

0912 310146

Công ty cổ phần Macadamia tỉnh Điện Biên

Số nhà 756 - Tổ dân phố 3 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Trần Công Nhì

0949 858989

Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Việt - Lào tỉnh Điện Biên

Số nhà 02 - Tổ dân phố 21 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Việt Hồng

0230 6250558  Fax: 02306250509

Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Điện Biên

Bản Na Thìn - Xã Pom Lót - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Văn Hưng

0230 3737696      Fax: 02303737798
0977676999
0985 643830

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Mạnh Cường tỉnh Điện Biên

Số nhà 233 - Tổ dân phố 21 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Thái Hà

0230 3826316;  0963 969585

Công ty cổ phần Thương mại dược phẩm Thịnh Phương tỉnh Điện Biên

Số nhà 467 - Tổ dân phố 14 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Duy Trung

0230 3831134;  0982 788066  Fax: 02303831134

Công ty cổ phần Thủy điện Nậm He

Bản Mường Tùng - Xã Mường Tùng - Huyện Mường Chà - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Lê Văn Khang
(0988777897)

0230 3840599 Fax: 02303840502

Công ty cổ phần Cao su Mường Nhé Điện Biên

Bản Mường Nhé - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Đỗ Anh Minh

0904 129189

Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khoa học công nghệ tỉnh Điện Biên

Số nhà 67 - Tổ dân phố 22 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Hà Lê Kiên Tùng

0986 810887

Công ty cổ phần Cơ điện Sông Đà Sodic

Số nhà 42 - Khối Tân Giang - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Tuấn Dũng

0936 367788

Công ty cổ phần Đường bộ 226

Tổ dân phố 15 -  Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Xuân Thủy

0230 3810773 Fax:02303810770

Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh

Số nhà 25 - Tổ dân phố 21 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Lê Thị Hoàng Yến

0230 3810043

Công ty cổ phần Phát triển rừng Toàn Cầu Điện Biên

Số nhà 37 - Tổ dân phố 14 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Đỗ Thị Trang

0914 823989

Công ty CP Đầu tư phát triển Bình Minh Điện Biên

Số nhà 33 - Tổ dân phố 1 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Văn Phượng

0946 725790

Công ty CP Tư vấn thiết kế và Xây dựng quốc tế Đức Thắng Điện Biên

Đội 5 - Xã Thanh Xương - Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Trọng Hùng

0230 3925266

Công ty cổ phần Dược phẩm và Thiết bị y tế Phương Mai Điện Biên

Số nhà 317, đường Hoàng Công Chất - Tổ dân phố 12
     Phường Noong Bua - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Vũ Thị Tuyên

0230 3926789

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển mắc ca và Giống cây lâm nghiệp Điện Biên

Số nhà 193 - Tổ dân phố 21 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Phạm Duy Bình

0947 151288

Công ty cổ phần Trường Lộc tỉnh Điện Biên

Số nhà 27A - Tổ dân phố 24 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Trần Quốc Hùng

0230 3720666

Công ty cổ phần Cà Phê Điện Biên Phủ

Số nhà 90 - Khối Tân Tiến - Thị trấn Tuần Giáo - Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Phạm Tư Luân

0168 6888686

Công ty cổ phần Thương mại du lịch và Dịch vụ tổng hợp Điện Biên

Số nhà 898, đường Võ Nguyên Giáp - Tổ dân phố 6 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Ngô Đức Ảm

0230 3826643

Fax:02303826202

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bảo Điền Việt Nam

Số nhà 123 - Tổ dân phố 14 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Văn Toàn

0230 3831839

Công ty CP Dược phẩm Thiện Đức Điện Biên

Số nhà 23 - Tổ dân phố 7 - Phường Noong Bua - TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Hoàng Thị Xuân

01667 283396

Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên

Tổ dân phố 1 - Phường Him Lam - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Nguyễn Lệ Quế

0230 3810198

Fax:02303812333

Công ty cổ phần Chăn nuôi UVA Điện Biên

Số nhà 756 - Tổ dân phố 3 - Phường Tân Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam

Trần Công Nhì

0949 858989

 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°