Điểm tin nổi bật trong nước và quốc tế từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 3 năm 2022

Update 18 - 03 - 2022
100%

PHẦN I: TIN ĐIỆN BIÊN

 

* Baodienbienphu.info.vn (17/3): Khó khăn trong giao đất, giao rừng ở Mường Nhé

Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan đến nay diện tích đất có rừng đã hoàn thành giao trên địa bàn huyện Mường Nhé đạt gần 75,4% so với kế hoạch. Diện tích chưa có rừng mới cơ bản hoàn thành việc rà soát, thành lập mảnh trích đo đối với 6 xã có triển khai dự án trồng mắc ca công nghệ cao (Sín Thầu, Sen Thượng, Leng Su Sìn, Chung Chải, Nậm Vì, Mường Nhé) và sẽ thực hiện giao trong năm 2022.  

Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND huyện, Ban Chỉ đạo giao đất, giao rừng huyện Mường Nhé cùng các phòng, ban, đơn vị liên quan tích cực tuyên truyền, phổ biến tới các xã, bản mục đích, ý nghĩa để đẩy nhanh tiến độ cũng như đảm bảo yêu cầu trong công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định và các hướng dẫn của cấp trên. Đối với đất lâm nghiệp có rừng, huyện thực hiện rà soát đánh giá hiện trạng rừng theo quy hoạch 3 loại rừng, tổng diện tích đất lâm nghiệp có rừng còn lại sau khi thực hiện giao theo Kế hoạch số 388/KH-UBND, ngày 20/2/2013 của UBND tỉnh có thể giao được là 12.390,75ha. Đến nay đã giao được cho các chủ rừng gần 9.336,4ha (đạt gần 75,4% so với kế hoạch giao). Trong đó năm 2020, UBND huyện đã tổ chức thực hiện và đã giao hơn 7.982ha cho 175 chủ rừng (66 cộng đồng và 109 hộ gia đình). Năm 2021, UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện giao (đối với những diện tích còn vướng mắc chưa giao được trong năm 2020) được hơn 1.354,3ha cho 83 chủ rừng (26 cộng đồng và 57 hộ gia đình). Diện tích còn lại hiện vẫn chưa giao được là gần 3.054,4ha.

Đối với đất lâm nghiệp chưa có rừng đã thực hiện rà soát, đánh giá hiện trạng theo quy hoạch 3 loại rừng. Tổng diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng đủ điều kiện để giao hơn 29.670,9ha (được phê duyệt tại Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND huyện Mường Nhé). Huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai trong 2 giai đoạn: Năm 2021 triển khai trước đối với 6 xã có triển khai dự án mắc ca công nghệ cao (Sín Thầu, Sen Thượng, Leng Su Sìn, Chung Chải, Nậm Vì và Mường Nhé) theo phê duyệt chủ trương trồng mắc ca công nghệ cao của tỉnh. Đến nay đã hoàn thành việc rà soát ngoại nghiệp đến xã, bản đối với 6 xã thuộc dự án. Tổng diện tích đã rà soát lập hồ sơ, xây dựng phương án giao hơn 3.514,2ha của 4 xã: Sín Thầu, Sen Thượng, Leng Su Sìn, Chung Chải cho 16 cộng đồng và 382 hộ gia đình. Năm 2022 tiếp tục triển khai đối với các xã còn lại trên toàn địa bàn huyện theo hướng dẫn mới của liên ngành Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Khó khăn trong quá trình giao đất, giao rừng tại huyện Mường Nhé là với diện tích đất lâm nghiệp có rừng còn lại chưa giao được cho chủ rừng theo kế hoạch. Nguyên nhân chính là tranh chấp liên quan đến địa giới hành chính giữa các địa phương như: xã Nậm Kè (huyện Mường Nhé) với xã Na Cô Sa (huyện Nậm Pồ); xã Huổi Lếch (huyện Mường Nhé) với xã Tà Tổng (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) và một số diện tích nhỏ lẻ, manh mún chồng lấn vào các chương trình dự án khác, như: Đề án 79, dự án trồng keo. Cơ bản các diện tích này UBND huyện đã chỉ đạo và đưa vào phương án phê duyệt giao cho UBND các xã quản lý và thuê khoán lại các đối tượng đang sinh sống trong và gần khu vực đó trực tiếp bảo vệ để được nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định.

 

* Baodienbienphu.info.vn (17/3): Cần cú hích mạnh mẽ hơn về chính sách

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu hướng tất yếu của ngành Nông nghiệp Việt Nam nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều mô hình nông nghiệp bắt đầu áp dụng, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức sản xuất nông nghiệp công nghệ cao còn nhiều khó khăn bất cập, từ chính sách, thủ tục hành chính cho đến vốn... đang là những “nút thắt trói chân” ngành Nông nghiệp công nghệ cao tỉnh phát triển.

Mặc dù trong những năm qua, Điện Biên đặc biệt quan tâm tới việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực, thế mạnh của tỉnh, như: Sản xuất, chế biến lúa gạo, chăn nuôi,  trồng cây ăn quả... Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đã được tỉnh ban hành, như: Quyết định số 04/2017/QĐ UBND ngày 13/01/2017 quy định một số chính sách hỗ trợ việc áp quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 về việc Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 19/1/2021 của UBND tỉnh Điện Biên quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, chưa có chính sách riêng biệt nào hỗ trợ nông nghiệp công nghệ cao; các chính sách trên chủ yếu lồng ghép hỗ trợ các hạng mục đầu tư là chính, như: Hỗ trợ ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm; hỗ trợ xây dựng nhà kính (nhà màng) và hỗ trợ nhà lưới… Song nhiều chính sách chưa thật sự đi vào cuộc sống, hầu hết các doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân chưa tiếp cận được với các chính sách này. Trong 3 chính sách trên, hiện nay mới chỉ có Quyết định 45/2018 đã hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp, nhưng hạn chế; trong khi 2 chính sách còn lại chưa thực hiện hỗ trợ người dân.

Một trong những nguyên nhân được cho rằng, do nguồn kinh phí tỉnh hạn hẹp, trong khi vốn trung ương không có; cùng với đó, điều kiện, quy định để được hỗ trợ của các chính sách rất phức tạp. 

Nằm trong chủ chương chung thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao và thực hiện Quyết định 45 của UBND tỉnh, tháng 5/2019, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mường Báng (huyện Tủa Chùa) áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ rau, củ, quả an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Mường Báng, với quy mô 1,2ha và số hộ tham gia 15 hộ dân được đầu tư theo hình thức nhà lưới. Mức kinh phí hỗ trợ 480 triệu đồng. Theo thống kê của Phòng Tài chính - Kế hoạch (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến nay mới duy nhất Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mường Báng được hỗ trợ kinh phí trong việc ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, qua kiểm tra dự án của cơ quan chức năng, Hợp tác xã chưa có tiêu chuẩn về nhà lưới làm cơ sở nghiệm thu thanh, quyết toán; thời gian hợp đồng liên kết chỉ thể hiện 1 năm trong khi theo quy định là 3 năm (cây có chu kỳ sản xuất kinh doanh dưới 1 năm); hợp đồng liên kết chưa có số hợp đồng; hợp đồng liên kết yêu cầu bên B tuân thủ quy trình trồng trọt của bên A tuy nhiên bên A lại chưa có quy trình; chủ trì liên kết chưa có báo cáo định kỳ theo quy định; chưa có kết quả kiểm định chất lượng sản phẩm.

Theo bà Phạm Thị Út Mai, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mường Báng, trong quá trình hoạt động, hợp tác xã được hỗ trợ chủ yếu về quy trình kỹ thuật sản xuất rau an toàn và kết nối, giới thiệu đến các cơ quan, đơn vị trường học để tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, các chính sách khác như: Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực; đất đai; phát triển hạ tầng... hợp tác xã chưa được hưởng. Thời gian tới, đơn vị mong nhận được sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành; đặc biệt là tạo điều kiện để được tiếp cận dễ dàng hơn với các chính sách phát triển nông nghiệp nói chung và nông nghiệp công nghệ cao nói riêng.

 

* Baodienbienphu.info.vn (17/3): Hiệu quả từ các mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

Xác định phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là điều kiện tiên quyết, tạo đột phá giúp nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông, lâm sản, những năm gần đây, một số hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp và hộ dân trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, với các mô hình như: Sản xuất trong nhà kính, nhà màng, nhà lưới; áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm (tưới phun sương hoặc tưới nhỏ giọt tự động và bán tự động)... Nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao bước đầu đã đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản.

Điển hình, mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất giống cá lăng chấm do Trung tâm Thủy sản tỉnh (hiện nay Trung tâm Khuyến nông và Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện. Dự án thực hiện công nghệ sinh sản nhân tạo giống cá lăng chấm theo công nghệ mới.

Nhờ áp dụng và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, quy trình về sản xuất, vì vậy dự án đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Cụ thể, qua kiểm tra cho thấy, cá lăng chấm tại ao ương giống đạt 10.866 con; tỷ lệ đẻ của cá cái đạt từ 57 - 100%; tỷ lệ thành thục đạt 76,6%; tỷ lệ sống từ cá bột lên cá hương đạt 50%, đạt chỉ tiêu đề ra và tỷ lệ sống từ cá hương lên cá giống đạt 60% đạt chỉ tiêu đề ra (60%). Thành công trong việc sản xuất cá lăng chấm giống bằng phương pháp nhân tạo sẽ mở ra triển vọng mới cho nghề nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh, người chăn nuôi có thể chủ động về con giống để phát triển nuôi thương phẩm trên diện rộng. 

Tương tự, mô hình trồng rau, củ quả công nghệ cao trong nhà kính ứng dụng công nghệ Isarel của Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Bản Mé (xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên), với diện tích 3.500m2, với 5.000 gốc dưa chuột Baby Đà Lạt, 2.000 gốc cà chua Nowara RZ Nhật Bản và mộ số cây trồng rau củ quả khác. Mỗi cây dưa leo và cà chua được trồng trong một bầu giá thể bằng xơ dừa, đặt trong luống đã được lót ni lông cách ly với nền đất để tránh mầm bệnh. Hệ thống nước tưới hoàn toàn tự động bằng công nghệ tưới nhỏ giọt Israel. Dù mới áp dụng, nhưng mô hình trồng rau củ quả công nghệ cao của Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Bản Mé đã thu được những thành công bước đầu. Sản phẩm vụ đầu tiên cho thu hoạch đạt năng xuất cũng như chất lượng rất cao.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã từng bước được quan tâm, đầu tư và đạt được một số kết quả. Nhiều lĩnh vực, mô hình đã được các doanh nghiệp, người dân quan tâm đầu tư, như: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau an toàn trong nhà lưới 4,2ha, sản lượng 84 tấn/năm; ứng dụng các quy trình sản xuất nông nghiệp có chứng nhận (VietGAP, hữu cơ, HACCP, UTZ) trong sản xuất lúa, rau màu, cây ăn quả và cây công nghiệp với tổng diện tích 1.531ha; ứng dụng công nghệ cao trong xây dựng mô hình tưới tiết kiệm cho một số cây trồng với tổng diện tích đến năm 2020 là 753ha; ứng dụng công nghệ sản xuất thành công giống cá lăng chấm Hemibagrus guttatus thương phẩm trong ao...

 

* Dienbien.dcs.vn (16/3): Công bố điểm thi vòng 1 và triệu tập thí sinh thi vòng 2 kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo sở, ngành tỉnh năm 2022

Ngày 15/3, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển đã ký Thông báo số 08-TB/HĐTT công bố điểm thi vòng 1 của 21 thí sinh và Thông báo số 09-TB/HĐTT về việc triệu tập 21 thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021 và đợt 1 năm 2022. Theo đó, thời gian thi vòng 2 thuyết trình, bảo vệ Đề án từ 07 giờ 30 phút, ngày 28/3/2022 tại Phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trụ sở Tỉnh ủy; dự kiến thi trong 03 ngày, từ ngày 28/3/2022 đến ngày 30/3/2022 theo thứ tự: Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Sở Nội vụ và Sở Tư pháp.

 

*Dienbientv.vn (16/3): Điện Biên: 95/129 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh

Nhờ đẩy mạnh giải pháp trong xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở, đến nay đã có 95/129 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đạt tiêu chuẩn chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh.

Để xây chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh, thời gian qua, Ban chỉ đạo xây dựng củng cố chính quyền cơ sở tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền cơ sở, tăng cường củng cố kiện toàn các xã yếu kém tạo sự chuyển biến ngay từ cơ sở như: nâng cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu; chuẩn hóa, nâng cao nâng cao năng lực của cán bộ, xử lý nghiêm các cán bộ vi phạm, kịp thời thay thế cán bộ năng lực, uy tín giảm sút.

Các địa phương cũng thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động của bộ máy chính quyền theo hướng tinh gọn, linh hoạt; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực thi công vụ. Không ngừng xây dựng đội ngũ, công chức bảo đảm đủ về số lượng và nâng cao chất lượng. Việc củng cố chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

 

PHẦN II: TIN TỨC – THỜI SỰ

TIÊU ĐIỂM

*Tienphong.vn (17/3): Đề nghị Bộ Công an phối hợp với Interpol điều tra vụ 36 lô điều nguy cơ mất trắng

Trước tình hình còn 36 container điều xuất khẩu có nguy cơ mắt trắng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an tìm hiểu vụ việc, nếu phát hiện có yếu tố phạm pháp là các tổ chức, cá nhân trong nước thì xử lý theo quy định pháp luật Việt Nam. Còn nếu là các tổ chức, cá nhân nước ngoài, làm việc với Interpol để xử lý theo quy định quốc tế.

Bộ NN&PTNT vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo về vụ việc hàng chục container điều xuất khẩu sang Ý bị mất kiểm soát.

Theo Bộ NN&PTNT, đến thời điểm này còn 36 container hàng đang mất chứng từ gốc hoặc chỉ cho thông quan khi có xác định của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam (bên bán).

Hiện, văn phòng luật sư Davide Gallasso (đơn vị được doanh nghiệp Việt Nam thuê) đang phối hợp với bộ phận Thương vụ Việt Nam tại Ý để xử lý vụ việc.

Phía luật sư cho biết đã làm việc với công an, hải quan, các hãng tàu và lấy phán quyết từ toà án để hàng không được thông quan dù họ có trong tay bộ giấy tờ gốc. Phía luật sư cũng làm việc với các ngân hàng để xem ai là người chịu trách nhiệm cho vụ việc này, đồng thời lấy lại quyền sở hữu hàng hoá cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Để tránh nguy cơ mắt trắng các lô hàng, Bộ NN&PTNT kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải làm việc với các hãng tàu vận tải 36 container hàng đang thất lạc hồ sơ gốc để phối hợp giữ hàng, tạo điều kiện cho bên luật sư xử lý dứt điểm vụ việc, để doanh nghiệp được lấy lại hàng và tái xuất sang thị trường khác.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với các ngân hàng thương mại (là ngân hàng thực hiện nghiệp vụ nhận tiền cho công ty xuất khẩu) rà soát lại quá trình thực hiện giao dịch với ngân hàng của bên mua hàng để xác định nguyên nhân và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xử lý hồ sơ của những lô hàng đang thất lạc hồ sơ gốc.

 

CHÍNH SÁCH – VĂN BẢN – NGHỊ ĐỊNH MỚI

*Chinhphu.vn (17/3): Chưa thay đổi cơ quan quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Chính phủ yêu cầu Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải tiếp tục rà soát, thống nhất về phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ, bảo đảm không chồng chéo, trùng lắp; không quy định về tổ chức bộ máy trong các dự án luật; chưa thay đổi cơ quan quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Đây là nội dung tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 16/3/2022 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2022 vừa được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký ban hành.

Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 30/1/2022. Trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật cần phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các cơ quan của Đảng, Quốc hội, cơ quan, tổ chức liên quan khác; lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học; tham khảo kinh nghiệm quốc tế; tăng cường truyền thông, tạo đồng thuận, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

 

*Chinhphu.vn (16/3): Đến cuối năm 2022, trên 90% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử

Một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022 là phổ cập hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân. Mục tiêu đến hết năm 2022 sẽ có trên 90% người dân Việt Nam có Hồ sơ sức khỏe điện tử, được sử dụng trong hoạt động khám chữa bệnh và theo dõi sức khỏe người dân, từng bước thay thế y bạ giấy.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số vừa ký Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban này năm 2022.

Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tập trung chỉ đạo, điều phối các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc các Chương trình, Chiến lược của Quốc gia về chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Trong đó, về nhiệm vụ trọng tâm phân công các thành viên Ủy ban Quốc gia trực tiếp chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì chỉ đạo, Bộ Thông tin và Truyền thông và các địa phương phối hợp xây dựng Hệ thống định danh và xác thực điện tử trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân. Mục tiêu đến hết năm 2022 sẽ có từ 15-20% người dân sử dụng ứng dụng định danh điện tử.

Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì chỉ đạo, Bộ Thông tin và Truyền thông và các địa phương phối hợp thúc đẩy triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân. Mục tiêu đến hết năm 2022 sẽ có trên 90% người dân Việt Nam có Hồ sơ sức khỏe điện tử, được sử dụng trong hoạt động khám chữa bệnh và theo dõi sức khỏe người dân, từng bước thay thế y bạ giấy.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì chỉ đạo, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng dạy học trực tuyến, nền tảng đại học số và kho tài nguyên giáo dục số quốc gia. Phổ cập và duy trì tỷ lệ dạy học trực tuyến nhất định ngay cả khi dịch COVID-19 kết thúc. Xây dựng Đề án thí điểm triển khai 5 trường tham gia mô hình giáo dục đại học số trong đào tạo nhân lực công nghệ số.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, Bộ Thông tin và Truyền thông và các địa phương phối hợp thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mục tiêu đến hết năm 2022 đạt tối thiểu 150.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa được sử dụng tài liệu hướng dẫn, công cụ tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, hỗ trợ đào tạo, tư vấn, thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bô Y tế và các bộ, ngành, địa phương phối hợp thúc đẩy triển khai thanh toán số, thanh toán không dùng tiền mặt. Mục tiêu đến hết năm 2022 tỷ trọng thanh toán học phí, viện phí không dùng tiền mặt đạt tối thiểu 50%.

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ điều phối, chỉ đạo triển khai, hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch; tổ chức, điều phối phát triển các nền tảng số quốc gia thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; trong Quý I/2022 ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số bộ, ngành mình, trong đó cụ thể hóa kế hoạch thực hiện một nhiệm vụ trọng tâm thuộc diện Ủy ban Quốc gia chuyển đổi số theo dõi, đôn đốc.

 

*Chinhphu.vn (17/3): Tăng cường chống buôn lậu sinh phẩm, vật tư phòng, chống COVID-19

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu các Bộ, ngành liên quan tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với nhóm mặt hàng sinh phẩm, vật tư, thiết bị y tế phòng, chống COVID-19.

Tại Công văn số 1669/VPCP-V.I ngày 17/3/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh  - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) yêu cầu Bộ Y tế tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 08/10/2021, Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 30/1/2022 và Văn bản số 65/TB-VPCP ngày 02/3/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá liên quan đến việc tăng cường thanh tra, kiểm tra không để lợi dụng tình hình dịch bệnh tăng giá bất hợp lý đối với thuốc, vật tư y tế, kít xét nghiệm COVID-19; đồng thời, chủ động theo dõi, giám sát biến động giá các mặt hàng trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 để có biện pháp quản lý, bình ổn giá theo quy định.

Ban Chỉ đạo 389 các Bộ: Tài chính, Công Thương, Công an, Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tổ chức đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các trường hợp đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, trái quy định, bảo đảm thực hiện kiểm soát chặt chẽ chất lượng, ổn định giá và nguồn cung đối với nhóm mặt hàng sinh phẩm, vật tư, thiết bị y tế (trong đó có các loại kit xét nghiệm COVID-19, máy đo SpO2) và thuốc phòng, c