Chính sách tiền lương năm 2022 và những điểm mới đáng chú ý

Update 14 - 01 - 2022
100%

Chính sách tiền lương năm 2022 có những điểm mới gì đáng chú ý? Nếu như năm 2021, các chính sách cải cách về tiền lương nhằm cải thiện thu nhập chưa thể thực hiện thì bước sang năm 2022 khiến người lao động vô cùng trông đợi.

Chính sách tiền lương năm 2022 và những điểm mới đáng chú ý.

1. Tiền lương theo quy định của Pháp luật

Căn cứ theo Điều 90, Bộ luật lao động 2019 quy định về tiền lương nêu rõ tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động (NLĐ) theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên nhiều yếu tố như mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình người lao động; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp. 

Theo quy định, mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu. Hiện tại, mức lương tối thiểu vùng là căn cứ để người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận lương. 

Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động. 

2. Chính sách tiền lương năm 2022 có gì mới

Nếu như người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp tư nhân được trả lương với mức lương thỏa thuận theo năng lực thì đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng quân nhân, công an… sẽ có thang bảng lương chung đối với từng công việc và chức danh cụ thể.

2.1 Chính sách tiền lương năm 2022 đối với cán bộ công chức viên chức

Theo tinh thần tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 đã đề ra việc cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động. Theo như kế hoạch, đến năm 2021 chính thức áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị, theo chỉ đạo do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kế hoạch được lùi tới ngày 1/7/2022.

Hoãn thời điểm thi hành cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2022 cho đến khi có văn bản mới hướng dẫn.

Tuy nhiên, vào thời điểm cuối năm 2021, ngày 13/11/2021 Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 34/2021/QH15 nhằm điều chỉnh các chính sách tiền lương phù hợp với tình hình thực tế. Căn cứ theo Khoản 1, Điều 3, Nghị quyết 34/2021/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 nêu rõ:

“1. Lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội; ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995.”

Như vậy, đối với nhóm đối tượng là công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ thực hiện lùi cải cách tiền lương từ 1/7/2022 đến khi có văn bản hướng dẫn chính thức. Theo chỉ đạo thì việc lùi cải cách tiền lương sẽ không kéo dài quá lâu gây ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống người lao động. 

Mức lương năm 2022 của cán bộ công chức, viên chức sẽ vẫn được tính theo công thức sau:

Tiền lương = Hệ số lương  x  Mức lương cơ sở  + các khoản phụ cấp - các khoản đóng BHXH, khác (nếu có)

Trong đó, mức lương cơ sở 2022 là 1,49 triệu đồng/tháng. Hiện chưa có thông báo chính thức về việc thay đổi mức lương cơ sở và mức lương cơ sở này được duy trì từ 1/7/2019 đến nay.

>>> Kế hoạch điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2022 của Quốc Hội

2.2 Dự kiến không tăng lương cơ sở

Do chưa thực hiện được cải cách về chính sách tiền lương, lương cơ sở vẫn là căn cứ quan trọng để tính lương cho cán bộ, công chức, viên chức và nhiều khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội khác.

Bên cạnh đó, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến cho nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, đời sống kinh tế, xã hội của nước ta bị ảnh hưởng nặng nề. Mọi nguồn lực hiện đang được dồn cho việc phòng, chống dịch cũng như phát triển kinh tế. Dự kiến năm 2022, mức lương cơ sở chưa thể tăng theo như kế hoạch và theo tinh thần nêu tại Nghị quyết 27-NQ/TW.

Hiện nay, chưa có đề xuất mới về mức lương cơ sở năm 2022. Vì vậy, trong năm 2022 mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức vẫn áp dụng mức 1,49 triệu đồng/tháng cho đến khi chính thức có hướng dẫn mới.

2.3 Dự kiến giữ nguyên mức lương tối thiểu vùng

Mức lương tối thiểu vùng được dùng làm căn cứ thỏa thuận lương giữa người sử dụng lao động và người lao động khi ký kết hợp đồng và thực hiện nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), thông thường mức lương này được điều chỉnh định kỳ vào ngày 1/7 hằng năm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Covid-19 trong 2 năm liên tiếp năm 2020 và 2021 mức lương tối thiểu vùng không tăng và được thực hiện theo mức lương công bố tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP. 

Căn cứ theo tình hình dịch bệnh và những khó khăn về kinh tế hiện nay dự kiến lương tối thiểu vùng 2022 được giữ nguyên so với năm 2021. Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng năm 2022 như sau:

Mức lương

Đơn vị, Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn

4.420.000 đồng/tháng

Thuộc vùng I

3.920.000 đồng/tháng

Thuộc vùng II

3.430.000 đồng/tháng

Thuộc vùng III

3.070.000 đồng/tháng

Thuộc vùng IV

Dự kiến mức lương tối thiểu vùng năm 2022 áp dụng theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

Mức lương tối thiểu vùng không tăng, dẫn đến mức lương thỏa thuận của nhiều người lao động sẽ bị ảnh hưởng. Mức lương tính đóng BHXH tối thiểu theo quy định cũng sẽ được giữ nguyên so với năm 2021.

2.4 Tăng lương hưu 7,4% từ tháng 1/2022

Cải cách tiền lương chưa thể thực hiện trong năm 2021 và sẽ thực hiện ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho đối tượng là người lao động nghỉ hưu. Theo đó, tại Nghị định 108/2021/NĐ-CP ban hành ngày 7/12/2021 của Chính phủ về về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng quyết định thực hiện điều chỉnh tăng mức lương hưu từ 1/1/2022. Cụ thể:

Điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng từ 1/1/2022.

Điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021. Áp dụng cho cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, lực lượng quân nhân, công an, cán bộ phường/ xã / thị trấn…

Điều chỉnh tăng thêm đối với các đối tượng nghỉ hưu trước ngày 01/01/1995, cụ thể: 

      + Tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống; 

       + Tăng lên bằng 2.500.000 đồng/ người/ tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/ người/ tháng đến dưới 2.500.000 đồng/ người/ tháng.

Lưu ý: Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định tại Điều này là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

Chính sách tiền lương năm 2022 đã có những đổi mới quan trọng. Mặc dù chưa thể thực hiện chính sách cải cách tiền lương triệt để theo kế hoạch, nhưng lương hưu và các khoản trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng trong năm 2022 đã được điều chỉnh tăng. Hy vọng, trong thời điểm vật giá leo thang như hiện nay các chính sách cải cách tiền lương sẽ sớm được thực hiện đảm bảo cuộc sống hiện tại cho người lao động.

Theo ebh.vn

Tin mới nhất

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2022(12/04/2022 5:00 CH)

Chính sách tiền lương có hiệu lực từ giữa tháng 3-2022(11/03/2022 10:03 CH)

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2022(11/03/2022 9:52 CH)

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2(14/02/2022 11:54 CH)

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2022(14/02/2022 11:45 CH)

Chính sách tiền lương năm 2022 và những điểm mới đáng chú ý(14/01/2022 9:19 CH)

Chính sách mới về cán bộ, công chức có hiệu lực hôm nay(10/12/2021 4:03 CH)

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (03/12/2021)(03/12/2021 3:41 CH)

Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2021(30/11/2021 3:07 CH)

Chính sách về BHXH năm 2022 có gì mới?(11/11/2021 3:19 CH)

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (09/11/2021)(09/11/2021 4:14 CH)

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (03/11/2021)(03/11/2021 4:59 CH)

Không phải nộp bản sao sổ hộ khẩu, CMND, CCCD khi làm Sổ đỏ(01/11/2021 5:56 CH)

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (01/11/2021)(01/11/2021 4:28 CH)

5 quy định mới về hóa đơn từ 01/11/2021(29/10/2021 10:48 CH)

Sẽ có chính sách hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gặp khó khăn do Covid-19(19/10/2021 5:08 CH)

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (12/10/2021)(12/10/2021 4:03 CH)

4 chính sách mới nổi bật có hiệu lực hôm nay (01/10/2021)(01/10/2021 4:28 CH)

Quyền lợi người lao động bị nghỉ việc vì dịch Covid-19(23/09/2021 3:01 CH)

Người lao động sẽ được giảm mức đóng BHXH, phí công đoàn(13/09/2021 5:30 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 
https://namvietluat.vn/ Vinpearl tuyên quang Taxi tai saigon  lavilla green city west lakes golf & villas https://donnha24h.vn/don-nha-tron-goi-24h-taxi-tai-24h/ Chứng Chỉ An Toàn | Chứng Nhận ISO 9001 Invert  Chứng Nhận ISO 45001 Dịch vụ chuyển nhà Astral City Bảo Lộc Park Hills TạpchíSEO Legend complex  Đại học Công nghệ GTVT Dự án hinode royal park Thông tắc cống hà nội Richland Residence Nệm dunlopillo phu tung oto chinh hang  Taxi tải Rượu Nhập Khẩu  danangsale thienduongkoi.com.vn  hongphong.gov.vn  Chuyển nhà  Chuyển văn phòng trọn gói  Dịch vụ chuyển nhà trọn gói  Lịch Vạn Niên Wefinex WikiGlocal Dịch vụ chuyển nhà Đồ bộ mặc nhà danangsale baoantelecom Taxi tải Novaworld Đà lạt Địa ốc Kim oanh muabannhanh.io Thietbihoptructuyen Căn hộ Bình Dương Thăng Long Central City Diamond Centre Point LDG Group Thông tắc cống Cửa nhôm kính Cổng nhôm đúc Cửa nhôm Xingfa Cửa nhôm Việt Pháp Cửa cuốn Austdoor Cửa kính cường lực Lan can kính cường lực Kính màu ốp bếp Vách kính phòng tắm Cửa lưới chống muỗi Bản đồ Việt Nam Báo giá cửa cuốn Làm biển quảng cáo Giá cửa nhôm kính Báo giá cửa kính Trần vách thạch cao Cửa nhôm Xingfa giá rẻ Cửa nhôm Việt Pháp giá rẻ Cửa kính giá rẻ Làm trần thạch cao Giá cửa nhựa lõi thép Grand marina Bản đồ Thế Giới The River Thủ Thiêm The 9 Stellars Masteri West Heights Bản đồ TPHCM Tecco Group Venezia Beach one central saigon veneziabeachs.com hausnimaquan9 Hồng sâm Hàn Quốc Căn hộ Legacy Central Làng Pháp Bảo Lộc Resort & Spa junction.com.vn Takashi ocean suite venezia beach simsodep.co imperium town nha trang Máy lọc nước Kangen.vn atvstp.org.vn Reviewland.vn Chứng Nhận FDA Legacy Central Kim Oanh luatvanphuc.vn Honas residence ancruising.com stella-entropic.vn SwanLake The Onsen Bản đồ các tỉnh Việt Nam Công ty Phương Trường An Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Zeitgeist Nhà Bè Luật sư Bình Phước Vinhomes Dream City wyndham skylake https://paradraco.info/ vinhomes cổ loa đất nền house viet Astral City opalcitysview.com Đất nền Bình Dương Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 9001 cách bán hàng trên shopee Vinhomes smart city tay mo Aqua City Đồng Nai Bất động sản Invert https://mt-eastmarkcitys.com/ Legacy-central/ bất động sản Novaworld phan thiet https://cuuhoxemayhonda.com/ Thiết kế web Vinhomes Dream City Tài chính doanh nghiệp AquaCity.TV T&T City Millennia Xây nhà trọn gói thu mua phe lieu thinh phat NTVV https://www.gemskyworld.tv/ giá chuyển nhà trọn gói kiến vàng Vin Hưng yên Nhơn hội new city The Classia Khang Điền https://www.novaworldhotram.net/ Khóa chống trộm xe máy Merry land Merry land quy nhơn ô dù quảng cáo Aqua City Nova Land Masterise homes Đồng hồ Rolex ô dù quảng cáo Định cư toàn cầu Bluesea Định cư canada diện tay nghề Máy lạnh âm trần daikin Máy lạnh tủ đứng Panasonic Du học New Zealand Du học Úc https://www.meyhomescapitals.vn/ Vinhomes Dream City Dragon Ocean Đồ Sơn Thiết kế app https://www.aquacity.land https://www.legacy-central.vn Bát Tràng Family https://www.dragonpearl.land Thu mua phế liệu giá cao giá vé máy bay Chuyển nhà Kiến Vàng ID Junction Long Thanh Thiết kế nhà đẹp MerryLand Quy Nhơn smartcityhanoi.com.vn hút hầm cầu huế Lắp internet FPT merry land quy nhơn https://www.astralcity.land/ https://www.merryquynhon.com/ https://www.bconspolygon.land/ Du lịch Quảng Bình bảng giá akari city bình tân
°