VPUB - Góp ý vào 2 Tờ trình ban hành Quyết định quy định cụ thể một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh và Quy chế làm việc của UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021 - 2026

Update 22 - 07 - 2021
100%

Dienbien.gov.vn - Tại phiên họp tháng 7/2021 của UBND tỉnh Điện Biên vào chiều ngày 21/7, UBND tỉnh đã cho ý kiến đóng góp vào nội dung Tờ trình ban hành Quyết định quy định cụ thể một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng (GPXD) trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Sở Xây dựng báo cáo và Tờ trình ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Văn phòng UBND tỉnh trình. Đồng chí Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Quyết định quy định cụ thể một số nội dung về cấp GPXD trên địa bàn tỉnh Điện Biên, bao gồm: Phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi GPXD; quy mô, chiều cao, thời hạn tồn tại của công trình xây dựng được cấp GPXD có thời hạn trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đối tượng áp dụng là các cơ quan cấp GPXD; các tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư xây dựng công trình; các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác cấp GPXD và thực hiện xây dựng công trình theo GPXD trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Sở Xây dựng cấp phép xây dựng đối với công trình thuộc đối tượng có yêu cầu phải cấp GPXD trên địa bàn tỉnh gồm: Công trình cấp đặc biệt, công trình cấp I, cấp II; công trình tôn giáo thuộc dự án do các tổ chức tôn giáo làm chủ đầu tư; công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trong cụm công nghiệp; công trình thuộc dự án; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình quảng cáo; công trình nằm trên địa bàn 2 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, trừ công trình quy định tại điểm b Khoản này. Đối với công trình cấp đặc biệt phải có văn bản báo cáo UBND tỉnh và được sự chấp thuận bằng văn bản của UBND tỉnh trước khi thực hiện cấp GPXD; UBND huyện, thị xã, thành phố cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV; công trình tín ngưỡng và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn do mình quản lý. Cơ quan có thẩm quyền cấp GPXD có quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi GPXD do mình cấp. Trong quá trình thi công xây dựng, có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi cấp công trình dẫn đến thay đổi về thẩm quyền cấp phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều này thì UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh GPXD đối với công trình nhưng phải xin ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng trước khi cấp giấy phép điều chỉnh. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp GPXD không thu hồi GPXD đã cấp không đúng quy định thì UBND tỉnh trực tiếp quyết định thu hồi GPXD… Quy định cụ thể về cấp GPXD trên địa bàn tỉnh Điện Biên trên cơ sở thực tiễn; đảm bảo trật tự xây dựng trong đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo quy hoạch xây dựng được duyệt; là căn cứ pháp lý để các cơ quan có thẩm quyền quản lý về phát triển đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Về nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô thống nhất: Đối với quyền của UBND tỉnh thì mới phân cấp, đồng thời cấp phép đối với công trình đặc biệt, công trình cấp 1, cấp 2; công trình tôn giáo tín ngưỡng… Đối với cấp huyện chỉ cấp giấy phép cho các công trình xây dựng cấp 3, cấp 4 và nhà ở riêng lẻ. Đồng chí đề nghị Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến, hoàn thiện nội dung Tờ trình. 

Đối với nội dung Tờ trình ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021 - 2026, việc xây dựng và Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021- 2026 nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; đảm bảo sự tập trung, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện hiện nay. Nội dung cơ bản Quy định chung, quy định về: phạm vi, đối tượng điều chỉnh; nguyên tắc làm việc của UBND tỉnh; Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc và quan hệ phối hợp công tác; trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc: của UBND tỉnh, của Chủ tịch UBND tỉnh, của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, của Ủy viên UBND tỉnh, của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, của Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Quan hệ phối hợp công tác của UBND tỉnh; giữa Thủ trưởng cơ quan chuyên môn và giữa Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn với Chủ tịch UBND cấp huyện; Phiên họp UBND tỉnh và các cuộc họp, hội nghị của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, quy định về các cuộc họp, hội nghị của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các hình thức tổ chức cuộc họp, hội nghị; phiên họp, chuẩn bị phiên họp, thành phần dự phiên họp; trình tự phiên họp; biên bản và thông tin về phiên họp UBND tỉnh; cách thức giải quyết công việc của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn. Thủ tục, quy trình giải quyết công việc, quy định về: thủ tục gửi văn bản, trình giải quyết công việc Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức tiếp công dân. Công tác thông tin, báo cáo, quy định về: trách nhiệm thông tin, báo cáo; thông tin về hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương cho nhân dân; truyền thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; trách nhiệm thi hành… Về nội dung này, đồng chí Lê Thành Đô đề nghị các thành viên UBND tỉnh tham gia trực tiếp bằng văn bản, gửi UBND tỉnh xem xét, thống nhất./.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB – Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại thị xã Mường Lay(20/09/2021 11:02 CH)

VPUB - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vừ A Bằng thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn...(18/09/2021 10:12 CH)

VPUB – Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội...(15/09/2021 11:27 CH)

VPUB - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô làm việc tại huyện Mường Ảng(11/09/2021 12:14 SA)

VPUB – Hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan chuyên môn...(09/09/2021 8:50 CH)

Quyết liệt, nhanh hơn nữa trong thực hiện các dự án trọng điểm(08/09/2021 2:55 CH)

VPUB – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô dự khai giảng năm học 2021-2022 tại Trường THPT thành phố...(05/09/2021 9:49 CH)

VPUB - Trường THPT Phan Đình Giót khai giảng năm học 2021 - 2022(05/09/2021 8:34 CH)

VPUB - Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vừ A Bằng dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Phổ...(05/09/2021 6:52 CH)

VPUB - Trường THPT Thanh Chăn khai giảng năm học 2021 – 2022(05/09/2021 6:14 CH)

VPUB - Đẩy nhanh tiến độ gắn với đảm bảo chất lượng Dự án Đền thờ Liệt sỹ tại chiến trường Điện...(02/09/2021 9:54 CH)

VPUB – Lễ ký kết hợp đồng tín dụng cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất(01/09/2021 10:47 CH)

VPUB – Lãnh đạo tỉnh Điện Biên viếng Nghĩa trang liệt sỹ A1 nhân dịp Quốc khánh 2/9(01/09/2021 4:15 CH)

VPUB – Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp xúc...(01/09/2021 6:40 SA)

VPUB - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô tiếp xúc cử tri huyện Nậm Pồ(31/08/2021 11:46 CH)

VPUB – Điện Biên triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022(31/08/2021 9:56 CH)

VPUB – Đoàn công tác UBND tỉnh làm việc tại huyện Nậm Pồ(31/08/2021 8:44 CH)

VPUB – Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng kết năm học 2020 - 2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021 -...(28/08/2021 9:11 CH)

VPUB - Tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, gắn với phát...(27/08/2021 11:58 CH)

VPUB - Xem xét dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS gắn với thực...(27/08/2021 11:47 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 
mỹ phẩm Cho thuê văn phòng Sea Office Dịch Vụ Thám Tử Văn Phòng Thám Tử Công Ty Thám Tử Thám Tử Hà Nội Thuê Thám Tử Tìm chủ nhân số điện thoại Vinpearl tuyên quang Taxi tai saigon  Bát Tràng Family lavilla green city west lakes golf & villas Thực phẩm thể hình Whey Shop https://donnha24h.vn/don-nha-tron-goi-24h-taxi-tai-24h/   Chứng Chỉ An Toàn | Chứng Nhận ISO 9001 Invert  Chứng Nhận ISO 45001 Chuyển nhà trọn gói Dịch vụ chuyển nhà Astral City Bảo Lộc Park Hills TạpchíSEO Legend complex  Đại học Công nghệ GTVT Dự án hinode royal park Thông tắc cống hà nội Richland Residence Nệm dunlopillo phu tung oto chinh hang  Chuyển văn phòng  Taxi tải Công ty bất động sản express  Vinhomeland  Rượu Nhập Khẩu  danangsale thienduongkoi.com.vn  hongphong.gov.vn  centralreal.vn  Chuyển nhà  Chuyển văn phòng trọn gói  Dịch vụ chuyển nhà trọn gói  beatnhadat.com  novaworldvietnam.com.vn   novalandagent.com.vn  Nhà sách Lịch Vạn Niên Wefinex WikiGlocal Dịch vụ chuyển nhà mua bán nhà đất bảo lộc Đồ bộ mặc nhà danangsale baoantelecom Bánh mì đen Thợ sơn nhà hà nội bất động sản ST Real Taxi tải Novaworld Đà lạt Century City Địa ốc Kim oanh muabannhanh.io Thietbihoptructuyen Căn hộ Bình Dương grand marina saigon Thăng Long Central City Diamond Centre Point LDG Group Thông tắc cống Cửa nhôm kính Cổng nhôm đúc Cửa nhôm Xingfa Cửa nhôm Việt Pháp Cửa cuốn Austdoor Cửa kính cường lực Lan can kính cường lực Kính màu ốp bếp Vách kính phòng tắm Cửa lưới chống muỗi Bản đồ Việt Nam Báo giá cửa cuốn Làm biển quảng cáo Giá cửa nhôm kính Báo giá cửa kính Trần vách thạch cao Cửa nhôm Xingfa giá rẻ Cửa nhôm Việt Pháp giá rẻ Cửa kính giá rẻ Làm trần thạch cao Giá cửa nhựa lõi thép Grand marina Bản đồ Thế Giới The River Thủ Thiêm The 9 Stellars Masteri West Heights Bản đồ TPHCM Xe tay ga 50cc đại lý everon hà nội Tecco Group Danh Khôi Group Venezia Beach one central saigon veneziabeachs.com hausnimaquan9 Hồng sâm Hàn Quốc thuocnampqa.vn Căn hộ Legacy Central Dự án Aqua City Làng Pháp Bảo Lộc Resort & Spa junction.com.vn Dịch vụ chuyển nhà Kiến Vàng Takashi ocean suite venezia beach simsodep.co imperium town nha trang Tôm hùm Alaska sóng nhựa hở Máy lọc nước Kangen.vn atvstp.org.vn Reviewland.vn Chứng Nhận FDA Legacy Central Kim Oanh Vinhomes grand park timcanho.com.vn luatvanphuc.vn vinhomes grand park Honas residence tecco felice homes https://vinhomecentralpark.com/ quatangmavang24k.vn ancruising.com stella-entropic.vn SwanLake The Onsen Bản đồ các tỉnh Việt Nam Công ty Phương Trường An Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Zeitgeist Nhà Bè cầu thang sắt nghệ thuật máy pha cà phê Luật sư Bình Phước Vinhomes Dream City wyndham skylake https://hacoled.com/danh-muc/man-hinh-led/ https://paradraco.info/ vinhomes cổ loa QBTravel Swift code vietcombank đất nền house viet Astral City opalcitysview.com Đất nền Bình Dương Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 9001 https://chosim24h.com/ Dịch vụ thám tử Hà Nội Công ty thám tử Hà Nội Thu mua phế liệu inox cách bán hàng trên shopee Vinhomes smart city tay mo Pallet nhựa Búa rung cừ thuỷ lực Aqua City Đồng Nai Bất động sản Invert https://mt-eastmarkcitys.com/ Legacy-central/ bất động sản Novaworld phan thiet https://cuuhoxemayhonda.com/ decal dán kính thiết kế web Vinhomes Dream City Tài chính doanh nghiệp Grand marina saigon AquaCity.TV Izumi City máy hút chân không T&T City Millennia Best Gaming PC Izumi City https://tmtland.com.vn/ Xây nhà trọn gói Máy rửa xe Vinhomes Grand Park https://www.sunshinesaigon.com.vn/ nệm cao su non thu mua phe lieu thinh phat
°