VPUB - Phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Update 04 - 03 - 2021
100%

Dienbien.gov.vn - Vừa qua, UBND tỉnh Điện Biên phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thỉ đua tổ chức thực hiên thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 ”.

Thời gian phát động đợt thi đua từ ngày 20/1/2021 đến ngày bầu cử xong và hoàn tất các thủ tục báo cáo. Đối tượng thi đua là các cơ quan, đon vị, địa phương tham gia cụm khối thi đua của tỉnh, các đơn vị sự nghiệp, xã, phường, thị trấn, tổ dân phố, bản, các doanh nghiệp, họp tác xã trên địa bàn tỉnh. Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Đợt thi đua bao gồm các nội dung: Thi đua thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quan điểm, chủ trương của Đảng, các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND các cấp trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử đế bầu những người thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh tại Quốc hội và HĐND các cấp. Mỗi cán bộ, đảng viên là một hạt nhân tích cực, gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc tích cực tham gia bầu cử. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cử tri trên địa bàn tỉnh thực hiện quyền bầu cử, nhất là các cử tri ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tham gia bầu cử. Thi đua thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử. Ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện; chuẩn bị tốt các điều kiện, cơ sở, vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật, phương tiện, kinh phí cần thiết phục vụ cho cuộc bầu cử đầy đủ, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; đảm bảo giao thông, an toàn lưới điện; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có); đảm bảo an ninh trật tự ngăn chặn kịp thời hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Thi đua thực hiện kế hoạch tố chức cuộc bầu cử theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra, đúng tiến độ về thời gian, vận động cử tri tham gia bầu cử đày đủ đạt tỉ lệ cao, bầu đúng, bầu đủ theo số lượng, cơ cấu thành phần đại biểu theo quy định. Thực hiện nghiêm túc kịp thời chế độ thông tin báo cáo về công tác bầu cử. Thi đua thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Ban Thường vụ tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh. Chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ giải quyêt công việc kịp thời đảm bảo thực hiện tôt mục tiêu kép là đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2021, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021 - 2026.

Việc phát động đợt thi đua đặc biệt này nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, động viên các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị địa phương và các tầng lớp nhân dân tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử. Đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, tạo điều kiện thuận lợi nhất đế các công dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân, tự giác, tích cực trong việc lựa chọn, giới thiệu bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tạo khí thế thi đua sôi nổi để cuộc bầu cử trở thành đợt sinh hoạt chính trị và ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, góp phần thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021. Từ kết quả phong trào thi đua kịp thời phát hiện, nhân rộng gương điến hình tiên tiến, vinh danh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu./.

Kế hoạch của UBND tỉnh

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB - Tăng cường các hoạt động thực hiện “Chiến dịch cấp Căn cước công dân” trên địa bàn tỉnh (24/03/2021 8:58 CH)

VPUB - Tăng cường hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (22/03/2021 5:46 CH)

VPUB - Ngày hội Việc làm tỉnh Điện Biên lần thứ IV, năm 2021 dự kiến diễn ra vào 21/5(19/03/2021 8:36 CH)

VPUB – Lễ Khởi công xây dựng công trình Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ dự kiến...(05/03/2021 11:20 CH)

VPUB - Phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV...(04/03/2021 9:11 CH)

VPUB - Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19(04/03/2021 2:37 CH)

VPUB - Công nhận và cấp Bằng công nhận cho 10 trường đạt chuẩn Quốc gia, năm học 2020 – 2021(25/02/2021 11:19 CH)

VPUB – Phân bổ hơn 2.300 tấn gạo hỗ trợ học sinh đợt 1 học kỳ II năm học 2020 – 2021(25/02/2021 4:47 CH)

VPUB – Điện Biên dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021(08/02/2021 10:10 CH)

VPUB – Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết (06/02/2021 4:35 CH)

VPUB - Bổ sung hơn 1,2 tỷ đồng để mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ phòng...(06/02/2021 6:58 SA)

VPUB - Học sinh, sinh viên Điện Biên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19(03/02/2021 2:28 CH)

VPUB - Thành lập 4 chốt kiểm dịch để thực hiện kiểm soát các biện pháp phòng, chống dịch bệnh...(02/02/2021 6:19 SA)

VPUB - Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KTXH đảm bảo QPAN...(01/02/2021 2:50 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp...(29/01/2021 10:33 CH)

VPUB - Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026(26/01/2021 11:39 CH)

VPUB - Phê duyệt Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào...(25/01/2021 9:08 CH)

VPUB - Điện Biên dự kiến bắn pháo hoa tầm thấp đón Giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại...(23/01/2021 5:49 SA)

VPUB - Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19(15/01/2021 5:02 CH)

VPUB - Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm(14/01/2021 9:20 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 
Dịch Vụ Thám Tử Văn Phòng Thám Tử Công Ty Thám Tử Thám Tử Hà Nội Thuê Thám Tử Thành Lập Doanh Nghiệp Vinpearl tuyên quang Taxi tai saigon  Bát Tràng Family lavilla green city west lakes golf & villas Thực phẩm thể hình Whey Shop ankhanggroup.com  https://donnha24h.vn/don-nha-tron-goi-24h-taxi-tai-24h/   Chứng Chỉ An Toàn | Chứng Nhận ISO 9001 Invert  Chứng Nhận Hợp Quy Chuyển nhà trọn gói Dịch vụ chuyển nhà Mua ban sim so dep gia goc Astral City Bảo Lộc Park Hills TạpchíSEO Legend complex  everonvn Century city  Đại học Công nghệ GTVT Dự án hinode royal park Thông tắc cống hà nội khosim  Richland Residence Nệm dunlopillo phu tung oto chinh hang  Bác sĩ CKI Hồ Quốc Việt in card visit Bảo hiểm xã hội Chuyển văn phòng  Taxi tải Công ty bất động sản express  Vinhomeland  Rượu Nhập Khẩu  danangsale simgiagoc.com thienduongkoi.com.vn  Sofa đẹp giá rẻ  hongphong.gov.vn  centralreal.vn  Bepnamduong.vn quạt trần trang trí  Chuyển nhà  Chuyển văn phòng trọn gói  Dịch vụ chuyển nhà trọn gói  beatnhadat.com  novaworldvietnam.com.vn  vnrep.com  trandinhhieu  salereal.com.vn  ledinhphong.vn  novalandagent.com.vn  kí tự đặc biệt  Nhà sách Tìm việc làm Dự Án Green Symphony UpAnh123 mạng fpt Grand Marina Máy rửa xe Lịch Vạn Niên Wefinex Vệ sinh công nghiệp uy tín GIDIVI WikiGlocal Dịch vụ chuyển nhà mua bán nhà bảo lộc Đồ bộ mặc nhà danangsale baoantelecom Bánh mì đen Thợ sơn nhà hà nội bất động sản ST Real Taxi tải Novaworld Đà lạt Century City Địa ốc Kim oanh muabannhanh.io Thietbihoptructuyen Căn hộ Bình Dương grand marina saigon Thăng Long Central City Diamond Centre Point LDG Group Thông tắc cống Cửa nhôm kính Cổng nhôm đúc Cửa nhôm Xingfa Cửa nhôm Việt Pháp Cửa cuốn Austdoor Cửa kính cường lực Lan can kính cường lực Kính màu ốp bếp Vách kính phòng tắm Cửa lưới chống muỗi Bản đồ Việt Nam Báo giá cửa cuốn Làm biển quảng cáo Giá cửa nhôm kính Báo giá cửa kính Trần vách thạch cao Cửa nhôm Xingfa giá rẻ Cửa nhôm Việt Pháp giá rẻ Cửa kính giá rẻ Làm trần thạch cao Giá cửa nhựa lõi thép Grand marina Bản đồ Thế Giới
°