VPUB - Cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thi đua thực hiện văn hóa công sở

Update 06 - 08 - 2020
100%

Dienbien.gov.vn - Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc và các đoàn thể Sở VHTTDL luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc thực hiện văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC - NLĐ) trong toàn Ngành, từ đó góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc, chuẩn mực của đội ngũ cán bộ; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, hiệu quả trong hoạt động thực thi công vụ.

Thuyết minh viên Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (Sở VHTTDL) trong trang phục truyền thống dân tộc Thái đảm bảo yếu tố lịch sự, phù hợp khi hướng dẫn du khách tham quan các di tích lịch sử trên địa bàn.

Văn hóa công sở là một hệ thống được hình thành trong quá trình hoạt động của công sở các cơ quan nhà nước. Văn hóa công sở bao gồm trình độ nhận thức, phương pháp tổ chức, quản lý, môi trường cảnh quan, phương tiện làm việc, đạo đức nghề nghiệp và phong cách giao tiếp ứng xử của cán bộ, công chức nhằm xây dựng một công sở văn minh, lịch sự, hoạt động đúng pháp luật và hiệu quả cao.

Việc đẩy mạnh thực hiện văn hóa công sở là nội dung quan trọng và cần thiết góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng được một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, minh bạch, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển của xã hội.

Sở VHTTDL đã ban hành các Quy chế làm việc; Quy chế thực hiện dân chủ; Quy chế văn hóa công sở và Quy tắc giao tiếp ứng xử… Các Quy chế được ban hành dựa trên tinh thần khách quan dân chủ và sự đóng góp ý kiến của CCVC - NLĐ trong toàn ngành tạo cơ sở pháp lý cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị. Từ đó lề lối, tác phong, môi trường làm việc, tốc độ và hiệu quả giải quyết công việc đã có nhiều chuyển biến tích cực. CBCCVC - NLĐ trong toàn ngành đã ý thức rõ về chức trách, bổn phận của bản thân khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ, luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tích cực đề xuất các sáng kiến, ý tưởng mới trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện; nghiêm túc chấp hành các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, CBCCVC - NLĐ của ngành luôn chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức văn hóa giao tiếp khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự, tôn trọng, có văn hóa trong tiếp xúc và giải quyết công việc với nhân dân. CBCCVC - NLĐ của Sở luôn không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành. Thực hiện tốt nội quy của cơ quan; không uống rượu, bia trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa; hút thuốc lá đảm bảo đúng nơi quy định; nơi làm việc ngăn nắp, gọn sàng, sạch sẽ. Khi thực hiện nhiệm vụ, CBCC trong toàn ngành mặc trang phục luôn gọn gàng, lịch sự, phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị. Đối với các đơn vị đặc thù mặc đồng phục riêng theo quy định. Thực hiện sự chỉ đạo Lành đạo Sở, các phòng, đơn vị luôn chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác và trong thực hiện nhiệm vụ; tạo lập môi trường làm việc dân chủ, cạnh tranh, bình đẳng, minh bạch, tạo mọi điều kiện để CBCCVC - NLĐ phát huy năng lực, trí tuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để phát huy tốt hơn nữa phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", giai đoạn 2020 - 2025, Ngành VHTTDL đã đề ra một số giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể, tiếp tục nghiên cứu, ban hành các quy định, biện pháp để đẩy mạnh việc chấp hành văn hóa công sở đối với cán bộ toàn ngành; tăng cường quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung về văn hóa công sở; đồng thời tiếp tục rà soát, sửa đổi nội quy, quy chế làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCCVC trong thực thi công vụ; Xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại. Đồng thời, niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính; quy chế làm việc, quy chế tiếp công dân; niêm yết số điện thoại đường dây nóng để giải quyết các kiến nghị của nhân dân... Qua đó, từng bước nâng cao mức độ hài lòng của người dân khi đến liên hệ giải quyết công việc. Mỗi CBCCVC cần đề ra kế hoạch cụ thể của bản thân để chủ động thực hiện có hiệu quả các nội dung trong phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, đó là: Tự giác thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức lối sống, đạo đức công vụ. Sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, luôn sẵn sàng chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Tích cực học tập, nâng cao năng lực, đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong triển khai, thực hiện văn hóa công sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc chấp hành văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị; gắn việc thực hiện văn hóa công sở với đánh giá, xếp loại CB hàng năm; kiên quyết xứ lý nghiêm các hành vi vi phạm tệ nạn xã hội, tham nhũng, các biểu hiện nhũng nhiều gây phiền hà trong giải quyết công việc. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng và thực hiện văn hóa công sở hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả làm việc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Trung - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Thể dục Thể thao, Sở VHTTDL chia sẻ: Hưởng ứng phong trào CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở do Sở VHTTDL phát động, tập thể CBCCVC trong toàn ngành sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị đã đạt được; không ngừng nâng cao năng lực, đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiện đại, quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kỷ cương, liêm chính, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả nhưng cũng rất nhân văn trong suy nghĩ và hành động./.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB - Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ V (2020 - 2025)(25/09/2020 9:08 CH)

VPUB - 21 tác phẩm được trao Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật tỉnh Điện Biên lần thứ III(24/09/2020 11:51 CH)

VPUB - Lan tỏa tinh thần tình nguyện, các giá trị nhân văn tới cộng đồng(24/09/2020 10:19 CH)

VPUB - Làm mới, cải tạo và sửa chữa 613 nhà cho hộ nghèo huyện Nậm Pồ(23/09/2020 10:06 CH)

VPUB - Điện Biên chú trọng công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào...(23/09/2020 9:51 CH)

VPUB – Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên(22/09/2020 11:39 CH)

VPUB - Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo 138/CP làm việc với tỉnh Điện Biên(22/09/2020 9:20 CH)

VPUB - Tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án, chống oan sai(22/09/2020 9:07 CH)

VPUB – Hội nghị tập huấn Kỹ năng duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng(22/09/2020 5:09 CH)

VPUB – Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp làm việc tại Điện Biên(19/09/2020 6:56 CH)

VPUB – Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Mặt trận trong thời kỳ mới(18/09/2020 11:11 CH)

VPUB – Hội nghị trực tuyến Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam(18/09/2020 11:07 CH)

VPUB – Kiểm tra, khảo sát kết quả 5 năm thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 (17/09/2020 11:21 CH)

VPUB - Trên 5.000 đoàn viên tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020 (16/09/2020 11:31 CH)

VPUB – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng kiểm tra thực địa dự án đường 60m và Cảng...(15/09/2020 11:12 CH)

VPUB – Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 – 2020 và triển khai nhiệm vụ...(15/09/2020 11:08 CH)

VPUB – Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 – 2020(15/09/2020 10:05 CH)

VPUB – Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với lãnh đạo chủ chốt...(15/09/2020 7:10 CH)

VPUB – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1(15/09/2020 6:18 CH)

VPUB – Hội nghị đánh giá kết quả sản xuất vụ Đông năm 2019(14/09/2020 10:42 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°