VPUB - Nhiệm kỳ của những thành tựu

Đăng ngày 04 - 07 - 2020
100%

Dienbien.gov.vn - Trong buổi làm việc với chúng tôi, “chia sẻ” đầu tiên của Bí thư Huyện ủy Phạm Đức Toàn, cho thấy nhiệm kỳ qua, trên địa bàn huyện tình hình chính trị, xã hội ổn định, nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước cho khu vực miền núi, biên giới được ban hành đã thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển...

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Điện Biên, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Nhiệm kỳ thứ XIX (2015-2020), Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Điện Biên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX trong điều kiện có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Thực hiện Nghị quyết số 815/NQ-UBTVQH14, ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Điện Biên, từ ngày 01/01/2020 huyện Điện Biên còn 1.395,96 km2 diện tích tự nhiên, 21 đơn vị hành chính cấp xã (không có thị trấn), 275 thôn bản, dân số 100.025 người; Đảng bộ huyện có 62 tổ chức cơ sở đảng, 385 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và 5.578 đảng viên. Huyện tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ nguồn lực đầu tư của tỉnh; truyền thống đoàn kết, kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở được phát huy; sự vào cuộc mạnh mẽ của các đoàn thể chính trị - xã hội và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, là huyện miền núi, biên giới, địa bàn rộng, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của huyện còn gặp không ít khó khăn; thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi thường xuyên xảy ra ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển sản xuất và đời sống nhân dân; nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước còn hạn chế, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là vùng sâu, vùng xa; trình độ sản xuất, sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp; việc điều chỉnh địa giới hành chính đã phần nào gây xáo trộn, khó khăn nhất định cho nhân dân trên địa bàn... làm ảnh hưởng đến việc lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ.

Bên cạnh những thành tựu về sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa - thể thao; các chính sách an sinh xã hội, các chương trình dự án dành cho người nghèo được triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Kết quả là tỷ lệ hộ đói nghèo đã giảm từ 29,03% (năm 2015) xuống còn 12,86% (năm 2019) và dự kiến còn 10,82% vào năm 2020. Địa bàn tập trung chủ yếu các hộ nghèo, hộ cận nghèo là các xã vùng ngoài, vùng sâu vùng xa, biên giới như Mường Lói, Phu Luông, Mường Nhà, Na Tông, Pa Thơm... Nói về nguyên nhân khiến công tác xóa đói giảm nghèo (XĐGN) ở những xã trên còn chưa được như mong muốn, ông Phạm Đức Toàn cho rằng do điều kiện canh tác, sản xuất ở các địa bàn này khó khăn hơn khu vực lòng chảo, hạ tầng còn thiếu thốn, do khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật hạn chế hơn; một số phong tục tập quán lạc hậu, nạn tảo hôn, sinh nhiều con vẫn tồn tại; đối tượng mắc tệ nạn xã hội, sử dụng ma túy trái phép. Mặt khác, một số chính sách, dự án giảm nghèo còn nặng về hỗ trợ vật chất trực tiếp, vô hình trung làm cho một số hộ dân chưa thực sự nỗ lực phấn đấu thoát nghèo.

Nói về hiệu quả của công tác XĐGN, điều đương nhiên phải kể đến là yếu tố con người, nhất là con người với vai trò “chèo lái”. Từ sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh, Huyện ủy đã chỉ đạo Ban chỉ đạo giảm nghèo và các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và cấp xã thực hiện đồng bộ các chính sách, đồng thời huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm để thực hiện chính sách XĐGN. Bên cạnh đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện chính sách XĐGN được nâng lên, các hộ nghèo dân tộc thiểu số, các hộ ở các xã vùng sâu, vùng xa đều được tiếp cận và thụ hưởng các chính sách XĐGN, các dịch vụ xã hội cơ bản của Nhà nước. Trong khi đó, các chính sách XĐGN mới có tính đặc thù, được triển khai đã tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Được tỉnh và huyện ưu tiên bố trí các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, đầu tư xây dựng các công trình... đã có tác động trực tiếp đến đời sống và tư duy sản xuất của người nghèo.

Thực hiện chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ qua công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ ở Đảng bộ huyện được đẩy mạnh, chuẩn bị nhân sự đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn cho nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ đã điều động, luân chuyển 14 cán bộ huyện về công tác tại các xã; luân chuyển 03 cán bộ xã về công tác tại các phòng, ban chuyên môn huyện; luân chuyển ngang các xã 04 cán bộ; chuyển đổi vị trí công tác 87 công chức và viên chức giáo dục.

Những ngày này, trên từng thôn, bản, ngõ xóm tại huyện Điện Biên đâu đâu cũng ngập cờ hoa Chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Huyện ủy cũng triển khai thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Bên cạnh đó, công tác dân vận của Đảng bộ huyện cũng có nhiều chuyển biến tích cực, đồng bộ, chủ động, sáng tạo hơn, đạt kết quả toàn diện. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có chuyển biến rõ nét, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp ngày càng rõ nét, đã động viên nhân dân đóng góp ngày công lao động, hiến đất với trị giá trên 94 tỷ đồng và trên 50.000m2 đất để xây dựng nông thôn mới; Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã vận động được hơn 6,2 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 310 nhà Đại đoàn kết góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Cũng theo đồng chí Phạm Đức Toàn - Bí thư Huyện ủy Điện Biên báo cáo tại buổi làm việc với Ban Đối ngoại Trung ương vừa qua cho biết: Hết năm 2019 có 16/25 xã trong huyện được công nhận đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn. Như vậy trong nhiệm kỳ đã có 17 xã được công nhận đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 16,6 tiêu chí/xã, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Thời gian tới, huyện sẽ tập trung thực hiện việc xây dựng nông thôn mới theo địa chỉ; rà soát đánh giá việc xây dựng nông thôn mới theo từng quý. Hàng tháng, Huyện ủy phân công các đồng chí huyện ủy viên đi cơ sở kiểm tra nắm tình hình các xã trong huyện. Thường trực Huyện ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy được phân công phụ trách các xã cùng xuống cơ sở kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong đó có nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Khi đã tìm ra hướng phát triển cho tiêu chí về kinh tế, xã hội tạo điều kiện để người dân tham gia các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm giúp họ học hỏi kiến thức, tiếp thu và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trên cơ sở thực trạng đói nghèo để xây dựng kế hoạch giảm nghèo hàng năm phù hợp với nguồn lực hỗ trợ và sự trợ giúp của cộng đồng, có sự cam kết của các hộ, với cách làm này đã đem đến hiệu quả giảm nghèo không chỉ nhanh mà còn bền vững.

Hiện nay cơ sở hạ tầng vùng nông thôn ở huyện Điện Biên có nhiều đổi thay tích cực, các công trình công cộng (trường học, trạm y tế, điện thắp sáng, đường giao thông, công trình thủy lợi...) được đầu tư, đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Hộ nghèo được hỗ trợ trực tiếp trong sản xuất, như: Giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, chuồng trại; được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất; kiến thức sản xuất của người dân được nâng lên rõ rệt, giúp cho người dân dần thay đổi tập quán canh tác, chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm.

Việc giao khoán chăm sóc, bảo vệ rừng đã tạo điều kiện cho một bộ phận nhân dân, trong đó các hộ nghèo có thêm việc làm, tăng thu nhập, góp phần ổn định đời sống về vật chất và yên tâm về tư tưởng, tình cảm; tạo nên sự yên vui trong các gia đình cũng như trong từng cộng đồng dân tộc, làng bản, xóm thôn...

Tuyết Anh

Tin mới nhất

VPUB – Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách DVMTR tại Mường Nhé(07/08/2020 4:46 CH)

VPUB – Sáng chế máy gặt lúa xếp dãy từ động cơ xe máy(05/08/2020 3:38 CH)

VPUB - Sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020(05/08/2020 3:16 CH)

VPUB - Chuyển đổi cơ cấu cây trồng có thu nhập cao (03/08/2020 4:43 CH)

VPUB - Tích cực ôn tập chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020(01/08/2020 2:40 CH)

VPUB – Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” không ngừng phát huy hiệu quả(31/07/2020 10:17 CH)

VPUB - Phòng Giáo dục và Đào tạo Nậm Pồ: Tập trung xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chí...(30/07/2020 11:09 CH)

VPUB - Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh: Tập trung chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020(30/07/2020 10:55 CH)

VPUB - Phòng GD&ĐT thành phố Điện Biên Phủ: Nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dạy tốt, học...(29/07/2020 11:29 CH)

VPUB - Xã Sam Mứn, huyện Điện Biên đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019(29/07/2020 12:54 SA)

VPUB – Cựu chiến binh không cam chịu đói nghèo(27/07/2020 11:46 CH)

VPUB - Đoàn Lãnh đạo tỉnh dâng hương viếng các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang A1(27/07/2020 4:06 CH)

VPUB - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn huyện...(24/07/2020 9:16 CH)

VPUB - Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Điện Biên chi trả quyền lợi bảo hiểm và tri ân...(24/07/2020 5:30 CH)

VPUB - Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi các gia đình chính sách trên địa bàn...(23/07/2020 11:57 CH)

VPUB - Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ khóa V(23/07/2020 2:55 CH)

VPUB – Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh thảo luận, quyết nghị 19 Nghị quyết(15/07/2020 11:59 CH)

VPUB - Điện Biên: 2.800 thí sinh thi tuyển vào lớp 10 năm học 2020 - 2021(15/07/2020 9:45 CH)

VPUB – Nhiều vấn đề cử tri quan tâm được thảo luận sôi nổi tại nghị trường(15/07/2020 6:05 CH)

VPUB – Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh tiếp tục nghe các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh(14/07/2020 11:59 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°