VPUB - MTTQ Việt Nam xã Thanh Hưng với công tác xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày 30 - 06 - 2020
100%

Dienbien.gov.vn - Trong 5 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên đã bám sát các nội dung nghị quyết của Đảng uỷ; Phối hợp với chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai thực hiện tốt 5 nội dung của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" gắn với thực hiện 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Qua đó, đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Đường giao thông được bê tông hóa tại xã Nông thôn mới Thanh Hưng.

Thanh Hưng là xã biên giới nằm phía Tây huyện Điện Biên với tổng diện tích tự nhiên là 1.947 ha, có đường biên giới giáp với cụm bản Phồn sày, huyện Mường Mày tỉnh Phong Sa Ly Nước CHDCND Lào dài 2,81 km. Toàn xã hiện nay có 16 thôn, bản với dân số 1.684 hộ, 6.444 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc kinh (64,1%) và dân tộc thái (35,1%;).

ông Quàng Văn Minh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Hưng cho biết: xác định thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là một nhiệm vụ thường xuyên hết sức quan trọng và cần thiết, đòi hỏi các cấp, các ngành và toàn xã hội cùng tham gia. Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Hưng đã bám sát các nội dung Nghị quyết của Đảng uỷ; chủ động tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư triển khai thực hiện phù hợp với thực tế của địa phương. Phối hợp với chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai thực hiện tốt 5 nội dung của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" gắn với thực hiện 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM thông qua các hình thức như: hội nghị, trong các cuộc họp dân cư và hệ thống loa truyền thanh ở các khu dân cư...

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, nhận thức của nhân dân về xây dựng NTM đã có chuyển biến tích cực, từ đó, người dân tự giác tham gia hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động xây dựng NTM, tạo sự lan tỏa, đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Kết quả, sau 5 năm, MTTQ Việt Nam xã đã vận động nhân dân hiến trên 2.000m2 đất làm đường giao thông nông thôn, nâng cấp đường liên thôn liên bản tại đội 7, 9, 13, 14, 16 có chiều dài trên 1,8 km, rộng 3- 3,5m, xây dựng mới 4 nhà văn hóa, tu sửa trường tiểu học; làm mới cổng trường, tường bao sân trường THCS; làm mới 12 cổng làng văn hóa, nhân dân góp 7.500 ngày công lao động, góp bằng tiền mặt trên 8,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã còn phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động nhân dân phối hợp với các đơn vị thi công làm và nâng cấp 100% đường trục của xã, đường nhựa hóa và bê tông hóa. Đã làm 10 km đường nhựa; 10,2 km đường bê tông; bê tông hóa các tuyến đường trục thôn bản, đường ngõ xóm 28,6 km, đạt 80%; đầu tư kiên cố hóa kênh mương cấp 2 và cấp 3 với tổng dài 2,2 km, vận động nhân dân dồn điền đổi thửa tổng diện tích 38,4 ha… Kết cấu hạ tầng được đầu tư; nhân dân trong xã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người từ 18 triệu đồng/người/năm (năm 2015) lên đến 40 triệu đồng/người/năm (năm 2019), tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 4,47%... 

Cùng với đó, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã đã tích cực vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn xã tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo". Trong 5 năm đã vận động được trên 95 triệu đồng. Từ nguồn Quỹ đó đã hỗ trợ xây mới 3 nhà; hỗ trợ 148 hộ nghèo, 15 suất quà cho học sinh nghèo trong dịp tết nguyên đán hằng năm trị giá 18,3 triệu đồng. Ngoài ra còn phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tiếp nhận kinh phí từ cấp trên và từ Quỹ ấm tình đồng đội hỗ trợ làm 4 nhà nghĩa tình đồng đội.

Đồng thời, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng gia đình văn hóa gắn với việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo môi trường văn hóa lành mạnh ở mỗi cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn thuần phong mỹ tục, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân cư về các lĩnh vực về kinh tế, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, nếp sống văn minh, điểm kinh như: Mô hình “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp” gắn với nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, mô hình “5 không 3 sạch”, “Hũ gạo tình thương”, “Tổ an ninh tự quản”, “khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp”, “di dời chuồng trại, gia súc xa nhà” tại 16/16 thôn, bản... Thông qua đó, đã phát huy được vai trò tự quản của nhân dân trong việc giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần tích cực trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, MTTQ Việt Nam xã còn tích cực thực hiện công tác giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Thông qua hoạt động giám sát đã phát hiện, kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết hàng trăm vụ việc. Kịp thời nắm bắt và đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc trong nhân dân, góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận xã hội, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Các kết quả trên đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Đến năm 2017, xã Thanh Hưng đã đạt 19/19 tiêu chí của Bộ Tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và xã đang phấn đấu năm 2020 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Để tiếp tục đạt được mục tiêu đề ra, phấn đấu năm 2020 xã Thanh Hưng đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, ông Quàng Văn Minh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên chia sẻ, thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền,vận động Nhân dân trong thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Hướng mọi hoạt động của Mặt trận về cơ sở, địa bàn dân cư và hộ gia đình; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.../.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB – Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025(14/08/2020 9:08 CH)

VPUB - Hội nghị rút kinh nghiệm công tác cứu hộ, cứu nạn năm 2020 trên địa bàn Quân khu 2(14/08/2020 12:40 SA)

VPUB - Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp làm việc với UBND tỉnh Điện Biên(13/08/2020 11:55 CH)

VPUB – Động lực cho nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn,...(13/08/2020 9:42 CH)

VPUB – Thực hiện Quốc tang Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong 02 ngày 14 – 15/8(12/08/2020 5:49 CH)

VPUB - Phát triển chăn nuôi với nhiều hình thức(12/08/2020 4:14 CH)

VPUB - Kết thúc ngày thi cuối cùng, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020(11/08/2020 12:54 SA)

VPUB – Đoàn công tác Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam làm việc với Sở...(11/08/2020 12:04 SA)

VPUB - Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025(07/08/2020 11:59 CH)

VPUB - Nhiều hoạt động triển khai trong Tháng hành động Vì trẻ em năm 2020(07/08/2020 11:36 CH)

VPUB - Mưa lớn trên địa bàn tỉnh Điện Biên ước thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng(07/08/2020 6:19 CH)

VPUB - 6 tháng đầu năm tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tăng 8,15% so với cùng kỳ 2019(07/08/2020 4:38 CH)

VPUB - Chủ động quản lý sinh vật gây hại trên cây lúa vụ mùa (07/08/2020 2:22 CH)

VPUB - Cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thi đua thực hiện văn hóa...(06/08/2020 10:18 CH)

VPUB – Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi hiệp định thương mại tự do EVFTA(06/08/2020 9:42 CH)

VPUB - Ban Cứu trợ tỉnh chuyển 100 triệu đồng hỗ trợ cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phục vụ công tác...(06/08/2020 5:50 CH)

VPUB - Điện Biên tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không...(05/08/2020 10:56 CH)

VPUB – Hoạt động xúc tiến đầu tư vào ngành nông nghiệp, nông thôn tại Điện Biên(05/08/2020 9:53 CH)

VPUB – Nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động(05/08/2020 3:54 CH)

VPUB - Thực trạng hệ thống thư viện công cộng tỉnh Điện Biên(04/08/2020 9:27 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°