VPUB - MTTQ Việt Nam xã Thanh Hưng với công tác xây dựng nông thôn mới

Update 30 - 06 - 2020
100%

Dienbien.gov.vn - Trong 5 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên đã bám sát các nội dung nghị quyết của Đảng uỷ; Phối hợp với chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai thực hiện tốt 5 nội dung của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" gắn với thực hiện 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Qua đó, đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Đường giao thông được bê tông hóa tại xã Nông thôn mới Thanh Hưng.

Thanh Hưng là xã biên giới nằm phía Tây huyện Điện Biên với tổng diện tích tự nhiên là 1.947 ha, có đường biên giới giáp với cụm bản Phồn sày, huyện Mường Mày tỉnh Phong Sa Ly Nước CHDCND Lào dài 2,81 km. Toàn xã hiện nay có 16 thôn, bản với dân số 1.684 hộ, 6.444 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc kinh (64,1%) và dân tộc thái (35,1%;).

ông Quàng Văn Minh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Hưng cho biết: xác định thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là một nhiệm vụ thường xuyên hết sức quan trọng và cần thiết, đòi hỏi các cấp, các ngành và toàn xã hội cùng tham gia. Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Hưng đã bám sát các nội dung Nghị quyết của Đảng uỷ; chủ động tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư triển khai thực hiện phù hợp với thực tế của địa phương. Phối hợp với chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai thực hiện tốt 5 nội dung của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" gắn với thực hiện 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM thông qua các hình thức như: hội nghị, trong các cuộc họp dân cư và hệ thống loa truyền thanh ở các khu dân cư...

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, nhận thức của nhân dân về xây dựng NTM đã có chuyển biến tích cực, từ đó, người dân tự giác tham gia hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động xây dựng NTM, tạo sự lan tỏa, đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Kết quả, sau 5 năm, MTTQ Việt Nam xã đã vận động nhân dân hiến trên 2.000m2 đất làm đường giao thông nông thôn, nâng cấp đường liên thôn liên bản tại đội 7, 9, 13, 14, 16 có chiều dài trên 1,8 km, rộng 3- 3,5m, xây dựng mới 4 nhà văn hóa, tu sửa trường tiểu học; làm mới cổng trường, tường bao sân trường THCS; làm mới 12 cổng làng văn hóa, nhân dân góp 7.500 ngày công lao động, góp bằng tiền mặt trên 8,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã còn phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động nhân dân phối hợp với các đơn vị thi công làm và nâng cấp 100% đường trục của xã, đường nhựa hóa và bê tông hóa. Đã làm 10 km đường nhựa; 10,2 km đường bê tông; bê tông hóa các tuyến đường trục thôn bản, đường ngõ xóm 28,6 km, đạt 80%; đầu tư kiên cố hóa kênh mương cấp 2 và cấp 3 với tổng dài 2,2 km, vận động nhân dân dồn điền đổi thửa tổng diện tích 38,4 ha… Kết cấu hạ tầng được đầu tư; nhân dân trong xã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người từ 18 triệu đồng/người/năm (năm 2015) lên đến 40 triệu đồng/người/năm (năm 2019), tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 4,47%... 

Cùng với đó, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã đã tích cực vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn xã tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo". Trong 5 năm đã vận động được trên 95 triệu đồng. Từ nguồn Quỹ đó đã hỗ trợ xây mới 3 nhà; hỗ trợ 148 hộ nghèo, 15 suất quà cho học sinh nghèo trong dịp tết nguyên đán hằng năm trị giá 18,3 triệu đồng. Ngoài ra còn phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tiếp nhận kinh phí từ cấp trên và từ Quỹ ấm tình đồng đội hỗ trợ làm 4 nhà nghĩa tình đồng đội.

Đồng thời, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng gia đình văn hóa gắn với việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo môi trường văn hóa lành mạnh ở mỗi cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn thuần phong mỹ tục, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân cư về các lĩnh vực về kinh tế, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, nếp sống văn minh, điểm kinh như: Mô hình “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp” gắn với nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, mô hình “5 không 3 sạch”, “Hũ gạo tình thương”, “Tổ an ninh tự quản”, “khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp”, “di dời chuồng trại, gia súc xa nhà” tại 16/16 thôn, bản... Thông qua đó, đã phát huy được vai trò tự quản của nhân dân trong việc giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần tích cực trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, MTTQ Việt Nam xã còn tích cực thực hiện công tác giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Thông qua hoạt động giám sát đã phát hiện, kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết hàng trăm vụ việc. Kịp thời nắm bắt và đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc trong nhân dân, góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận xã hội, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Các kết quả trên đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Đến năm 2017, xã Thanh Hưng đã đạt 19/19 tiêu chí của Bộ Tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và xã đang phấn đấu năm 2020 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Để tiếp tục đạt được mục tiêu đề ra, phấn đấu năm 2020 xã Thanh Hưng đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, ông Quàng Văn Minh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên chia sẻ, thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền,vận động Nhân dân trong thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Hướng mọi hoạt động của Mặt trận về cơ sở, địa bàn dân cư và hộ gia đình; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.../.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB - Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương thăm tỉnh Điện Biên(18/06/2021 4:49 SA)

VPUB – Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 6/2021(18/06/2021 12:01 SA)

VPUB – Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND...(15/06/2021 9:28 CH)

VPUB - Hội nghị tổng kết công tác MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc...(14/06/2021 11:28 CH)

VPUB - Tiếp nhận ủng hộ quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19(14/06/2021 9:53 CH)

VPUB – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phạm Đức Toàn tham dự Hội nghị trực tuyến ngành Tài chính(14/06/2021 8:56 CH)

VPUB - Công ty Điện lực Điện Biên hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng...(14/06/2021 2:37 CH)

VPUB - Giảm thiểu rác thải nhựa – cần sự chung tay của cộng đồng(12/06/2021 6:10 CH)

VPUB - Hoàn thành khóa huấn luyện cho trên 1.350 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an...(12/06/2021 12:47 SA)

VPUB - Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch giao đất, giao rừng trên địa bàn...(11/06/2021 11:03 CH)

VPUB - Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông...(11/06/2021 9:02 CH)

VPUB – Tổng thu ngân sách 5 tháng đầu năm đạt hơn 488 tỷ đồng (10/06/2021 1:12 SA)

VPUB – Điện Biên quyết liệt cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)(10/06/2021 12:10 SA)

VPUB - Tiếp nhận gần 900 triệu đồng tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19(09/06/2021 11:07 CH)

VPUB – Tổng mức bán lẻ hàng hóa 5 tháng đầu năm 2021 đạt gần 5.900 tỷ đồng(09/06/2021 4:21 CH)

VPUB - Điện Biên Đông tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử(09/06/2021 3:10 CH)

VPUB - Điện Biên tổ chức hoạt động vận tải hành khách trở lại tuyến Điện Biên - Hà Nội (09/06/2021 5:00 SA)

VPUB - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư (09/06/2021 12:58 SA)

VPUB - Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tuần Giáo(08/06/2021 11:05 CH)

VPUB - 6 tháng đầu năm 2021, Điện Biên ước đón trên 320.000 lượt khách du lịch (08/06/2021 11:01 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 
Dịch Vụ Thám Tử Văn Phòng Thám Tử Công Ty Thám Tử Thám Tử Hà Nội Thuê Thám Tử Vinpearl tuyên quang Taxi tai saigon  Bát Tràng Family lavilla green city west lakes golf & villas Thực phẩm thể hình Whey Shop https://donnha24h.vn/don-nha-tron-goi-24h-taxi-tai-24h/   Chứng Chỉ An Toàn | Chứng Nhận ISO 9001 Invert  Chứng Nhận Hợp Quy Chuyển nhà trọn gói Dịch vụ chuyển nhà Mua ban sim so dep gia goc Astral City Bảo Lộc Park Hills TạpchíSEO Legend complex  everonvn Century city  Đại học Công nghệ GTVT Dự án hinode royal park Thông tắc cống hà nội Richland Residence Nệm dunlopillo phu tung oto chinh hang  Bác sĩ CKI Hồ Quốc Việt Chuyển văn phòng  Taxi tải Công ty bất động sản express  Vinhomeland  Rượu Nhập Khẩu  danangsale simgiagoc.com thienduongkoi.com.vn  Sofa đẹp giá rẻ  hongphong.gov.vn  centralreal.vn  Chuyển nhà  Chuyển văn phòng trọn gói  Dịch vụ chuyển nhà trọn gói  beatnhadat.com  novaworldvietnam.com.vn   novalandagent.com.vn  Nhà sách Dự Án Green Symphony Lịch Vạn Niên Wefinex WikiGlocal Dịch vụ chuyển nhà mua bán nhà bảo lộc Đồ bộ mặc nhà danangsale baoantelecom Bánh mì đen Thợ sơn nhà hà nội bất động sản ST Real Taxi tải Novaworld Đà lạt Century City Địa ốc Kim oanh muabannhanh.io Thietbihoptructuyen Căn hộ Bình Dương grand marina saigon Thăng Long Central City Diamond Centre Point LDG Group Thông tắc cống Cửa nhôm kính Cổng nhôm đúc Cửa nhôm Xingfa Cửa nhôm Việt Pháp Cửa cuốn Austdoor Cửa kính cường lực Lan can kính cường lực Kính màu ốp bếp Vách kính phòng tắm Cửa lưới chống muỗi Bản đồ Việt Nam Báo giá cửa cuốn Làm biển quảng cáo Giá cửa nhôm kính Báo giá cửa kính Trần vách thạch cao Cửa nhôm Xingfa giá rẻ Cửa nhôm Việt Pháp giá rẻ Cửa kính giá rẻ Làm trần thạch cao Giá cửa nhựa lõi thép Grand marina Bản đồ Thế Giới The River Thủ Thiêm The 9 Stellars Masteri West Heights Bản đồ TPHCM Xe tay ga 50cc đại lý everon hà nội Tecco Group Danh Khôi Group Venezia Beach one central saigon veneziabeachs.com hausnimaquan9 Hồng sâm việt hàn thuocnampqa.vn Căn hộ Legacy Central Dự án Aqua City Famemedia.edu.vn Tôm hùm Alaska thẻ từ biệt thự angsana Hồ Tràm Làng Pháp Bảo Lộc Resort & Spa Xét nghiệm gen DNA Medical Novaworld Đà Lạt junction.com.vn Dịch vụ chuyển nhà Kiến Vàng Takashi ocean suite venezia beach simsodep.co imperium town nha trang Tôm hùm Alaska Thùng nhựa rỗng Máy lọc nước Kangen.vn atvstp.org.vn Reviewland.vn Legacy Central Kim Oanh Vinhomes grand park timcanho.com.vn luatvanphuc.vn vinhomes grand park
°