VPUB - Nậm Pồ đẩy mạnh thực hiện công tác dân tộc

Đăng ngày 29 - 06 - 2020
100%

Dienbien.gov.vn - Trong những năm qua, huyện Nậm Pồ đã đạt được những bước tiến quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, hệ thống chính trị từng bước được củng cố, kiện toàn. Đến nay, đã có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới 19/19 tiêu chí; 1 xã đạt 14/19 tiêu chí; 1 xã đạt 10/19 tiêu chí; có 2 xã đã đạt 9/19 tiêu chí; 3 xã đạt 8/19 tiêu chí; 7 xã đạt từ 5 đến 7/19 tiêu chí, bình quân toàn huyện mỗi xã đạt 8,6 tiêu chí/xã.

Ðảng viên Chớ Thị Mò, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ) tuyên truyền chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tới hội viên.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ Hạng Nhè Ly, để có được những kết quả đó, bên cạnh những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội...Các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Nậm Pồ đã nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức nói chung, cán bộ là người dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng.

Nậm Pồ là huyện vùng cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Điện Biên, có diện tích tự nhiên 149.559,12 ha; có vị trí địa lý chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh, địa hình đồi núi hiểm trở, bị chia cắt bởi nhiều sông suối, có đường biên giới tiếp giáp với nước CHDCND Lào, gồm 8 xã, 38 bản biên giới. Huyện có 15 đơn vị hành chính cấp xã với 132 bản, 53.883 nhân khẩu, có 8 dân tộc chính cùng sinh sống.

Huyện đã thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng hệ thống chính trị, công tác phát triển Đảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sắp xếp, tuyển dụng công chức, viên chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở. Trong đó việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trong các cơ quan, đơn vị đã được quan tâm đúng mức. Đến nay đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong huyện Nậm Pồ là người DTTS có 387/457 người, chủ yếu là cán bộ cấp xã. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn và năng lực công tác cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Cụ thể, cấp huyện là 60/117 cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS, trong đó, trình độ Thạc sỹ 3 người (chiếm 5%); Đại học 37 người (chiếm 61,7%); Cao đẳng 6 người (chiếm 10%); Trung cấp 14 người (chiếm 23,3%). Cấp xã là 327/340 cán bộ, công chức là người DTTS, trong đó Đại học 78 người (chiếm 23,9%); Cao đẳng 27 người chiếm (8,3%); Trung cấp 177 người (chiếm 54,1%). Công tác phát triển Đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, từ năm 2013 đến nay đã kết nạp được 1.104 Đảng viên mới, trong đó người DTTS là 891 người; thành lập được 69 chi bộ, xóa được 35 bản trắng Đảng viên (nay còn 5 bản trắng chưa có Đảng viên).

Giai đoạn 2014 - 2019, huyện đã tập trung đẩy mạnh việc củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Đặc biệt thực hiện có hiệu quả Đề án cán bộ dân tộc Mông. Hằng năm, Huyện ủy, UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch và triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị sát với nhiệm vụ, công việc thực tế của địa phương. Qua đó, đội ngũ cán bộ là người DTTS cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. Trong những năm qua, huyện đã tổ chức được 73 chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho 6.195 lượt cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã được tham gia đào tạo, bồi dưỡng. Đến nay, tỷ lệ cán bộ, công chức cấp cơ sở có trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên từ 67% (năm 2014) tăng lên 86,8% (năm 2018), trong đó có trình độ Đại học và trên đại học chiếm 25,2%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ người DTTS có lúc, có nơi chưa còn phù hợp, tính tự ti của người DTTS vẫn còn nặng nề.

Chính vì vậy, trong giai đoạn tiếp theo, cấp ủy chính quyền huyện Nậm Pồ phải tập trung nỗ lực xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở; đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Đặc biệt sự nỗ lực cố gắng của mỗi cán bộ, công chức, viên chức chủ động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ./.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB – Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách DVMTR tại Mường Nhé(07/08/2020 4:46 CH)

VPUB – Sáng chế máy gặt lúa xếp dãy từ động cơ xe máy(05/08/2020 3:38 CH)

VPUB - Sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020(05/08/2020 3:16 CH)

VPUB - Chuyển đổi cơ cấu cây trồng có thu nhập cao (03/08/2020 4:43 CH)

VPUB - Tích cực ôn tập chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020(01/08/2020 2:40 CH)

VPUB – Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” không ngừng phát huy hiệu quả(31/07/2020 10:17 CH)

VPUB - Phòng Giáo dục và Đào tạo Nậm Pồ: Tập trung xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chí...(30/07/2020 11:09 CH)

VPUB - Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh: Tập trung chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020(30/07/2020 10:55 CH)

VPUB - Phòng GD&ĐT thành phố Điện Biên Phủ: Nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dạy tốt, học...(29/07/2020 11:29 CH)

VPUB - Xã Sam Mứn, huyện Điện Biên đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019(29/07/2020 12:54 SA)

VPUB – Cựu chiến binh không cam chịu đói nghèo(27/07/2020 11:46 CH)

VPUB - Đoàn Lãnh đạo tỉnh dâng hương viếng các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang A1(27/07/2020 4:06 CH)

VPUB - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn huyện...(24/07/2020 9:16 CH)

VPUB - Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Điện Biên chi trả quyền lợi bảo hiểm và tri ân...(24/07/2020 5:30 CH)

VPUB - Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi các gia đình chính sách trên địa bàn...(23/07/2020 11:57 CH)

VPUB - Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ khóa V(23/07/2020 2:55 CH)

VPUB – Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh thảo luận, quyết nghị 19 Nghị quyết(15/07/2020 11:59 CH)

VPUB - Điện Biên: 2.800 thí sinh thi tuyển vào lớp 10 năm học 2020 - 2021(15/07/2020 9:45 CH)

VPUB – Nhiều vấn đề cử tri quan tâm được thảo luận sôi nổi tại nghị trường(15/07/2020 6:05 CH)

VPUB – Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh tiếp tục nghe các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh(14/07/2020 11:59 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°