VPUB - Mường Chà tăng cường công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới

Update 24 - 04 - 2020
100%

Dienbien.gov.vn - Qua 5 năm (2015 - 2019) tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” trên địa bàn huyện Mường Chà đã góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân các dân tộc khu vực biên giới hiểu rõ ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc. Hệ thống cột mốc, dấu hiệu đường biên giới được bảo vệ an toàn tuyệt đối, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới của huyện được giữ vững. Qua đó, từng bước giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc; huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tham gia giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Mường Chà tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2018 đạt loại giỏi.

Mường Chà là một huyện miền núi, biên giới đặc biệt khó khăn, có vị trí trọng yếu, chiến lược về quốc phòng - an ninh và đối ngoại của tỉnh Điện Biên, huyện có tổng diện tích tự nhiên là 118.989,49 ha, gồm 12 xã, thị trấn; trong đó có 3 xã biên giới (Mường Mươn, Na Sang, Ma Thì Hồ), 1 đồn Biên phòng quản lý 24,3 km đường biên giới quốc gia tiếp giáp với huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ (nước CHDCND Lào) gồm 7 cột mốc (từ cột mốc 78 đến cột mốc 84), có nhiều đường tiểu ngạch qua lại biên giới Việt - Lào và có Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh đứng chân trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND huyện Mường Chà, Nguyễn Minh Phú cho biết: Triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Đảng bộ, chính quyền huyện Mường Chà đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang huyện và các cấp ủy, chính quyền các xã biên giới phối hợp triển khai thực hiện phong trào mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kết hợp với các phong trào khác. Với việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực sự đã tạo ra sức lan tỏa tích cực, nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và nhân dân trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền, đường biên, cột mốc, an ninh khu vực biên giới, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn huyện.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân đăng ký tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự bản biên giới được tăng cường, chú trọng thông qua nhiều hình thức như: tuyên truyền giáo dục cho nhân dân; trên các phương tiện thông tin đại chúng; qua các hình thức giáo dục học tập. Cụ thể, huyện đã phát huy vai trò người có uy tín, già làng, trưởng bản trong sự nghiệp xây dựng, quản lý bảo vệ biên giới. Vận dụng lồng ghép các buổi tuyên truyền vào các hội nghị, ngày lễ cổ truyền của từng dân tộc, các buổi biểu diễn văn hóa, văn nghệ, họp bản, sinh hoạt cộng đồng... Đối với vùng đồng bào còn hạn chế trong việc đọc và nghe tiếng phổ thông thì tăng cường tuyên truyền miệng bằng tiếng của dân tộc đến từng cá nhân và hộ gia đình. Kết hợp giữa tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với vận động nhân dân tham gia "phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia" với giúp đỡ, hướng dẫn nhân dân cách thức làm ăn, phát triển sản xuất, giảm nghèo, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn tuyên truyền kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Qua công tác tuyên truyền đã nâng cao ý thức trách nhiệm về quốc gia, quốc giới, chủ quyền lãnh thổ của người dân khu vực biên giới, từ đó tích cực, chủ động tham gia cùng Bộ đội Biên phòng đấu tranh ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các hoạt động, hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Qua tuyên truyền, vận động hiện nay ở 3 xã biên giới của huyện đã có 6 tập thể bản với 307 hộ đăng ký "Tổ tự quản đường biên, cột mốc", quản lý 24,3 km đường biên với 07 mốc quốc giới, 33 bản có Tổ tự quản an ninh trật tự với 99 thành viên.

Huyện cũng đã chỉ đạo các lực lượng vũ trang tăng cường phối hợp nắm chắc tình hình, duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm và các hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện. Qua 5 năm, đã tuần tra đường biên, cột mốc tại các xã biên giới 160 lần, với 1.105 lượt người tham gia; chỉ đạo, tổ chức các cuộc diễn tập diễn tập đạt kết quả cao, nổi bật là diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018, diễn tập Cụm tác chiến Biên phòng năm 2016, đảm bảo an toàn cho người và tài sản tham gia diễn tập, kết quả đạt giỏi. Thông qua các buổi diễn tập đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và nhân dân các dân tộc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, đồng thời nâng cao trình độ tổ chức hiệp đồng, năng lực tổ chức chỉ huy, sử dụng lực lượng, xử trí tình huống của  lực lượng vũ trang trên địa bàn khu vực biên giới, nâng cao tinh thần cảnh giác của nhân dân các dân tộc, điều chỉnh kịp thời phương án, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ biên phòng và nhiệm vụ phòng thủ tác chiến.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới được UBND huyện quyết liệt chỉ đạo; tập trung lực lượng, phương tiện toàn diện, sâu, rộng, 5 năm qua, trong khu vực biên giới, lực lượng chức năng đã bắt và xử lý 28 vụ/35 đối tượng về ma túy; triệt phá 4.260 m2 nương trồng cây thuốc phiện; vận động giao nộp 125 vũ khí tự tạo, công cụ hỗ trợ các loại, 205 gam vật liệu nổ; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, ổn định và phát triển sản xuất, không di cư tự do, xuất cảnh trái phép; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hoạt động lợi dụng tôn giáo làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn huyện. Kết quả hoạt động trên đã góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện, là cơ sở quan trọng để chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự của các xã biên giới, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Các lực lượng Công an - Quân sự - Biên phòng huyện Mường Chà ký kết Kế hoạch phối hợp tại Hội nghị tổng kết công tác phối hợp  trong công tác giữ vững ổn định an ninh chính trị, chủ quyền biên giới, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm năm 2017.

Trên cơ sở đường lối đối ngoại Đảng, Nhà nước, ngoại giao nhân dân, đối ngoại quốc phòng, biên phòng, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, lực lượng, chính quyền các xã biên giới theo chức năng, thẩm quyền tiến hành các hoạt động đối ngoại với chính quyền và nhân dân huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly (Lào) theo đúng quy định, với tinh thần giao lưu, học hỏi, giúp đỡ, xây dựng, hợp tác. Tạo điều kiện cho nhân dân hai bên biên giới được qua lại, giao lưu, kết nghĩa góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, hữu nghị của Đảng, chính quyền các cấp và nhân dân các dân tộc hai bên biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Có thể thấy, bằng những biện pháp triển khai đồng bộ, sự vào cuộc của các cấp chính quyền và nhân dân trong thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Mường Chà, đã góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân các dân tộc khu vực biên giới hiểu rõ ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc, để nhân dân luôn giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự  nghiệp đổi mới đất nước, nâng cao cảnh giác cách mạng, phòng chống âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa Bộ đội Biên phòng, Công an, quân đội với cán bộ, nhân dân./.

Lan Phương

 

Tin mới nhất

VPUB - Triển khai hiệu quả, thiết thực Tháng hành động Vì trẻ em năm 2021(20/08/2021 5:08 CH)

VPUB - Liên hoan “ Tiếng hát Cựu chiến binh” tỉnh Điện Biên lần thứ nhất dự kiến diễn ra vào...(07/05/2020 3:24 CH)

VPUB - Mường Chà tăng cường công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc...(24/04/2020 4:02 CH)

VPUB - Điện Biên Đông chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự...(23/04/2020 9:32 CH)

VPUB - Điện Biên tổ chức tuyển mới, đào tạo nghề cho 1.520 người lao động trong quý I năm 2020(15/04/2020 5:58 CH)

VPUB - Quý I năm 2020, toàn tỉnh tiếp tục hỗ trợ tổ chức cai nghiện ma túy cho hơn 200 người(15/04/2020 4:02 CH)

VPUB - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch Covid-19(13/04/2020 6:00 CH)

VPUB - Điện Biên: Nhiều tập thể, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19(06/04/2020 11:14 CH)

VPUB - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ...(30/03/2020 11:09 CH)

VPUB - Tạm dừng hoạt động phục vụ khách tham quan tại các Bảo tàng và các điểm di tích trong thời...(29/03/2020 1:10 SA)

VPUB - Tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày...(28/03/2020 11:06 CH)

VPUB - Tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên...(27/03/2020 9:33 CH)

VPUB - Huyện Tuần Giáo giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn (27/03/2020 5:05 SA)

VPUB - Công tác đào tạo cử tuyển của tỉnh Điện Biên giai đoạn 2010 - 2019, thực trạng và giải pháp (26/03/2020 3:36 CH)

VPUB - Tiếp nhận Dự án Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin...(24/03/2020 2:53 CH)

VPUB - Tiếp nhận gần 500 triệu đồng nguồn ngân sách bổ sung của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại...(24/03/2020 2:53 CH)

VPUB - Tiếp nhận 3,5 tỷ đồng của Quỹ Thiện Tâm tài trợ làm đường giao thông nông thôn, hệ thống...(24/03/2020 2:41 CH)

VPUB - Đóng cửa tất cả các cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào từ...(23/03/2020 11:59 CH)

VPUB - Điện Biên đảm bảo hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu và tổ chức tiếp...(23/03/2020 4:40 CH)

VPUB – Điện Biên thành lập 2 Cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịch COVID-19 với khả năng...(23/03/2020 3:41 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 
mỹ phẩm Cho thuê văn phòng Sea Office Dịch Vụ Thám Tử Văn Phòng Thám Tử Công Ty Thám Tử Thám Tử Hà Nội Thuê Thám Tử Tìm chủ nhân số điện thoại Vinpearl tuyên quang Taxi tai saigon  Bát Tràng Family lavilla green city west lakes golf & villas Thực phẩm thể hình Whey Shop https://donnha24h.vn/don-nha-tron-goi-24h-taxi-tai-24h/   Chứng Chỉ An Toàn | Chứng Nhận ISO 9001 Invert  Chứng Nhận ISO 45001 Chuyển nhà trọn gói Dịch vụ chuyển nhà Astral City Bảo Lộc Park Hills TạpchíSEO Legend complex  Đại học Công nghệ GTVT Dự án hinode royal park Thông tắc cống hà nội Richland Residence Nệm dunlopillo phu tung oto chinh hang  Chuyển văn phòng  Taxi tải Công ty bất động sản express  Vinhomeland  Rượu Nhập Khẩu  danangsale thienduongkoi.com.vn  hongphong.gov.vn  centralreal.vn  Chuyển nhà  Chuyển văn phòng trọn gói  Dịch vụ chuyển nhà trọn gói  beatnhadat.com  novaworldvietnam.com.vn   novalandagent.com.vn  Nhà sách Lịch Vạn Niên Wefinex WikiGlocal Dịch vụ chuyển nhà mua bán nhà đất bảo lộc Đồ bộ mặc nhà danangsale baoantelecom Bánh mì đen Thợ sơn nhà hà nội bất động sản ST Real Taxi tải Novaworld Đà lạt Century City Địa ốc Kim oanh muabannhanh.io Thietbihoptructuyen Căn hộ Bình Dương grand marina saigon Thăng Long Central City Diamond Centre Point LDG Group Thông tắc cống Cửa nhôm kính Cổng nhôm đúc Cửa nhôm Xingfa Cửa nhôm Việt Pháp Cửa cuốn Austdoor Cửa kính cường lực Lan can kính cường lực Kính màu ốp bếp Vách kính phòng tắm Cửa lưới chống muỗi Bản đồ Việt Nam Báo giá cửa cuốn Làm biển quảng cáo Giá cửa nhôm kính Báo giá cửa kính Trần vách thạch cao Cửa nhôm Xingfa giá rẻ Cửa nhôm Việt Pháp giá rẻ Cửa kính giá rẻ Làm trần thạch cao Giá cửa nhựa lõi thép Grand marina Bản đồ Thế Giới The River Thủ Thiêm The 9 Stellars Masteri West Heights Bản đồ TPHCM Xe tay ga 50cc đại lý everon hà nội Tecco Group Danh Khôi Group Venezia Beach one central saigon veneziabeachs.com hausnimaquan9 Hồng sâm Hàn Quốc thuocnampqa.vn Căn hộ Legacy Central Dự án Aqua City Làng Pháp Bảo Lộc Resort & Spa junction.com.vn Dịch vụ chuyển nhà Kiến Vàng Takashi ocean suite venezia beach simsodep.co imperium town nha trang Tôm hùm Alaska sóng nhựa hở Máy lọc nước Kangen.vn atvstp.org.vn Reviewland.vn Chứng Nhận FDA Legacy Central Kim Oanh Vinhomes grand park timcanho.com.vn luatvanphuc.vn vinhomes grand park Honas residence tecco felice homes https://vinhomecentralpark.com/ quatangmavang24k.vn ancruising.com stella-entropic.vn SwanLake The Onsen Bản đồ các tỉnh Việt Nam Công ty Phương Trường An Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Zeitgeist Nhà Bè cầu thang sắt nghệ thuật máy pha cà phê Luật sư Bình Phước Vinhomes Dream City wyndham skylake https://hacoled.com/danh-muc/man-hinh-led/ https://paradraco.info/ vinhomes cổ loa QBTravel Swift code vietcombank đất nền house viet Astral City opalcitysview.com Đất nền Bình Dương Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 9001 https://chosim24h.com/ Dịch vụ thám tử Hà Nội Công ty thám tử Hà Nội Thu mua phế liệu inox cách bán hàng trên shopee Vinhomes smart city tay mo Pallet nhựa Búa rung cừ thuỷ lực Aqua City Đồng Nai Bất động sản Invert https://mt-eastmarkcitys.com/ Legacy-central/ bất động sản Novaworld phan thiet https://cuuhoxemayhonda.com/ decal dán kính thiết kế web Vinhomes Dream City Tài chính doanh nghiệp Grand marina saigon AquaCity.TV Izumi City máy hút chân không T&T City Millennia Best Gaming PC Izumi City https://tmtland.com.vn/ Xây nhà trọn gói Máy rửa xe Vinhomes Grand Park https://www.sunshinesaigon.com.vn/ nệm cao su non thu mua phe lieu thinh phat
°