VPUB - Điện Biên Đông chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Update 23 - 04 - 2020
100%

Dienbien.gov.vn - Mặc dù được đánh giá là địa bàn phức tạp, trọng điểm, với nhiều yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, nhưng trong giai đoạn 2014 - 2019, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Điện Biên Đông luôn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được kiềm chế, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, qua đó không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân. Để đạt được những kết quả trên, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn.

Nhân dân bản Huổi Hịa, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự.

Điện Biên Đông là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên, được tách ra từ 10 xã vùng cao của huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên). Có diện tích tự nhiên 120.639 ha (trong đó đồi núi cao chiếm 3/4 diện tích của huyện). Trên địa bàn 13 xã (13 xã đặc biệt khó khăn), 1 thị trấn, có 6 dân tộc anh em cùng sinh sống (Mông, Thái, Lào, Sinh Mun, Khơ Mú, Kinh).

Nhìn chung đời sống sinh hoạt và sản xuất của đồng bào DTTS trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn, do chủ yếu ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa; thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, thiếu nước sinh hoạt, nước sản xuất, giao thông bị chia cắt, chưa đủ nguồn lực để đầu tư đồng bộ; trình độ dân trí thấp, không đồng đều, một số phong tục tập quán lạc hậu vẫn còn tồn tại như “tục bắt vợ”, “người đã chết không được mai táng, xử lý ngay, được chôn không đúng nơi quy định”, “nạn tự tử bằng lá ngón”…. Thu nhập bình quân đầu người của đồng bào DTTS còn thấp, sản xuất chủ yếu là tự cung tự cấp; tỷ lệ hộ nghèo cao chiếm 55,48 % (trong đó hộ nghèo là DTTS chiếm 55,44 % so với tổng số hộ toàn huyện và chiếm 99% trong tổng số hộ nghèo toàn huyện).

Trong thời gian qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện vẫn còn phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất an ninh trật tự tại địa bàn như: an ninh tôn giáo; mua bán người; di cư, xuất cảnh trái phép; tranh chấp đất đai, khiếu kiện; người nghiện và buôn bán ma túy chiếm số lượng rất lớn; ăn lá ngón tự tử của đồng bào dân tộc thiểu số…

Trên cơ sở tình hình thực tế trên địa bàn, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện đã chỉ đạo các ban, ngành chức năng làm tốt công tác bảo đảm bảo an ninh trong vùng DTTS, đặc biệt là thực hiện quyền con người, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Chỉ đạo các lực lượng chức năng giải quyết nhanh, dứt điểm các vụ việc phức tạp xảy ra, không để kéo dài, ảnh hưởng xấu. Đồng thời, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện xuống cơ sở phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; văn bản chỉ đạo của cấp trên, thực hiện đầu tư các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân không tin, nghe theo các luận điệu tư tưởng xấu của các thế lực thù địch, không tin theo các đạo lạ, tà đạo không được Nhà nước cho phép hoạt động; tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội đến quần chúng trên địa bàn huyện. Đặc biệt, trong năm 2018 huyện Điện Biên Đông đã triển khai thực hiện kế hoạch xuống cơ sở chuyển hóa địa bàn phức tạp, ba cùng với dân đối với 3 xã Pu Nhi, Pú Hồng và Xa Dung (trong đó lực lượng Công an là nòng cốt), qua đó đã chuyển biến tích cực, số vụ và đối tượng vi phạm hình sự, ma túy, trộm cắp giảm và giảm số vi phạm pháp luật về môi trường so với trước khi thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn.

Huyện cũng đã làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện chính sách pháp luật, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; thực hiện chính sách đối với người có công, thương binh, người già, trẻ em, phụ nữ; công tác xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động; đảm bảo quyền tự do dân chủ cho nhân dân; nắm, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong vùng DTTS.

Công tác tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự trong vùng DTTS tiếp tục được các cấp lãnh đạo quan tâm. Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực được triển khai thực hiện, bước đầu đã có kết quả nhất định: Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS được đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu, các chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, an ninh xã hội vùng đồng bào DTTS được triển khai kịp thời, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS từng bước được nâng lên.

Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự trong vùng đồng bào DTTS vẫn còn nhiều vấn đề tiềm ẩn, phức tạp, Ông Bùi Ngọc LaChủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông chia sẻ: "Thời gian tới, để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trong vùng DTTS, huyện sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trong vùng đồng bào DTTS phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo an ninh dân tộc trên địa bàn huyện, giải quyết dứt điểm những vụ việc, tình hình liên quan đến dân tộc, dân chủ, nhân quyền; không để sơ hở, thiếu sót để các thế lực thù địch có thể lợi dụng chống phá.vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay phải gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa ở khu dân cư”, gắn với việc bảo tồn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phù hợp với tình hình, đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự trong vùng đồng bào DTTS là việc làm thiết thực của từng người, từng hộ gia đình, tổ dân cư, tổ chức; qua đó góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tình thần của nhân dân"./.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB - Triển khai hiệu quả, thiết thực Tháng hành động Vì trẻ em năm 2021(20/08/2021 5:08 CH)

VPUB - Liên hoan “ Tiếng hát Cựu chiến binh” tỉnh Điện Biên lần thứ nhất dự kiến diễn ra vào...(07/05/2020 3:24 CH)

VPUB - Mường Chà tăng cường công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc...(24/04/2020 4:02 CH)

VPUB - Điện Biên Đông chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự...(23/04/2020 9:32 CH)

VPUB - Điện Biên tổ chức tuyển mới, đào tạo nghề cho 1.520 người lao động trong quý I năm 2020(15/04/2020 5:58 CH)

VPUB - Quý I năm 2020, toàn tỉnh tiếp tục hỗ trợ tổ chức cai nghiện ma túy cho hơn 200 người(15/04/2020 4:02 CH)

VPUB - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch Covid-19(13/04/2020 6:00 CH)

VPUB - Điện Biên: Nhiều tập thể, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19(06/04/2020 11:14 CH)

VPUB - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ...(30/03/2020 11:09 CH)

VPUB - Tạm dừng hoạt động phục vụ khách tham quan tại các Bảo tàng và các điểm di tích trong thời...(29/03/2020 1:10 SA)

VPUB - Tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày...(28/03/2020 11:06 CH)

VPUB - Tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên...(27/03/2020 9:33 CH)

VPUB - Huyện Tuần Giáo giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn (27/03/2020 5:05 SA)

VPUB - Công tác đào tạo cử tuyển của tỉnh Điện Biên giai đoạn 2010 - 2019, thực trạng và giải pháp (26/03/2020 3:36 CH)

VPUB - Tiếp nhận Dự án Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin...(24/03/2020 2:53 CH)

VPUB - Tiếp nhận gần 500 triệu đồng nguồn ngân sách bổ sung của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại...(24/03/2020 2:53 CH)

VPUB - Tiếp nhận 3,5 tỷ đồng của Quỹ Thiện Tâm tài trợ làm đường giao thông nông thôn, hệ thống...(24/03/2020 2:41 CH)

VPUB - Đóng cửa tất cả các cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào từ...(23/03/2020 11:59 CH)

VPUB - Điện Biên đảm bảo hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu và tổ chức tiếp...(23/03/2020 4:40 CH)

VPUB – Điện Biên thành lập 2 Cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịch COVID-19 với khả năng...(23/03/2020 3:41 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 
mỹ phẩm Cho thuê văn phòng Sea Office Dịch Vụ Thám Tử Văn Phòng Thám Tử Công Ty Thám Tử Thám Tử Hà Nội Thuê Thám Tử Tìm chủ nhân số điện thoại Vinpearl tuyên quang Taxi tai saigon  Bát Tràng Family lavilla green city west lakes golf & villas Thực phẩm thể hình Whey Shop https://donnha24h.vn/don-nha-tron-goi-24h-taxi-tai-24h/   Chứng Chỉ An Toàn | Chứng Nhận ISO 9001 Invert  Chứng Nhận ISO 45001 Chuyển nhà trọn gói Dịch vụ chuyển nhà Astral City Bảo Lộc Park Hills TạpchíSEO Legend complex  Đại học Công nghệ GTVT Dự án hinode royal park Thông tắc cống hà nội Richland Residence Nệm dunlopillo phu tung oto chinh hang  Chuyển văn phòng  Taxi tải Công ty bất động sản express  Vinhomeland  Rượu Nhập Khẩu  danangsale thienduongkoi.com.vn  hongphong.gov.vn  centralreal.vn  Chuyển nhà  Chuyển văn phòng trọn gói  Dịch vụ chuyển nhà trọn gói  beatnhadat.com  novaworldvietnam.com.vn   novalandagent.com.vn  Nhà sách Lịch Vạn Niên Wefinex WikiGlocal Dịch vụ chuyển nhà mua bán nhà đất bảo lộc Đồ bộ mặc nhà danangsale baoantelecom Bánh mì đen Thợ sơn nhà hà nội bất động sản ST Real Taxi tải Novaworld Đà lạt Century City Địa ốc Kim oanh muabannhanh.io Thietbihoptructuyen Căn hộ Bình Dương grand marina saigon Thăng Long Central City Diamond Centre Point LDG Group Thông tắc cống Cửa nhôm kính Cổng nhôm đúc Cửa nhôm Xingfa Cửa nhôm Việt Pháp Cửa cuốn Austdoor Cửa kính cường lực Lan can kính cường lực Kính màu ốp bếp Vách kính phòng tắm Cửa lưới chống muỗi Bản đồ Việt Nam Báo giá cửa cuốn Làm biển quảng cáo Giá cửa nhôm kính Báo giá cửa kính Trần vách thạch cao Cửa nhôm Xingfa giá rẻ Cửa nhôm Việt Pháp giá rẻ Cửa kính giá rẻ Làm trần thạch cao Giá cửa nhựa lõi thép Grand marina Bản đồ Thế Giới The River Thủ Thiêm The 9 Stellars Masteri West Heights Bản đồ TPHCM Xe tay ga 50cc đại lý everon hà nội Tecco Group Danh Khôi Group Venezia Beach one central saigon veneziabeachs.com hausnimaquan9 Hồng sâm Hàn Quốc thuocnampqa.vn Căn hộ Legacy Central Dự án Aqua City Làng Pháp Bảo Lộc Resort & Spa junction.com.vn Dịch vụ chuyển nhà Kiến Vàng Takashi ocean suite venezia beach simsodep.co imperium town nha trang Tôm hùm Alaska sóng nhựa hở Máy lọc nước Kangen.vn atvstp.org.vn Reviewland.vn Chứng Nhận FDA Legacy Central Kim Oanh Vinhomes grand park timcanho.com.vn luatvanphuc.vn vinhomes grand park Honas residence tecco felice homes https://vinhomecentralpark.com/ quatangmavang24k.vn ancruising.com stella-entropic.vn SwanLake The Onsen Bản đồ các tỉnh Việt Nam Công ty Phương Trường An Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Zeitgeist Nhà Bè cầu thang sắt nghệ thuật máy pha cà phê Luật sư Bình Phước Vinhomes Dream City wyndham skylake https://hacoled.com/danh-muc/man-hinh-led/ https://paradraco.info/ vinhomes cổ loa QBTravel Swift code vietcombank đất nền house viet Astral City opalcitysview.com Đất nền Bình Dương Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 9001 https://chosim24h.com/ Dịch vụ thám tử Hà Nội Công ty thám tử Hà Nội Thu mua phế liệu inox cách bán hàng trên shopee Vinhomes smart city tay mo Pallet nhựa Búa rung cừ thuỷ lực Aqua City Đồng Nai Bất động sản Invert https://mt-eastmarkcitys.com/ Legacy-central/ bất động sản Novaworld phan thiet https://cuuhoxemayhonda.com/ decal dán kính thiết kế web Vinhomes Dream City Tài chính doanh nghiệp Grand marina saigon AquaCity.TV Izumi City máy hút chân không T&T City Millennia Best Gaming PC Izumi City https://tmtland.com.vn/ Xây nhà trọn gói Máy rửa xe Vinhomes Grand Park https://www.sunshinesaigon.com.vn/ nệm cao su non thu mua phe lieu thinh phat
°