Các bước Xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức

Update 14 - 02 - 2020
100%

          Mẫu Xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức TaiVB

1: VP Chính phủ gửi văn bản kèm theo đơn công dân gửi vượt cấp, đề nghị UBND tỉnh xử lý TaiVB

2: UBND tỉnh giao cho UBND Thành phố xử lý TaiVB

3: UBND Thành Phố xử lý và báo cáo lại UBND tỉnh TaiVB
 
4: UBND tỉnh làm văn bản báo cáo Văn Phòng Chính phủ TaiVB
 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°