VPUB - Thanh Xương huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới

Update 02 - 01 - 2021
100%

Dienbien.gov.vn - Xác định người dân là nhân tố quan trọng quyết định sự thành bại của công cuộc xây dựng nông thôn mới, 5 năm qua (2016 - 2020), thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" (NTM, ĐTVM), Ban Chỉ đạo, Ban Thường trực MTTQ xã Thanh Xương, huyện Điện Biên đã thường xuyên tuyên truyền, mở rộng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện phát động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM", vận động người dân tham gia đóng góp, thực hiện có hiệu quả chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Đường bê tông liên thôn xã Thanh Xương được xây dựng theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Thanh xương là xã trung tâm huyện Điện Biên với tổng diện tích tự nhiên là 1.899,59 ha, chiếm 1,16% tổng diện tích toàn huyện. Toàn xã có 2,116 hộ với 8.828 nhân khẩu, cùng sinh sống ở 22 thôn, bản. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, MTTQ xã Thanh Xương đã phát động phong trào thi đua: “Cán bộ và nhân dân các dân tộc xã Thanh Xương tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM”. Phong trào đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã xây dựng các phong trào thi đua theo chuyên đề như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Thi đua lập nghiệp, Lao động sáng tạo”; “Cựu chiến binh giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”... Qua đó, đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, hình thành nhiều ngành nghề mới, thúc đẩy kinh tế xã hội của xã phát triển. Các phong trào “Xóa nhà tạm”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... được phát triển mạnh mẽ, sâu rộng - Ông Lò Văn Chung - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch MTTQ xã Thanh Xương cho hay.

Phong trào thi đua “Chung tay xây dựng NTM” được MTTQ xã và Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã phát động và ký kết giao ước thi đua, làm khơi dậy phong trào thi đua mạnh mẽ ở địa bàn. Qua triển khai thực hiện chương trình, đã phát hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng NTM. Có 105 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Để có được kết quả và thành tích này là nhờ các hộ gia đình trên địa bàn xã đã đóng góp hàng tỉ đồng và hàng nghìn ngày công lao động, hiến đất vào việc xây dựng NTM. Xã có 34 hộ hiến đất từ 40 - 200 m2 để làm đường, làm các công trình công cộng của thôn, bản với tổng diện tích 3.149,7 m2. Ngoài ra, các thôn, bản, các hộ gia đình trong toàn xã đã tu sửa, chỉnh trang nhà cửa, tường rào, đường làng ngõ xóm sạch, không còn lầy lội vào mùa mưa.

Dưới sự lãnh đạo của cấp Ủy đảng, sự vào cuộc của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cả hệ thống chính trị làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên có nhiều công trình khi triển khai, thực hiện không phải đền bù giải phóng mặt bằng, đã góp phần tiết kiệm được ngân sách Nhà nước và địa phương, tiến độ thi công được đẩy nhanh hơn so với kế hoạch. Các mô hình liên kết sản xuất phát triển mạnh như: mô hình nuôi cá rô phi đơn tính; mô hình kết hợp nuôi cá - lúa, làm điểm dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn đạt trên 2,5 ha... Kết cấu hạ tầng thiết yếu của địa phương đã được tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, từng bước đáp ứng được yêu cầu sản xuất và dân sinh.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã ngày càng phát triển sâu rộng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Toàn xã có 1.745 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa (đạt 80%); 17 thôn, bản đạt thôn bản văn hóa (đạt 77%). Đến nay có 17 thôn, bản có cơ sở vật chất văn hóa (đạt 77%).

Ngoài ra, MTTQ xã đã tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng quy ước, thực hiện xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng gia đình văn hóa gắn với việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo môi trường văn hóa lành mạnh ở mỗi cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn thuần phong mỹ tục, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt của các dân tộc. Đồng thời, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân cư về bảo vệ môi trường, nếp sống văn minh, điển hình như các mô hình: “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp” gắn với "Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”; “5 không 3 sạch”; ‘‘Tổ an ninh tự quản”; “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp”; “Di dời chuồng trại, gia súc xa nhà” tại 22/22 thôn, bản... Thông qua đó, đã phát huy được vai trò tự quản của nhân dân trong việc giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần tích cực trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

Giai đoạn 2016 - 2020, tổng kinh phí đã huy động nhân dân đóng góp để thực hiện chương trình NTM tại xã Thanh Xương là hơn 9,1 tỉ đồng, so với giai đoạn 2010 - 2015 tăng 6,1 tỉ đồng (192,8%) (Gồm tiền mặt, ngày công, hiến đất, vật tư quy đổi thành tiền).

Nhờ huy động được sức dân trong xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn xã Thanh Xương đã và đang có những đổi thay tích cực. Đến năm 2018, xã Thanh xương đã đạt 19/19 tiêu chí của Bộ Tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, sớm hơn dự kiến kế hoạch là 2 năm. Hiện nay, xã đang phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong xã ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB - Điện Biên tăng cường các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trên địa bàn(01/07/2021 9:38 CH)

HƯỚNG DẪN TRA CỨU SẢN LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ NGÀY TRÊN TRANG WEB: CSKH.NPC.COM.VN(22/06/2021 5:31 CH)

VPUB - Tủa Chùa tích cực nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn(07/06/2021 11:21 CH)

VPUB - Thăm, tặng quà, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Mường Nhé(05/02/2021 5:11 SA)

VPUB - Nhân rộng các mô hình trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại thị xã Mường Lay(10/01/2021 10:21 CH)

VPUB - Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Điện Biên giảm còn 29,93%(09/01/2021 4:58 SA)

VPUB - Thành phố Điện Biên Phủ ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021 và...(07/01/2021 10:38 CH)

VPUB – Điện Biên tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ...(05/01/2021 5:04 CH)

VPUB – Nậm Pồ phát triển đảng viên ở những bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ(05/01/2021 6:13 SA)

VPUB - Vận động nhân dân phát huy dân chủ tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần...(03/01/2021 5:58 CH)

VPUB - Thanh Xương huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới(02/01/2021 5:38 CH)

VPUB - Rộn rã Lễ hội đua thuyền đuôi én năm 2021 tại Thị xã Mường Lay(02/01/2021 4:27 CH)

VPUB - Khai mạc Lễ hội Đua thuyền đuôi én lần thứ VII năm 2021(01/01/2021 3:32 CH)

VPUB - Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà được công nhận là đô thị loại V(31/12/2020 4:15 SA)

VPUB - Mường Lay sẵn sàng cho Lễ hội đua thuyền đuôi én lần thứ VII, năm 2021(29/12/2020 11:05 CH)

VPUB- Thành phố Điện Biên Phủ với phong trào Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa(25/12/2020 9:30 CH)

VPUB - UBND tỉnh Điện Biên công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ(25/12/2020 2:43 SA)

VPUB – Xã Nà Tấu được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới(24/12/2020 5:27 SA)

VPUB – Lễ hội đua thuyền đuôi én thị xã Mường Lay lần thứ VII, năm 2021 sẽ diễn ra từ 31/12/2020...(23/12/2020 10:07 CH)

VPUB - Huyện Tủa Chùa công bố Quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích Quốc gia Danh lam...(22/12/2020 9:40 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 
mỹ phẩm Cho thuê văn phòng Sea Office Dịch Vụ Thám Tử Văn Phòng Thám Tử Công Ty Thám Tử Thám Tử Hà Nội Thuê Thám Tử Tìm chủ nhân số điện thoại Vinpearl tuyên quang Taxi tai saigon  Bát Tràng Family lavilla green city west lakes golf & villas Thực phẩm thể hình Whey Shop https://donnha24h.vn/don-nha-tron-goi-24h-taxi-tai-24h/   Chứng Chỉ An Toàn | Chứng Nhận ISO 9001 Invert  Chứng Nhận ISO 45001 Chuyển nhà trọn gói Dịch vụ chuyển nhà Astral City Bảo Lộc Park Hills TạpchíSEO Legend complex  Đại học Công nghệ GTVT Dự án hinode royal park Thông tắc cống hà nội Richland Residence Nệm dunlopillo phu tung oto chinh hang  Chuyển văn phòng  Taxi tải Công ty bất động sản express  Vinhomeland  Rượu Nhập Khẩu  danangsale thienduongkoi.com.vn  hongphong.gov.vn  centralreal.vn  Chuyển nhà  Chuyển văn phòng trọn gói  Dịch vụ chuyển nhà trọn gói  beatnhadat.com  novaworldvietnam.com.vn   novalandagent.com.vn  Nhà sách Lịch Vạn Niên Wefinex WikiGlocal Dịch vụ chuyển nhà mua bán nhà đất bảo lộc Đồ bộ mặc nhà danangsale baoantelecom Bánh mì đen Thợ sơn nhà hà nội bất động sản ST Real Taxi tải Novaworld Đà lạt Century City Địa ốc Kim oanh muabannhanh.io Thietbihoptructuyen Căn hộ Bình Dương grand marina saigon Thăng Long Central City Diamond Centre Point LDG Group Thông tắc cống Cửa nhôm kính Cổng nhôm đúc Cửa nhôm Xingfa Cửa nhôm Việt Pháp Cửa cuốn Austdoor Cửa kính cường lực Lan can kính cường lực Kính màu ốp bếp Vách kính phòng tắm Cửa lưới chống muỗi Bản đồ Việt Nam Báo giá cửa cuốn Làm biển quảng cáo Giá cửa nhôm kính Báo giá cửa kính Trần vách thạch cao Cửa nhôm Xingfa giá rẻ Cửa nhôm Việt Pháp giá rẻ Cửa kính giá rẻ Làm trần thạch cao Giá cửa nhựa lõi thép Grand marina Bản đồ Thế Giới The River Thủ Thiêm The 9 Stellars Masteri West Heights Bản đồ TPHCM Xe tay ga 50cc đại lý everon hà nội Tecco Group Danh Khôi Group Venezia Beach one central saigon veneziabeachs.com hausnimaquan9 Hồng sâm Hàn Quốc thuocnampqa.vn Căn hộ Legacy Central Dự án Aqua City Làng Pháp Bảo Lộc Resort & Spa junction.com.vn Dịch vụ chuyển nhà Kiến Vàng Takashi ocean suite venezia beach simsodep.co imperium town nha trang Tôm hùm Alaska sóng nhựa hở Máy lọc nước Kangen.vn atvstp.org.vn Reviewland.vn Chứng Nhận FDA Legacy Central Kim Oanh Vinhomes grand park timcanho.com.vn luatvanphuc.vn vinhomes grand park Honas residence tecco felice homes https://vinhomecentralpark.com/ quatangmavang24k.vn ancruising.com stella-entropic.vn SwanLake The Onsen Bản đồ các tỉnh Việt Nam Công ty Phương Trường An Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Zeitgeist Nhà Bè cầu thang sắt nghệ thuật máy pha cà phê Luật sư Bình Phước Vinhomes Dream City wyndham skylake https://hacoled.com/danh-muc/man-hinh-led/ https://paradraco.info/ vinhomes cổ loa QBTravel Swift code vietcombank đất nền house viet Astral City opalcitysview.com Đất nền Bình Dương Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 9001 https://chosim24h.com/ Dịch vụ thám tử Hà Nội Công ty thám tử Hà Nội Thu mua phế liệu inox cách bán hàng trên shopee Vinhomes smart city tay mo Pallet nhựa Búa rung cừ thuỷ lực Aqua City Đồng Nai Bất động sản Invert https://mt-eastmarkcitys.com/ Legacy-central/ bất động sản Novaworld phan thiet https://cuuhoxemayhonda.com/ decal dán kính thiết kế web Vinhomes Dream City Tài chính doanh nghiệp Grand marina saigon AquaCity.TV Izumi City máy hút chân không T&T City Millennia Best Gaming PC Izumi City https://tmtland.com.vn/ Xây nhà trọn gói Máy rửa xe Vinhomes Grand Park https://www.sunshinesaigon.com.vn/ nệm cao su non thu mua phe lieu thinh phat
°