VPUB - Thanh Xương huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới

Update 02 - 01 - 2021
100%

Dienbien.gov.vn - Xác định người dân là nhân tố quan trọng quyết định sự thành bại của công cuộc xây dựng nông thôn mới, 5 năm qua (2016 - 2020), thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" (NTM, ĐTVM), Ban Chỉ đạo, Ban Thường trực MTTQ xã Thanh Xương, huyện Điện Biên đã thường xuyên tuyên truyền, mở rộng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện phát động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM", vận động người dân tham gia đóng góp, thực hiện có hiệu quả chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Đường bê tông liên thôn xã Thanh Xương được xây dựng theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Thanh xương là xã trung tâm huyện Điện Biên với tổng diện tích tự nhiên là 1.899,59 ha, chiếm 1,16% tổng diện tích toàn huyện. Toàn xã có 2,116 hộ với 8.828 nhân khẩu, cùng sinh sống ở 22 thôn, bản. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, MTTQ xã Thanh Xương đã phát động phong trào thi đua: “Cán bộ và nhân dân các dân tộc xã Thanh Xương tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM”. Phong trào đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã xây dựng các phong trào thi đua theo chuyên đề như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Thi đua lập nghiệp, Lao động sáng tạo”; “Cựu chiến binh giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”... Qua đó, đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, hình thành nhiều ngành nghề mới, thúc đẩy kinh tế xã hội của xã phát triển. Các phong trào “Xóa nhà tạm”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... được phát triển mạnh mẽ, sâu rộng - Ông Lò Văn Chung - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch MTTQ xã Thanh Xương cho hay.

Phong trào thi đua “Chung tay xây dựng NTM” được MTTQ xã và Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã phát động và ký kết giao ước thi đua, làm khơi dậy phong trào thi đua mạnh mẽ ở địa bàn. Qua triển khai thực hiện chương trình, đã phát hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng NTM. Có 105 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Để có được kết quả và thành tích này là nhờ các hộ gia đình trên địa bàn xã đã đóng góp hàng tỉ đồng và hàng nghìn ngày công lao động, hiến đất vào việc xây dựng NTM. Xã có 34 hộ hiến đất từ 40 - 200 m2 để làm đường, làm các công trình công cộng của thôn, bản với tổng diện tích 3.149,7 m2. Ngoài ra, các thôn, bản, các hộ gia đình trong toàn xã đã tu sửa, chỉnh trang nhà cửa, tường rào, đường làng ngõ xóm sạch, không còn lầy lội vào mùa mưa.

Dưới sự lãnh đạo của cấp Ủy đảng, sự vào cuộc của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cả hệ thống chính trị làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên có nhiều công trình khi triển khai, thực hiện không phải đền bù giải phóng mặt bằng, đã góp phần tiết kiệm được ngân sách Nhà nước và địa phương, tiến độ thi công được đẩy nhanh hơn so với kế hoạch. Các mô hình liên kết sản xuất phát triển mạnh như: mô hình nuôi cá rô phi đơn tính; mô hình kết hợp nuôi cá - lúa, làm điểm dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn đạt trên 2,5 ha... Kết cấu hạ tầng thiết yếu của địa phương đã được tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, từng bước đáp ứng được yêu cầu sản xuất và dân sinh.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã ngày càng phát triển sâu rộng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Toàn xã có 1.745 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa (đạt 80%); 17 thôn, bản đạt thôn bản văn hóa (đạt 77%). Đến nay có 17 thôn, bản có cơ sở vật chất văn hóa (đạt 77%).

Ngoài ra, MTTQ xã đã tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng quy ước, thực hiện xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng gia đình văn hóa gắn với việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo môi trường văn hóa lành mạnh ở mỗi cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn thuần phong mỹ tục, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt của các dân tộc. Đồng thời, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân cư về bảo vệ môi trường, nếp sống văn minh, điển hình như các mô hình: “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp” gắn với "Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”; “5 không 3 sạch”; ‘‘Tổ an ninh tự quản”; “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp”; “Di dời chuồng trại, gia súc xa nhà” tại 22/22 thôn, bản... Thông qua đó, đã phát huy được vai trò tự quản của nhân dân trong việc giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần tích cực trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

Giai đoạn 2016 - 2020, tổng kinh phí đã huy động nhân dân đóng góp để thực hiện chương trình NTM tại xã Thanh Xương là hơn 9,1 tỉ đồng, so với giai đoạn 2010 - 2015 tăng 6,1 tỉ đồng (192,8%) (Gồm tiền mặt, ngày công, hiến đất, vật tư quy đổi thành tiền).

Nhờ huy động được sức dân trong xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn xã Thanh Xương đã và đang có những đổi thay tích cực. Đến năm 2018, xã Thanh xương đã đạt 19/19 tiêu chí của Bộ Tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, sớm hơn dự kiến kế hoạch là 2 năm. Hiện nay, xã đang phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong xã ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB – Điện Biên tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ...(05/01/2021 5:04 CH)

VPUB – Nậm Pồ phát triển đảng viên ở những bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ(05/01/2021 6:13 SA)

VPUB - Vận động nhân dân phát huy dân chủ tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần...(03/01/2021 5:58 CH)

VPUB - Thanh Xương huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới(02/01/2021 5:38 CH)

VPUB - Rộn rã Lễ hội đua thuyền đuôi én năm 2021 tại Thị xã Mường Lay(02/01/2021 4:27 CH)

VPUB - Khai mạc Lễ hội Đua thuyền đuôi én lần thứ VII năm 2021(01/01/2021 3:32 CH)

VPUB - Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà được công nhận là đô thị loại V(31/12/2020 4:15 SA)

VPUB - Mường Lay sẵn sàng cho Lễ hội đua thuyền đuôi én lần thứ VII, năm 2021(29/12/2020 11:05 CH)

VPUB- Thành phố Điện Biên Phủ với phong trào Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa(25/12/2020 9:30 CH)

VPUB - UBND tỉnh Điện Biên công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ(25/12/2020 2:43 SA)

VPUB – Lễ hội đua thuyền đuôi én thị xã Mường Lay lần thứ VII, năm 2021 sẽ diễn ra từ 31/12/2020...(23/12/2020 10:07 CH)

VPUB - Huyện Tủa Chùa công bố Quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích Quốc gia Danh lam...(22/12/2020 9:40 CH)

VPUB – Điện Biên công bố 6 Quyết định về công tác cán bộ(22/12/2020 8:49 CH)

VPUB - Điện Biên đánh giá và xếp hạng sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm(21/12/2020 9:17 CH)

VPUB - Điểm sáng trong phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt"(19/12/2020 4:51 CH)

VPUB – Bế mạc Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021(18/12/2020 11:51 CH)

VPUB - Giảm giá điện lần 2 cho các khách hàng do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19(18/12/2020 11:15 CH)

VPUB - Tấm gương phụ nữ vươn lên thoát nghèo và làm giàu hiệu quả (18/12/2020 6:10 CH)

VPUB - Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 tổng kết công tác quân sự, quốc phòng, kinh tế năm 2020(18/12/2020 5:51 CH)

VPUB - Trường THCS Quài Cang, huyện Tuần Giáo: Tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 (18/12/2020 4:12 SA)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 
Dịch Vụ Thám Tử Văn Phòng Thám Tử Công Ty Thám Tử Thám Tử Hà Nội Thuê Thám Tử Thành Lập Doanh Nghiệp Vé máy bay đi Đà Lạt Vinpearl tuyên quang Taxi tai saigon  Bát Tràng Family lavilla green city Biệt thự west lakes golf & villas vé máy bay Thực phẩm thể hình Whey Shop ankhanggroup.com  Chuyển nhà chọn gói    Chứng Chỉ An Toàn | Chứng Nhận ISO 9001 Invert  Chứng Nhận Hợp Quy Chuyển nhà trọn gói Dịch vụ chuyển nhà Ghế thư giãn Mua ban sim so dep gia goc Astral City Bảo Lộc Park Hills LendUp TạpchíSEO Legend complex  everonvn Century city  Đại học Công nghệ GTVT Dự án hinode royal park Thông tắc cống hà nội khosim  Richland Residence Nệm dunlopillo phu tung oto chinh hang  Bác sĩ CKI Hồ Quốc Việt in card visit Bảo hiểm xã hội Chuyển văn phòng  Taxi tải 123Mua Công ty bất động sản express  Căn hộ vinhome quận9  Nội thất UMA  Vinhomeland  spseo Incatalog  Rượu Nhập Khẩu  danangsale simgiagoc  thienduongkoi.com.vn  Sofa đẹp giá rẻ  hongphong.gov.vn  centralreal.vn  Bepnamduong.vn quạt trần trang trí  Chuyển nhà  Chuyển văn phòng trọn gói  Dịch vụ chuyển nhà trọn gói  Hút Bể Phốt Hà Nội  Mẩn ngứa ở trẻ  beatnhadat.com  novaworldvietnam.com.vn  vnrep.com  duankhunam.com  trandinhhieu  salereal.com.vn  canhoquan2.today  ledinhphong.vn  novalandagent.com.vn  kí tự đặc biệt  Nhà sách
°