VPUB - Triển khai thực hiện công tác trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Update 22 - 10 - 2020
100%

Dienbien.gov.vn - Nhằm thúc đẩy thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật (NKT) và Luật NKT, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác NKT, cải thiện chất lượng cuộc sống của NKT. Đồng thời, xây dựng môi trường không rào cản, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của NKT; hỗ trợ, tạo điều kiện để NKT phát huy hết khả năng của mình, tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, vừa qua, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác trợ giúp NKT giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Hội bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp với Hội bảo trợ NKT&TMC, NM tỉnh tổ chức trao tặng xe lăn cho người khuyết tật tỉnh Điện Biên.

Cụ thể, giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu hàng năm có khoảng 80% NKT tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 70% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm KT bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp sớm các dạng KT; khoảng 1.500 trẻ em và NKT được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp. 80% trẻ KT có thể ra lớp ở độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục. 30% NKT có nhu cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm. Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất thiết bị cho Trung tâm Giáo dục hòa nhập KT của tỉnh, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo nghề cho NKT; 70% NKT có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định. 80% công trình xây mới và 30% công trình cũ là trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, bến xe, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh; cơ sở giáo dục, dạy nghề, công trình văn hóa, thể dục thể thao; nhà chung cư xây mới bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với NKT. 20% NKT có nhu cầu tham gia giao thông được sử dụng phương tiện giao thông đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận hoặc dịch vụ trợ giúp tương đương; 100% NKT tham gia giao thông tuyến nội tỉnh được miễn, giảm giá vé theo quy định, riêng đối với các tuyến đường bộ liên tỉnh miễn giảm 40% giá vé. Tỷ lệ NKT được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông tối thiểu bằng 1/4 tỷ lệ chung cả nước. 30% huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh có câu lạc bộ thể dục thể thao NKT có thể tiếp cận, thu hút 10% NKT tham gia tập luyện thể dục, thể thao; 10% NKT được hỗ trợ tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và biểu diễn nghệ thuật; thư viện tỉnh tổ chức được không gian đọc, đảm bảo tiện ích thư viện chuyên dụng đảm bảo tiếp cận đối với NKT. 100% NKT có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu. 80% cán bộ làm công tác trợ giúp NKT được tập huấn, nâng cao năng lực quản lý, chăm sóc, hỗ trợ NKT; 30% gia đình có NKT được tập huấn về kỹ năng, phương pháp chăm sóc phục hồi chức năng cho NKT; 20% NKT được tập huấn các kỹ năng sống. 80% phụ nữ KT được trợ giúp dưới các hình thức khác nhau. 30% số các huyện, thị xã, thành phố có tổ chức hội vì NKT hoặc của NKT.

Giai đoạn 2026 - 2030 phấn đấu hàng năm có khoảng 90% NKT tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp sớm các dạng KT; khoảng 3.000 trẻ em và NKT được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp. 90% trẻ KT có thể ra lớp ở độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục. 50% NKT có nhu cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm. Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất thiết bị cho Trung tâm Giáo dục hòa nhập KT của tỉnh, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo nghề cho NKT. 100% NKT có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định. 100% công trình xây mới và 50% công trình cũ là trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, bến xe, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở giáo dục, dạy nghề, công trình văn hóa, thể dục thể thao; nhà chung cư xây mới bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với NKT. 30% NKT có nhu cầu tham gia giao thông được sử dụng phương tiện giao thông đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận hoặc dịch vụ trợ giúp tương đương; 100% NKT tham gia giao thông tuyến nội tỉnh được miễn, giảm giá vé theo quy định, riêng đối với các tuyến đường bộ liên tỉnh miễn giảm 60% giá vé. Tỷ lệ NKT được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông tối thiểu bằng 1/3 tỷ lệ chung cả nước. 70% các huyện, thị xã, thành phố có câu lạc bộ thể dục thể thao NKT có thể tiếp cận, thu hút 15% NKT tham gia tập luyện thể dục, thể thao; 20% NKT được hỗ trợ tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và biểu diễn nghệ thuật; thư viện tỉnh tổ chức được không gian đọc, đảm bảo tiện ích thư viện chuyên dụng. 100% NKT có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu. 100% cán bộ làm công tác trợ giúp NKT được tập huấn, nâng cao năng lực quản lý, chăm sóc, hỗ trợ NKT; 40% gia đình có NKT được tập huấn về kỹ năng, phương pháp chăm sóc phục hồi chức năng cho NKT; 30% NKT được tập huấn các kỹ năng sống. 100% phụ nữ khuyết tật được trợ giúp dưới các hình thức khác nhau. 50% các huyện, thị xã, thành phố có tổ chức Hội của NKT hoặc vì NKT.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Kế hoạch đưa ra các giải pháp thực hiện: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp liên ngành thực hiện có hiệu quả Kế hoạch trợ giúp NKT. Xây dựng Kế hoạch trợ giúp NKT trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm, văn hóa, thể dục thể thao, giải trí và du lịch, tiếp cận công trình công cộng, giao thông, trợ giúp pháp lý và công nghệ thông tin và truyền thông… Đẩy mạnh xã hội hóa công tác trợ giúp NKT, huy động các tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia trợ giúp NKT. Lồng ghép các chỉ tiêu liên quan đến NKT trong hệ thống cơ sở dữ liệu của các ngành với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tăng cường sự tham gia của người dân, đặc biệt là NKT vào Kế hoạch trợ giúp NKT. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với NKT và gia đình. Đề cao vai trò, trách nhiệm của UBND các cấp và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong việc trợ giúp NKT. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp NKT. Xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp NKT các cấp, đội ngũ nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội cấp xã theo Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển nghề công tác xã hội của tỉnh.../.

Lan Phương

 

Tin mới nhất

VPUB - 10 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia năm học 2020 - 2021(02/12/2020 2:52 CH)

VPUB - Hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT các cấp trên địa bàn tỉnh, tiến tới Đại hội TDTT tỉnh Điên...(26/11/2020 10:30 CH)

VPUB - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban năm 2021 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao,...(12/11/2020 9:27 CH)

VPUB - Tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân (11/11/2020 11:15 CH)

VPUB - Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 sẽ diễn...(29/10/2020 5:11 CH)

VPUB – Phấn đấu đến năm 2025 tiết kiệm năng lượng từ 3,0 đến 5,0% tổng tiêu thụ năng lượng dự báo(27/10/2020 3:55 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện công tác trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn...(22/10/2020 11:43 CH)

VPUB - Lễ hội Hoa Ban năm 2021 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VII...(09/10/2020 4:46 CH)

VPUB - Tiếp nhận trên 3 tỷ nguồn viện trợ khẩn cấp để thực hiện Dự án “Hỗ trợ ứng phó đại dịch...(05/10/2020 9:52 CH)

VPUB - Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 (30/09/2020 11:05 CH)

VPUB – Các cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại hình dịch vụ được phép mở cửa hoạt động trở lại (09/09/2020 3:34 CH)

VPUB - Tiếp tục tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh covid-19 (24/08/2020 9:56 CH)

VPUB - Điện Biên ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 (22/08/2020 12:19 SA)

VPUB – Triển khai tiêm bổ sung vắc xin Bại liệt (IPV) trong năm 2020 – 2021 (09/08/2020 4:14 CH)

VPUB - Trên 90% trẻ 7 tuổi được tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) (08/08/2020 11:07 CH)

VPUB - Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020(05/08/2020 11:56 CH)

VPUB - Triển khai cài đặt và ứng dụng Bluezone trong Phòng, chống dịch bệnh COVID-19(05/08/2020 11:07 CH)

VPUB - Tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (03/08/2020 11:56 CH)

VPUB – Tiếp tục thực hiện nghiêm việc đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ chưa cần thiết, đẩy...(28/07/2020 11:34 CH)

VPUB - Điện Biên: Dự kiến 5.457 học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (23/06/2020 11:50 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

Dịch Vụ Thám Tử Văn Phòng Thám Tử Công Ty Thám Tử Thám Tử Hà Nội Thuê Thám Tử Thành Lập Doanh Nghiệp Vé máy bay đi Đà Lạt vinpearl tuyên quang https://taxitaisaigon.vn Bát Tràng Family lavilla green city biệt thự west lakes golf & villas vé máy bay Thực phẩm thể hình Whey Shop ankhanggroup.com Điện lạnh Bách Khoa chuyên về điều hoà Chuyển nhà in bao lì xì Chuyển văn phòng trọn gói Dịch vụ chuyển nhà trọn gói Chứng Chỉ An Toàn | Chứng Nhận ISO 9001 | https://www.invert.vn Chứng Nhận Hợp Quy chuyển nhà trọn gói dịch vụ chuyển nhà Nhà sách Halo Travel Ghế thư giãn Mua ban sim so dep gia goc In tem bảo hành Astral City Bảo Lộc Park Hills LendUp Tạp chí SEO Legend complex Century city giặt ghế sofa tại nhà Aplite Đại học Công nghệ GTVT Dự án hinode royal park thông tắc cống hà nội www.khosim.com Richland Residence nệm dunlopillo https://phutungotochinhhang.vn/ Bác sĩ CKI Hồ Quốc Việt in card visit Bảo hiểm xã hội Chuyển văn phòng Mẩn ngứa ở trẻ beatnhadat.com Chuyển nhà trọn gói https://novaworldvietnam.com.vn/ https://vnrep.com/ https://duankhunam.com/ trandinhhieu Bepnamduong.vn quạt trần trang trí https://ledinhphong.vn/ https://salereal.com.vn/ https://canhoquan2.today/ máy chạy bộ máy tập chạy bộ đa năng ghế massage toàn thân loại nào tốt ghế massage toàn thân máy tập thể dục đạp xe novalandagent.com.vn Dịch vụ chuyển nhà mua bán nhà bảo lộc Taxi tải 123Mua
°