VPUB - Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện

Đăng ngày 09 - 09 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn – Thành phố Điện Biên Phủ là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh, có vị trí quốc phòng – an ninh quan trọng. Với đặc điểm là cơ quan quân sự địa phương, những năm qua, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng quân sự (QPQS) địa phương, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; khu vực phòng thủ được củng cố ngày càng vững chắc, tiềm lực QP-AN từng bước được tăng cường.

Các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền xây dựng nền quốc phòng toàn dân được nhận giấy khen của UBND thành phố Điện Biên Phủ

Để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, Đảng ủy- Ban CHQS thành phố luôn chủ động tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Điện Biên Phủ lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, đoàn thể, các xã phường quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng; huy động mọi nguồn lực, đầu tư ngân sách cho nhiệm vụ quốc phòng địa phương, xây dựng một số công trình trọng điểm, thao trường tổng hợp, duy tu bảo dưỡng các công trình phòng thủ, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang địa phương; thường xuyên kiện toàn tổ chức và phát huy vai trò của Hội đồng giáo dục quốc phòng-an ninh các cấp. Thường xuyên đổi mới về nội dung, phương pháp các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố và chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường sát với tình hình thực tiễn ở cơ sở.

Phó Chỉ huy Trưởng, tham mưu trưởng Ban CHQS thành phố Đỗ Quốc Hùng cho biết: Sau 10 năm thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân Ban CHQS thành phố đã tham mưu kiện toàn tổ chức biên chế của các đơn vị dự bị động viên và dân quân tự vệ, thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm 100% chỉ tiêu được giao. 10 năm qua, Ban CHQS thành phố đã tham mưu mở 198 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho trên 8.500 lượt đồng chí và giáo dục quốc phòng cho trên 11.000 học sinh, sinh viên góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và học sinh sinh viên về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Nhằm bảo đảm cho khu vực phòng thủ có sức mạnh tổng hợp ngày càng cao trong quá trình xây dựng tiềm lực của khu vực phòng thủ, Ban CHQS thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng toàn diện tiềm lực trong khu vực phòng thủ, trọng tâm xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, tiềm lực kinh tế - quốc phòng – an ninh. Đồng thời, tham mưu xây dựng và thực hiện kế hoạch huấn luyện, diễn tập, đảm bảo trang bị hậu cần kỹ thuật cho lực lượng vũ trang hoạt động thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, kiện toàn tổ chức, tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu.

Xây dựng Đảng bộ Quân sự thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lãnh đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động công tác dân vận của lực lượng vũ trang thành phố, tham gia tích cực các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương, tham gia vào các chương trình xoá đói, giảm nghèo bền vững, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động: "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", góp phần tạo thành phong trào quần chúng sôi nổi, rộng khắp trong thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội trên địa bàn thành phố./.

Ngọc Thủy

Tin mới nhất

VPUB - Lễ phát động hành trình "Quân đội chung tay vì người nghèo"(15/11/2019 10:11 CH)

VPUB – Thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở Mường Ảng(12/11/2019 10:52 CH)

VPUB - Lễ hội Tết hoa truyền thống dân tộc Cống (bản Huổi Moi, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên) sẽ...(12/11/2019 10:13 CH)

VPUB - Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông huyện Điện Biên lần thứ IV, năm 2019 sẽ được diễn ra từ 5 -...(09/11/2019 9:51 CH)

VPUB – Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố Điện...(09/11/2019 4:47 CH)

VPUB - Huyện Điện Biên đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ theo hướng “Cơ bản, liên hoàn, vững chắc”(06/11/2019 9:03 CH)

VPUB – Thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo Tờ trình(05/11/2019 5:58 CH)

VPUB - 19 đội tham gia Giải Bóng chuyền đoàn kết Công - Nông - Binh tỉnh Điện Biên lần thứ 36,...(05/11/2019 3:45 CH)

VPUB - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý làm việc với UBND huyện Mường Ảng(04/11/2019 11:35 CH)

VPUB - Đồng chí Lê Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ 9...(04/11/2019 11:30 CH)

VPUB – Đẩy nhanh tiến độ Dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên (01/11/2019 11:20 CH)

VPUB - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý làm việc với UBND huyện Mường Chà(01/11/2019 10:49 CH)

VPUB - Phát huy vai trò của người Cựu chiến binh, hăng hái học tập và làm theo Bác(01/11/2019 2:41 CH)

VPUB - Đồng chí Lê Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ 9...(31/10/2019 10:50 CH)

VPUB – Hội nghị đánh giá quy chế phối hợp giữa hai huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên và huyện...(30/10/2019 8:56 CH)

VPUB - Khai mạc Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi tỉnh Điện Biên lần thứ III, năm 2019(25/10/2019 4:51 CH)

VPUB - Hơn 150 người được tập huấn về công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm(25/10/2019 2:21 CH)

VPUB - Đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND kiểm tra thực địa dự án Đường Na...(23/10/2019 2:43 CH)

VPUB – UBND tỉnh nghe báo cáo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Mường Nhé (10/10/2019 3:04 CH)

VPUB – Triển khai các phương án chống hạn cho vụ Chiêm Xuân (03/10/2019 10:21 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°