Quyết định về việc trích thưởng đột xuất trong phá chuyên án 048L về đấu tranh phòng chống ma túy

Đăng ngày 05 - 09 - 2019
100%

Tin mới nhất

Quyết định V/v đề nghị UBND tỉnh khen thưởng thành tích sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số...(06/05/2020 4:57 CH)

Quyết định V/v khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2019(06/05/2020 4:56 CH)

Quyết định V/v khen thưởng thành tích trong đầu tư kinh phí và thực hiện chủ trương hỗ trợ làm...(06/05/2020 4:53 CH)

Quyết định về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 cho các tập thể,...(29/04/2020 9:34 CH)

Quyết định V/v khen thưởng thành tích thực hiện giao ước Khối – Cụm thi đua năm 2019 trên địa bàn...(29/04/2020 9:33 CH)

Quyết định V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 cho các tập thể, cá...(29/04/2020 9:32 CH)

Quyết định V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 cho các tập thể, cá...(29/04/2020 9:30 CH)

Quyết định V/v khen thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên...(29/04/2020 9:29 CH)

Quyết định Về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 cho các tập thể và...(29/04/2020 9:28 CH)

Quyết định V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 cho các tập thể, cá...(29/04/2020 9:26 CH)

Quyết định V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 cho các tập thể, cá...(29/04/2020 9:25 CH)

Quyết định Về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 cho các cá nhân...(29/04/2020 9:19 CH)

Quyết định V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 cho tập thể và cá nhân...(08/04/2020 4:09 CH)

QĐ V/v thưởng tiền cho các tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động, Cờ thi đua của...(08/04/2020 4:07 CH)

Quyết định V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 cho tập thể và cá nhân...(08/04/2020 4:06 CH)

Quyết định V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 cho cá nhân thuộc Hội...(08/04/2020 4:04 CH)

Quyết định V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 cho tập thể và cá nhân...(08/04/2020 4:03 CH)

Quyết định V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 cho các tập thể và cá...(23/03/2020 5:45 CH)

Quyết định Về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 cho các tập thể,...(20/03/2020 5:54 CH)

Quyết định V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 cho các tập thể, cá...(20/03/2020 5:52 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°