VPUB - 19 tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019

Update 25 - 09 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn - Sáng 25/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), giai đoạn 2009 - 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Như Bách - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 2; Lê Thành Đô - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh. Nhân dịp này, 10 tập thể và 9 cá nhân đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

Quang cảnh Hội nghị.

Qua 10 năm triển khai thực hiện xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, tiềm lực, sức mạnh quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng được tăng cường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang nhân dân trong tỉnh chủ động phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh, có lập trường, tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; giữ vững khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong hệ thống chính trị.

Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt tập trung và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục quốc phòng - an ninh; cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân; trách nhiệm hành động của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được nâng cao, góp phần củng cố, tăng cường “thế trận lòng dân” vững chắc.

Thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về "Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 những năm tiếp theo"; lực lượng thường trực huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc”; dân quân tự vệ, dự bị động viên nâng cao chất lượng, thuần thục các phương án bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Kết quả huấn luyện, luyện, diễn tập hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75 - 80% khá, giỏi, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh trong tình hình mới.

Giai đoạn 2009 - 2019, tỉnh tổ chức diễn tập phương án phòng chống bạo loạn khủng bố do Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo (năm 2012), diễn tập KVPT cấp tỉnh được 2 lần (năm 2011, 2017); các huyện, thị, thành phố luyện, diễn tập KVPT 19 cuộc; Chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường, thị trấn 256 cuộc; Cụm tác chiến Biên phòng 39 cuộc; luyện, diễn tập ứng phó bão lụt, ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh 1 cuộc, cấp huyện 10 cuộc, cấp xã 126 cuộc, kết quả 100% đạt Khá, Giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thông qua diễn tập đã kiểm nghiệm sự vận hành cơ chế về tổ chức, lãnh đạo, chỉ huy, động viên lực lượng, cơ sở vật chất khi chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến.

Lực lượng dự bị động viên đăng ký, quản lý được 41.402/41.709 người đạt 7,12% so với tổng dân số toàn tỉnh, sắp xếp đạt 99% chỉ tiêu; sắp xếp phương tiện kỹ thuật cho các đơn vị dự bị động viên đạt 100%, tỷ lệ đảng viên trong dự bị động viên đạt 10,2%; báo động kiểm tra sẵn sàng động viên và huấn luyện, diễn tập QNDB đạt 100% quân số. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tập trung chỉ đạo tốt công tác đăng ký, quản lý và tuyển chọn công dân nhập ngũ; phân bổ chỉ tiêu tuyển quân phù hợp với từng địa phương, gắn với địa bàn động viên; hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao, chất lượng tốt.

Công tác phối hợp tham gia xây dựng cơ sở chính trị, củng cố khối đoàn kết toàn dân thường xuyên được quan tâm, đẩy mạnh; qua đó, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở luôn vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân trong khu vực phòng thủ. Kết quả, đã củng cố, kiện toàn 1.202 tổ chức chính trị - xã hội; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hơn 1.488 cuộc cho hơn 7 vạn lượt người; tham gia xây dựng nông thôn mới ở 16 xã, 36 mô hình, điển hình về quốc phòng - an ninh.

Tại hội nghị, tham luận của các sở, ngành, địa phương đã tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế và bổ sung thêm những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc xây dựng nền QPTD trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Thành Đô phát biểu tại Hội nghị.

Các tập thể và cá nhân đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Thành Đô đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, các lực lượng vũ trang tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới: cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ xây dựng nền QPTD; tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng an ninh với kinh tế và kinh tế với quốc phòng an ninh, nhất là trên hướng chiến lược, địa bàn trọng điểm, biên giới…/.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB - Tuổi trẻ hai lực lượng Công an, quân đội tỉnh Điện Biên phối hợp trong công tác tuần tra,...(03/10/2019 10:23 CH)

VPUB - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Chà: Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác(01/10/2019 10:22 CH)

VPUB - 19 tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích trong xây dựng nền...(25/09/2019 7:02 CH)

VPUB - Tổng kết thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách...(25/09/2019 4:43 CH)

VPUB - Tổng kết thực hiện Nghị định 26/2002/NĐ-CP của Chính phủ về sĩ quan dự bị(24/09/2019 11:35 CH)

VPUB - Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện các nội dung giám sát (điều chỉnh, bổ sung) và nghe...(13/09/2019 11:51 CH)

VPUB – Đảng ủy Quân sự tỉnh trao các Quyết định nhân sự cán bộ quý III, năm 2019(13/09/2019 11:38 CH)

VPUB - Tăng cường công tác PCCC và hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC 4/10(11/09/2019 10:36 CH)

VPUB - 60 cán bộ thuộc diện đối tượng 4 được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh(09/09/2019 5:16 CH)

VPUB - Hiệu quả sau 10 năm thực hiện Nghị định 109/2009/NĐ-CP ngày 1/12/2009 của Chính phủ quy...(30/08/2019 11:45 CH)

VPUB - Người cán bộ dân quân chủ động, tích cực tham mưu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở...(29/08/2019 11:31 CH)

VPUB - Đảng ủy Công an trung ương quán triệt Kết luận 44 và 45 của Ban Bí thư Trung ương Đảng(27/08/2019 6:15 CH)

VPUB - Hội nghị phổ biến ý định diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mường Ảng và huyện Tủa Chùa năm...(16/08/2019 11:37 CH)

VPUB - Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng 6 tháng...(15/08/2019 8:40 CH)

VPUB - Người chỉ huy tận tụy với đơn vị, say mê nghiên cứu, phát minh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật(27/07/2019 4:39 CH)

VPUB - Sơ kết chương trình phối hợp tổ chức hoạt động đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo...(26/07/2019 6:18 CH)

VPUB - Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia(25/07/2019 7:26 CH)

VPUB - Ban CHQS xã Quài Nưa: Đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí...(21/07/2019 5:35 CH)

VPUB - Ngành Thanh tra sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối...(18/07/2019 7:37 CH)

VPUB - Học tập và làm theo Bác, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ(18/07/2019 4:09 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°