Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2019

Đăng ngày 01 - 02 - 2019
100%

Tin mới nhất

Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Điện Biên...(11/01/2020 5:01 SA)

Chỉ thị phát động phong trào thi đua năm 2020(10/01/2020 3:18 CH)

Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019Phương hướng, nhiệm vụ công tác Thi đua...(09/01/2020 3:22 CH)

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ V năm 2020(27/11/2019 3:15 SA)

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên lần thứ V năm 2020(26/11/2019 3:24 CH)

Quyết định V/v tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” năm 2018(04/11/2019 3:26 CH)

Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Điện Biên thi...(07/10/2019 11:51 CH)

Kế hoạch Kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đuavà xây dựng điển hình...(07/10/2019 10:48 CH)

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên...(18/07/2019 3:07 SA)

Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Điện Biên...(01/02/2019 3:09 SA)

Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019(29/01/2019 3:40 SA)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019(06/01/2019 3:10 SA)

Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ công tác Thi...(08/12/2018 3:42 SA)

Công văn Về việc tổ chức thực hiện Hướng dẫn về tổ chức, hoạt động và bình xét thi đua của Cụm...(20/11/2018 11:41 CH)

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm...(24/09/2018 11:42 CH)

Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2013 -...(17/09/2018 3:12 SA)

khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhân kỉ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí...(07/06/2018 3:20 CH)

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái...(05/04/2018 3:23 CH)

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái...(05/04/2018 3:14 SA)

Quyết định về việc khen thưởng thành tích thực hiện giao ước thi đua Khối – Cụm năm 2016(22/03/2018 10:29 CH)

<< < 1 2 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°