Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2019

Đăng ngày 01 - 02 - 2019
100%

Tin mới nhất

Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Điện Biên thi...(07/10/2019 11:51 CH)

Kế hoạch Kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đuavà xây dựng điển hình...(07/10/2019 10:48 CH)

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên...(18/07/2019 3:07 SA)

Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Điện Biên...(01/02/2019 3:09 SA)

Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019(29/01/2019 3:40 SA)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019(06/01/2019 3:10 SA)

Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ công tác Thi...(08/12/2018 3:42 SA)

Công văn Về việc tổ chức thực hiện Hướng dẫn về tổ chức, hoạt động và bình xét thi đua của Cụm...(20/11/2018 11:41 CH)

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm...(24/09/2018 11:42 CH)

Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2013 -...(17/09/2018 3:12 SA)

khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhân kỉ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí...(07/06/2018 3:20 CH)

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái...(05/04/2018 3:23 CH)

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái...(05/04/2018 3:14 SA)

Quyết định về việc khen thưởng thành tích thực hiện giao ước thi đua Khối – Cụm năm 2016(22/03/2018 10:29 CH)

V/v công nhận danh hiệu "chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2017(05/03/2018 3:35 CH)

Quyết định về việc tặng thưởng bằng hiện vật cho Thanh tra tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ...(13/02/2018 10:06 CH)

v/v tặng thưởng bằng hiện vật cho Thanh tra tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua(13/02/2018 3:45 CH)

Quyết định tặng thưởng hiện vật bằng tiền cho các tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương...(28/12/2017 3:48 CH)

Quyết định khen thưởng thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017(05/12/2017 11:12 CH)

Quyết định tặng thưởng hiện vật bằng tiền cho các tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương...(05/10/2017 10:52 CH)

<< < 1 2 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°