VPUB - Tuổi trẻ hai lực lượng Công an, quân đội tỉnh Điện Biên phối hợp trong công tác tuần tra, đảm bảo an ninh biên giới

Update 03 - 10 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn - Qua 3 năm thực hiện công tác phối hợp giữa hai lực lượng Công an, quân đội tại tỉnh Điện Biên trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng nói chung, hoạt động phối hợp tuần tra, đảm bảo an ninh biên giới nói riêng; cho thấy công tác phối hợp của tuổi trẻ hai lực lượng đã phát huy được vai trò nòng cốt và tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

Điện Biên là một tỉnh miền núi, biên giới thuộc phía Tây Bắc của Tổ quốc, giáp với nước CHDCND Lào và CHND Trung Hoa; có đường biên giới dài 455,573 km (trong đó, biên giới với Lào 414,712 km, Trung Quốc 40,861 km), trên tuyến biên giới Việt - Lào có cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, cửa khẩu Quốc gia Huổi Puốc, cửa khẩu phụ Si Pa Phìn - Huổi Lả; trên tuyến biên giới Việt - Trung có lối mở A Pa Chải - Long Phú. Điện Biên có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh - quôc phòng; tỉnh có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có 4 huyện, với 29 xã biên giới.

Hiện nay, tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn biên giới tại Điện Biên đang có nhiều diễn biến tương đối phức tạp, nổi lên là các hoạt động xuất cảnh trái phép, xâm canh, xâm cư, các loại tội phạm buôn bán, vận chuyển, trao đổi chất ma túy, nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em, nạn phá rừng, buôn lậu, gian lận thương mại... đã và đang ảnh hưởng không nhỏ tới công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội nói chung trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình trên, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn theo tinh thần Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

Tiếp thu và thực hiện tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo các cấp và Chương trình phối hợp giữa Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Ban Thanh niên Quân đội, tuổi trẻ lực lượng Công an, Quân đội tỉnh Điện Biên đã nêu cao tinh thần xung kích phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác phối hợp tuần tra, đảm bảo an ninh biên giới trên địa bàn. Qua 3 năm thực hiện công tác phối hợp giữa hai lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng nói chung, hoạt động phối hợp tuần tra, đảm bảo an ninh biên giới nói riêng; cho thấy công tác phối hợp của tuổi trẻ hai lực lượng đã phát huy được vai trò nòng cốt và tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

Đoàn viên thanh niên hai lực lượng đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, chủ động nắm, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo hai lực lượng trên địa bàn trong việc đưa ra các chủ trương, chính sách, hoàn thiện thể chế và huy động các nguồn lực để bảo vệ an ninh, trật tự trên các địa bàn biên giới; đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động kích động gây rối an ninh, trật tự, không để phức tạp kéo dài, lan rộng. Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt hiệu quả cao. Chất lượng điều tra khám phá án được nâng lên; kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm, đóng góp quan trọng giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh an toàn, lành mạnh phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Tiêu biểu, trong những năm qua, tuổi trẻ Công an tỉnh Điện Biên thường xuyên phối hợp với 17 Đồn Biên phòng và Ban Chỉ huy Quân sự 4 huyện biên giới tổ chức nhiều đợt tuần tra, kiểm soát khu vực đường biên, mốc giới từ mốc ngã 3 biên giới đến mốc M16 tuyến biên giới Việt - Trung và từ mốc ngã 3 biên giới đến M144 tuyến Việt - Lào; thực hiện hiệu quả kế hoạch đảm bảo an ninh thực hiện 3 văn kiện biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; phối hợp phát hiện, xử lý trên 4.000 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Lào, Trung Quốc; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới không tin theo các luận điệu xấu, chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, không di cư tự do, xuất cảnh trái phép qua biên giới. Tuổi trẻ hai lực lượng đã phối hợp tổ chức hơn 500 buổi tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, thị trấn; 1.500 buổi tuyên truyền lưu động, kẻ vẽ hơn 2.000 khẩu hiệu, pa nô ở các địa bàn biên giới; tổ chức hơn 100 hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân và triển khai hòm thư tố giác tội phạm... Qua đó, nhân dân đã cung cấp hàng trăm nguồn tin liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, giúp các lực lượng xử lý các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn. Bên cạnh đó, tuổi trẻ hai lực lượng luôn tích cực tham mưu, giúp đỡ chính quyền địa phương nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân, củng cố sức mạnh ngay từ cơ sở. Từ đó, đã góp phần giải quyết có hiệu quà nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự; đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp; các nguy cơ đe dọa chủ quyền lãnh thổ gắn với thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, nguy cơ “tự diễn biến” “tự chuyển hoá ” trong nội bộ ngày càng gia tăng, cùng với những yếu tố tiềm ẩn gây mất ổn định về an ninh, trật tự trên một số địa bàn, nhất là trên các tuyến biên giới, cửa khẩu. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuần tra, bảo đảm an ninh tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đồng chí Ngô Minh Thắng - Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh cho biết: Thời gian tới, tuổi trẻ Công an Nhân dân và Quân đội nhân dân tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của từng lực lượng, tăng cường sức mạnh đoàn kết, tiếp tục phối hợp, hiệp đồng, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa trên các lĩnh vực công tác; phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, chiến lược quốc phòng, an ninh, trong đó có Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Chiến lược An ninh quốc gia, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn biên giới, phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép...; nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, bảo đảm đồng bộ, thống nhất để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của tuổi trẻ hai lực lượng trong công tác tham mưu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn; xây dựng khu vực phòng thủ quân sự vững chắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của toàn dân đối với nhiệm vụ củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh ở các tuyến biên giói và các mục tiêu quan trọng trên địa bàn tỉnh. Tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, đẩy mạnh công tác phối hợp tại cơ sở, nhất là các đơn vị đóng quân trên địa bàn các xã biên giới, vì đây là lực lượng trực tiếp và thường xuyên nhất phải thực hiện hoạt động tuần tra, quản lý, đảm bảo an ninh trật tự nói chung và an ninh biên giới nói riêng./.

Thanh Tâm

Tin mới nhất

VPUB - Tuổi trẻ hai lực lượng Công an, quân đội tỉnh Điện Biên phối hợp trong công tác tuần tra,...(03/10/2019 10:23 CH)

VPUB - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Chà: Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác(01/10/2019 10:22 CH)

VPUB - 19 tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích trong xây dựng nền...(25/09/2019 7:02 CH)

VPUB - Tổng kết thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách...(25/09/2019 4:43 CH)

VPUB - Tổng kết thực hiện Nghị định 26/2002/NĐ-CP của Chính phủ về sĩ quan dự bị(24/09/2019 11:35 CH)

VPUB - Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện các nội dung giám sát (điều chỉnh, bổ sung) và nghe...(13/09/2019 11:51 CH)

VPUB – Đảng ủy Quân sự tỉnh trao các Quyết định nhân sự cán bộ quý III, năm 2019(13/09/2019 11:38 CH)

VPUB - Tăng cường công tác PCCC và hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC 4/10(11/09/2019 10:36 CH)

VPUB - 60 cán bộ thuộc diện đối tượng 4 được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh(09/09/2019 5:16 CH)

VPUB - Hiệu quả sau 10 năm thực hiện Nghị định 109/2009/NĐ-CP ngày 1/12/2009 của Chính phủ quy...(30/08/2019 11:45 CH)

VPUB - Người cán bộ dân quân chủ động, tích cực tham mưu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở...(29/08/2019 11:31 CH)

VPUB - Đảng ủy Công an trung ương quán triệt Kết luận 44 và 45 của Ban Bí thư Trung ương Đảng(27/08/2019 6:15 CH)

VPUB - Hội nghị phổ biến ý định diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mường Ảng và huyện Tủa Chùa năm...(16/08/2019 11:37 CH)

VPUB - Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng 6 tháng...(15/08/2019 8:40 CH)

VPUB - Người chỉ huy tận tụy với đơn vị, say mê nghiên cứu, phát minh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật(27/07/2019 4:39 CH)

VPUB - Sơ kết chương trình phối hợp tổ chức hoạt động đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo...(26/07/2019 6:18 CH)

VPUB - Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia(25/07/2019 7:26 CH)

VPUB - Ban CHQS xã Quài Nưa: Đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí...(21/07/2019 5:35 CH)

VPUB - Ngành Thanh tra sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối...(18/07/2019 7:37 CH)

VPUB - Học tập và làm theo Bác, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ(18/07/2019 4:09 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°