VPUB - Người cán bộ dân quân chủ động, tích cực tham mưu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở

Update 29 - 08 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn - Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2014 - 2019, trên cương vị Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, đồng chí Vì Văn Sơn luôn tích cực tự giác học tập, nghiên cứu các Chỉ thị, Hướng dẫn của cấp trên, tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã Sam Mứn tổ chức giáo dục, quán triệt tốt về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên trong lực lượng dân quân (LLDQ), lực lượng dự bị động viên (LLDBĐV); gắn thực hiện cuộc vận động với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, phong trào thi đua quyết thắng của LLDQ và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Điện Biên nói chung và xã Sam Mứn nói riêng.

Đ/c Vì Văn Sơn - Chỉ huy truởng Ban CHQS xã Sam Mứn, huyện Điện Biên (người đứng giữa) nhận Giấy khen của Bộ CHQS tỉnh vì đã có thành tích trong thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 - 2019).

Nhận thức sâu sắc của cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có vị trí, ý nghĩa to lớn, trong 5 năm thực hiện cuộc vận động, đồng chí Vì Văn Sơn đã tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã Sam Mứn tổ chức giáo dục, quán triệt tốt về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên trong LLDQ, LLDBĐV thông qua các Hội nghị giao ban hàng tháng, qua công tác huấn luyện tập trung, kết hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 4 nội dung cơ bản của cuộc vận động được thể hiện qua tổ chức huấn luyện dân quân hàng năm. Quá trình huấn luyện dân quân đảm bảo đúng, đủ nội dung, thời gian chương trình, kế hoạch đã được cấp trên phê chuẩn với quân số huy động cao nhất và đảm bảo huấn luyện tốt nhất. Quá trình huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật bảo đảm an toàn tuyệt đối người và vũ khí trang bị kỹ thuật. Thông qua huấn luyện đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Đảng viên trong LLDQ, LLDBĐV trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh của địa phương cơ sở.

Mặt khác, trên cương vị Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, đồng chí Vì Văn Sơn luôn tích cực tự giác học tập, nghiên cứu các Chỉ thị, Hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, nhằm nâng cao năng lực công tác tham mưu cho lãnh đạo Đảng ủy, HĐND - UBND xã, thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ theo kế hoạch của trên. Trong 5 năm qua, đồng chí đã tham mưu thực hiện tốt cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2015; cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ một bên 3 cấp, huyện, tỉnh năm 2017 và được Quân khu đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trên cơ sở kế hoạch, lịch luyện tập, đồng chí đã cùng Ban CHQS xã (cơ quan thường trực Ban tổ chức diễn tập xã) đã chuẩn bị đúng, đủ nội dung văn kiện các Hội nghị phuc vụ cho nhiệm vụ luyện, diễn tập, đạt được mục tiêu, yêu cầu kế hoạch đề ra.

Việc thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã làm chuyển biến rõ nét về nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ Đảng viên trên địa bàn xã. 100% cán bộ, chiến sỹ LLDQ và LLDBĐV có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên các mặt công tác, chuyển biến tiến bộ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang xã.

Chia sẻ về những kết quả đã đạt được, đồng chí Vì Văn Sơn cho biết: “Bản thân tôi luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu, kịp thời tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả; qua đó nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLDQ xã, phát huy tinh thần đoàn kết dân chủ, phòng chống có hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình” góp phần thực hiên thành công hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Cùng với các nội dung nhiệm vụ trên, đồng chí Vì Văn Sơn luôn chủ động tham mưu công tác tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ hàng năm; trên cơ sở kế hoạch, chỉ tiêu khám sơ tuyển, khám tuyển trên giao, đã tổ chức họp quán triệt, triển khai nội dung, nhiệm vụ đến 20/20 thôn, bản, nắm, rà soát công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã phát lệnh khám sơ tuyển cấp xã; đảm bảo 100% chỉ tiêu huyện điều khám và chỉ tiêu công dân nhập ngũ hàng năm…

Bằng sự nỗ lực phấn đấu trong công tác, đồng chí Vì Văn Sơn đã vinh dự được tặng thưởng nhiều Bằng khen của UBND tỉnh; Giấy khen của Bộ CHQS tỉnh, UBND huyện, Ban CHQS huyện, danh hiệu Chiến sỹ thi đua.

Để tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời gian tới, theo đồng chí Vì Văn Sơn: "Cần phát huy tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, Đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chỉ huy người đứng đầu cơ quan, đơn vị có tác dụng quyết định đến hiệu quả của Cuộc vận động. Khi thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thân trách nhiệm, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tự mình gương mẫu học trước, làm trước, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nói đi đôi với làm...sẽ có tác dụng lôi cuốn, thúc đẩy quần chúng thực hiện Cuộc vận động một cách hiệu quả./.

Lan Phương

 

Tin mới nhất

VPUB - Tuổi trẻ hai lực lượng Công an, quân đội tỉnh Điện Biên phối hợp trong công tác tuần tra,...(03/10/2019 10:23 CH)

VPUB - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Chà: Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác(01/10/2019 10:22 CH)

VPUB - 19 tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích trong xây dựng nền...(25/09/2019 7:02 CH)

VPUB - Tổng kết thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách...(25/09/2019 4:43 CH)

VPUB - Tổng kết thực hiện Nghị định 26/2002/NĐ-CP của Chính phủ về sĩ quan dự bị(24/09/2019 11:35 CH)

VPUB - Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện các nội dung giám sát (điều chỉnh, bổ sung) và nghe...(13/09/2019 11:51 CH)

VPUB – Đảng ủy Quân sự tỉnh trao các Quyết định nhân sự cán bộ quý III, năm 2019(13/09/2019 11:38 CH)

VPUB - Tăng cường công tác PCCC và hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC 4/10(11/09/2019 10:36 CH)

VPUB - 60 cán bộ thuộc diện đối tượng 4 được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh(09/09/2019 5:16 CH)

VPUB - Hiệu quả sau 10 năm thực hiện Nghị định 109/2009/NĐ-CP ngày 1/12/2009 của Chính phủ quy...(30/08/2019 11:45 CH)

VPUB - Người cán bộ dân quân chủ động, tích cực tham mưu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở...(29/08/2019 11:31 CH)

VPUB - Đảng ủy Công an trung ương quán triệt Kết luận 44 và 45 của Ban Bí thư Trung ương Đảng(27/08/2019 6:15 CH)

VPUB - Hội nghị phổ biến ý định diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mường Ảng và huyện Tủa Chùa năm...(16/08/2019 11:37 CH)

VPUB - Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng 6 tháng...(15/08/2019 8:40 CH)

VPUB - Người chỉ huy tận tụy với đơn vị, say mê nghiên cứu, phát minh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật(27/07/2019 4:39 CH)

VPUB - Sơ kết chương trình phối hợp tổ chức hoạt động đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo...(26/07/2019 6:18 CH)

VPUB - Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia(25/07/2019 7:26 CH)

VPUB - Ban CHQS xã Quài Nưa: Đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí...(21/07/2019 5:35 CH)

VPUB - Ngành Thanh tra sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối...(18/07/2019 7:37 CH)

VPUB - Học tập và làm theo Bác, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ(18/07/2019 4:09 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°