VPUB - Điện Biên đẩy mạnh thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

Đăng ngày 29 - 08 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn - Xác định được Quyết định 49/2015/QĐ- TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, là chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, quan tâm, chăm sóc người có công với cách mạng, đáp ứng nguyện vọng của các đối tượng được hưởng chế độ, chính sách và nhân dân. Qua gần 4 năm thực hiện, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới, với nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội chưa phát triển; đa số đối tượng được thụ hưởng chính sách theo quyết định số 49 ở Điện Biên chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, phân bố không tập trung. Vì vậy, công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Mặt khác, hầu hết đối tượng không còn giấy tờ liên quan nên rất khó trong việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ.

Từ thực tế đó, những năm qua, tỉnh Điện Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước giải quyết ở tất cả các cấp; kiện toàn và phát huy tốt vai trò của Ban Chỉ đạo 24, khảo sát và nắm chắc đối tượng, xác định rõ các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sát với điều kiện, tình hình thực tiễn của từng đơn vị, địa phương. Tổ chức tốt việc tập huấn cho cán bộ chủ chốt và cán bộ làm công tác chuyên môn nghiệp vụ trong toàn tỉnh; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quy trình thủ tục giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng được thụ hưởng thông qua các phương tiện thoongtin đại chúng, nhất là ở các cơ sở xã, phường, thôn , bản; tổ chức thông báo rộng rãi thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ; tổng hợp báo cáo đề nghị theo từng đợt, không để hồ sơ tồn đọng. Quá trình xác minh, xét duyệt hồ sơ bảo đảm dân chủ, minh bạch, công khai, chặt chẽ, chính xác, đúng quy trình, đủ thành phần; mở rộng vai trò kiểm tra, giám sát của các tổ chức và nhân dân. Kết quả, tổng số đối tượng khảo sát ban đầu là 5.853 đối tượng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết cho 5.332 đối tượng được hưởng chế độ (đạt tỷ lệ 91,1%), tổng số tiền chi trả cho các đối tượng là trên 11,3 tỷ đồng, số còn lại đang lập hồ sơ xét duyệt ở các cấp 214 đối tượng, dự kiến giải quyết xong trong quý III năm 2019. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã chi trả trợ cấp mai táng phí cho 72 đối tượng với tổng số tiền 949,8 triệu đồng, mua thẻ BHYT cho 232 đối tượng.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ- TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn như: Đối tượng được thụ hưởng chế độ chính sách theo Quyết định số 49 của tỉnh Điện Biên đa số đều thất lạc giấy tờ, nên việc thẩm định, xác minh, xác định đề nghị giải quyết gặp rất nhiều khó khăn; Công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách đến với mọi người dân nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có mặt còn hạn chế; Hội đồng chính sách một số xã, phường, thị trấn nắm nội dung, quy trình chưa chắc, việc khảo sát, lập hồ sơ, thẩm định, xét duyệt chưa chặt chẽ, còn để sai sót, phải làm lại nhiều lần, đã ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, kết quả thực hiện.

Đồng chí Lê Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 24 tỉnh Điện Biên cho biết: Để tiếp tục giải quyết các chế độ chính sách cho các đối tượng được thụ hưởng còn lại theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian tới tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với dân công hỏa tuyến, theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn thi hành để các tổ chức và nhân dân, đặc biệt là đối tượng được hưởng chế độ hiểu đúng, đầy đủ, nắm chắc các quy định vê đôi tượng, tiêu chuẩn, điều kiện áp dụng, quy định về thủ tục hồ sơ, quy trình, trách nhiệm thực hiện. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm, phát huy tốt vai trò của các cấp, ngành, các tổ chức và nhân dân trong việc giám sát thực hiện chính sách, tránh việc bỏ sót đối tượng hoặc áp dụng không đúng đôi tượng, mức thụ hưởng, làm nảy sinh tiêu cực hoặc gây bức xúc cho người dân. Bên cạnh đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp; tiếp tục kiện toàn, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 24 các cấp, Hội đồng chính sách xã, phường, thị trấn và cơ quan tham mưu trong việc kiểm tra, giúp đỡ cơ sở. Đẩy nhanh tiến độ lập, xác nhận, tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ ở tất cả các cấp, bảo đảm đúng quy định. Các địa phương còn nhiều đối tượng và tiến độ thực hiện chậm, cần ưu tiên tăng cường cán bộ thẩm định hồ sơ, chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, kinh nghiệm và trách nhiệm cho số cán bộ làm công tác chính sách. Đồng thời, tích cực chỉ đạo các đơn vị, địa phương chấp hành đúng quy trình tổ chức thực hiện ở tât cả các khâu: Hướng dẫn đối tượng kê khai, tiếp nhận, thẩm định, đề nghị cấp trên xét duyệt theo từng đợt, không để tồn đọng hồ sơ; những trường hợp sai sót, không đúng, khi trả lại hồ sơ phải trả lời thấu tình đạt lý không để gây bức xúc trong nhân dân./.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB - Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019(04/01/2020 11:42 CH)

VPUB - Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật “Mường Then, Hội tụ và phát triển”(17/10/2019 11:59 CH)

VPUB - Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Điện Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024(02/10/2019 9:23 CH)

VPUB - Lễ xuất quân Hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Điện Biên lần thứ XVII năm 2019(26/09/2019 3:18 CH)

VPUB - Tập huấn Nghiệp vụ Quản lý di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên cho 70 học viên(24/09/2019 8:32 CH)

VPUB - 30 học viên được tập huấn nâng cao nhận thức và tổ chức các hoạt động du lịch(23/09/2019 5:19 CH)

VPUB - 150 học viên được bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương (23/09/2019 5:08 CH)

VPUB - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo các điều kiện phối hợp tổ chức Ngày hội văn hóa...(13/09/2019 9:14 CH)

VPUB - Đại hội đại biểu Hội khuyến học tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ diễn ra từ ngày 1 -...(13/09/2019 9:11 CH)

VPUB - Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang(09/09/2019 3:19 CH)

VPUB - Hội thi “Tuyên truyền lưu động tỉnh Điện Biên” lần thứ XVII - năm 2019 dự kiến diễn ra từ...(08/09/2019 7:18 CH)

VPUB - Chung tay góp sức ủng hộ, giúp đỡ người nghèo(08/09/2019 6:51 CH)

VPUB - Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2019 dự kiến diễn ra từ 17/10 - 18/11/2019(06/09/2019 10:17 CH)

VPUB - Trao tặng 50 xe đạp cho học sinh mồ côi, hoàn cảnh khó khăn(06/09/2019 5:36 CH)

VPUB - Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh: Tặng gần 2.300 suất quà cho học sinh trường PTDTBT...(06/09/2019 12:38 SA)

VPUB - Người dân Điện Biên nô nức tham gia các hoạt động kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và...(02/09/2019 10:05 CH)

VPUB - Chương trình nghệ thuật: “Sáng mãi tên người Hồ Chí Minh”(01/09/2019 11:53 CH)

VPUB - Vòng chung kết Giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc 2019 sẽ diễn ra từ 10 - 19/10/2019 tại...(29/08/2019 11:22 CH)

VPUB - Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc...(29/08/2019 10:04 CH)

VPUB - Điện Biên đẩy mạnh thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng...(29/08/2019 9:53 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°