VPUB - Để cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thực sự từ khẩu hiệu trở thành hành động thực tiễn

Đăng ngày 13 - 07 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn - Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan trung tâm hiệp đồng tác chiến của cơ quan tham mưu, giúp người chỉ huy và tham mưu trưởng chuẩn bị và tổ chức thực hiện các mặt công tác, tác chiến bảo vệ địa phương và huấn luyện quân sự cho các lực lượng thuộc quyền. Ngoài ra, Ban Tác huấn còn là cơ quan tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, luyện tập, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành điều lệnh; kiểm tra, duy trì việc tổ chức thực hiện các trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở các cơ quan, đơn vị. Phối hợp với các lực lượng trong khu vực phòng thủ giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn; bảo đảm cho lực lượng vũ trang tỉnh luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trực tiếp tham mưu và tổ chức điều hành diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm các Ngày lễ lớn năm 2019 của tỉnh bảo đảm thành công tốt đẹp.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Nam - Phó Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Trong 5 năm qua (2014 - 2019), hưởng ứng Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức được vị trí tầm quan trọng to lớn của cuộc vận động với đời sống chính trị tinh thần cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân nói chung, với cơ quan, đơn vị nói riêng. Mặc dù còn nhiều khó khăn như đội ngũ cán bộ thiếu vắng, thường xuyên biến động, khối lượng công việc nhiều song Ban Tác huấn đã tập trung quán triệt nghiêm túc, xây dựng ý chí quyết tâm tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ, Quân nhân chuyên nghiệp của Ban, cụ thể hoá những nội dung của cuộc vận động gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, qua đó đạt được nhiều thành tích nổi bật.”

Cụ thể, trong công tác sẵn sàng chiến đấu, đã tổ chức duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp tuần tra canh gác, kiểm soát quân sự; triển khai lực lượng làm nhiệm vụ hoạt động tổng hợp bảo vệ biên giới hướng Tây mùa khô các năm. Phối hợp với cơ quan chuyên môn của Công an tỉnh, Biên phòng tỉnh và các đơn vị của Bộ, Quân khu đứng chân trên địa bàn xâỵ dựng hệ thống kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức hiệp đồng, phối hợp triển khai, tổ chức lực lượng, phương tiện bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, trong thời gian qua đã bảo vệ thành công chuỗi các hoạt động kỷ niệm chào mừng 110 năm thành lập tỉnh, 110 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bên cạnh đó, Ban đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, kịp thời tham mưu có hiệu quả trong việc xử lý các vấn đề tiềm ẩn về an ninh chính trị, không để diễn biến xấu, phức tạp, góp phần giữ vững ổn định xã hội, tập trung phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân.

Tham dự các Hội thi, Hội thao của Bộ, Quân khu, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên luôn là lá cờ đầu, đạt được nhiều thành tích đáng tự hào như: 2 lần liên tiếp đứng đầu khối Bộ CHQS tỉnh tại Hộỉ thao quốc phòng quân khu, 2 lần liên tiếp dẫn đầu khối lực lượng vũ trang tỉnh tại Hội thao cấp tỉnh... Đó chính là minh chứng cho kết quả huấn luyện thực chất mà Ban Tác huấn luôn nỗ lực tổ chức và duy trì kiểm tra chặt chẽ từ cấp cơ sở trở lên. Góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm nòng cốt trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật, Ban Tác huấn tích cực chủ động tham mưu duy trì nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, nền nếp chế độ và xây dựng chính quy trong lực lượng vũ trang tỉnh. Bằng những biện pháp cụ thể, chặt chẽ, trong những năm qua, tỷ lệ vi phạm kỷ luật trong lực lượng vũ trang tỉnh dưới 0,25%, hàng năm đơn vị luôn đạt “Vững mạnh toàn diện”. Đối với Ban Tác huấn bảo đảm an toàn tuyệt đối, không có Đảng viên yếu kém và vi phạm kỷ luật phải xử lý.

Là cơ quan trung tâm về hiệp đồng tác chiến, giúp người chỉ huy về các mặt tác chiến bảo vệ địa phương, trong 5 năm (2014 - 2019) qua, Ban Tác huấn đã tham mưu tổ chức được 11 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện, thị xã, thành phố, 100% các đầu mối kết quả đạt giỏi; đặc biệt trong năm 2017 diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh 1 bên 3 cấp có một phần thực binh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 9,2 điểm); bảo đảm an toàn tuyệt đối, được Bộ Tư lệnh Quân khu đánh giá rất cao.

Với đặc điểm công tác trên địa bàn có điều kiện thời tiết khí hậu tương đối phức tạp, Ban Tác huấn luôn chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu có hiệu quả với Đảng uỷ, chỉ huy các cấp trong công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Hàng năm đã tham mưu chỉ đạo, tổ chức hoàn thành tốt các cuộc luyện tập, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn, diễn tập Cụm tác chiến Biên phòng. Thông qua diễn tập, góp phần nâng cao năng lực xử lý tình huống của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, khả năng hiệp đồng, tham mưu của cơ quan, ban ngành địa phương trong đó Công an, Quân sự, Biên phòng làm nòng cốt.

Bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, từng thành viên trong tập thể Ban luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác mà Đảng uỷ, chỉ huy các cấp giao cho, như: quản lý thao trường, tuần tra canh gác, kiểm soát quân sự, tổ chức hội thi, hội thao... các nhiệm vụ trên luôn được tập thể Ban Tác huấn thống nhất bàn bạc, phân công nhiệm vụ cụ thể và tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đạt kết quả cao nhất. Đặc biệt thời gian qua, Ban Tác huấn đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trực tiếp tham mưu và tổ chức điều hành diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, bảo đảm thành công tốt đẹp, được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tính đánh giá cao.

Với những thành tích trên, trong 5 năm qua, tập thể Ban Tác huấn đã vinh dự 3 năm liền đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng cùng nhiều Bằng khen khác của Quân khu, UBND tỉnh Điện Biên trao tặng.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập thể Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh quyết tâm giữ vững kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh và phát huy trong thời gian tới, để cuộc vận động thực sự từ khẩu hiệu trở thành hành động thực tiễn./.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB - Hội nghị giao ban định kỳ giữa Bộ CHQS tỉnh Điện Biên và Bộ CHQS tỉnh Luông Pra Băng(30/09/2019 9:19 CH)

VPUB - Tập huấn công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cho cán bộ cấp cơ sở năm 2019(26/09/2019 4:40 CH)

VPUB - Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Cổng thông tin điện tử các tỉnh, thành phố năm 2019(23/09/2019 5:37 CH)

VPUB - Hội thảo nâng cao năng lực, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ hành chính văn phòng, đáp ứng...(12/09/2019 11:08 CH)

VPUB - Đồng chí Lò Văn Mừng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy(06/09/2019 4:43 CH)

VPUB - Đại hội Thi đua CCB gương mẫu lần thứ VI giai đoạn 2019 - 2024 dự kiến diễn ra từ 2 -...(06/09/2019 4:34 CH)

VPUB - Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất xác định tuyến ĐGHC, giải quyết tranh chấp đất đai liên...(23/08/2019 8:55 CH)

VPUB - Học tập và làm theo Bác, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ(18/07/2019 4:09 CH)

VPUB - Ngành Nội vụ sơ kết công tác công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối...(16/07/2019 7:56 CH)

VPUB - Để cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thực...(13/07/2019 6:11 CH)

VPUB - Văn phòng UBND tỉnh có kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2018 dẫn đầu trong các cơ...(05/07/2019 10:50 CH)

VPUB - Đồng chí Lò Văn Mừng tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên khóa XII,...(01/07/2019 7:54 CH)

VPUB - Hội nghị tổng kết công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp...(25/06/2019 5:09 CH)

VPUB - Hội nghị tiếp xúc tri sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV(21/06/2019 9:19 CH)

VPUB - Phát huy vai trò của Hội nông dân trong việc tuyên truyền, triển khai Cuộc vận động “Người...(16/06/2019 6:39 CH)

VPUB - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng...(15/06/2019 3:56 CH)

VPUB - Chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng...(14/06/2019 4:53 CH)

VPUB - Trên 150 học viên tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019(11/06/2019 4:50 CH)

VPUB - Sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh...(07/06/2019 6:47 CH)

VPUB - Phiên họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 1): Ngày làm việc thứ nhất, xem xét, đóng góp ý kiến vào...(06/06/2019 11:59 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°