VPUB - Ban CHQS xã Quài Nưa: Đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị

Update 21 - 07 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn - Hưởng ứng cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo đã thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ban CHQS xã Quài Nưa phối hợp với Đoàn thanh niên làm và tu sửa nhà ở của nhân dân do bão, lốc, lũ quét cuốn trôi.

Đồng chí Lò Văn Hoàn - Chỉ huy trưởng, Ban CHQS xã Quài Nưa cho biết: “Ban CHQS xã Quài Nưa đứng chân trên địa bàn Bản Minh Thắng xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Từ khi được thành lập, Ban CHQS xã có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần quan trọng cho địa phương phát triển kinh tế, xã hội”.

Cụ thể, trong những năm qua, Ban CHQS xã đã chủ động quán triệt và triển khai đồng bộ các nội dung, biện pháp cho lực lượng vũ trang thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng; Nghị quyết của Đảng ủy xã về nhiệm vụ quốc phòng địa phương gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; đẩy manh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 - 2016); từ vị trí, ý nghĩa, nội dung cuộc vận động; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang xã đã tích cực nghiên cứu, học tập; nâng cao trình độ mọi mặt; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh; nhận thức đúng đắn nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, Ban CHQS xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, huấn luyện, diễn tập, tham gia phòng chống cháy rừng xảy ra trên địa bàn và xây dựng lực lượng Dân quân đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động, Ban CHQS xã đã tổ chức học tập, giáo dục chính trị, huấn luyện cho 100% đối tượng là dân quân, lực lượng dự bị động viên, chất lượng 100% đạt yêu cầu, có 75 - 78% khá, giỏi; tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ 2 lần, diễn tập phòng, chống cháy rừng, bảo vệ rừng 2 lần, kết quả đều đạt loại giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cùng với đó, Ban CHQS đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị quán triệt tốt đường lối Quốc phòng, quân sự địa phương của Đảng. Qua đó, cán bộ, chiến sỹ dân quân và dự bị động viên chủ động tuyên truyền sâu rộng cho quần chúng nhân dân trên địa bàn, về nghĩa vụ Quân sự, Luật Dân quân tự vệ; Pháp lệnh Dự bị động viên; kết hợp đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng của Lực lượng vũ trang; gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% cán bộ, chiến sĩ dân quân và lực lượng dự bị động viên đều có bản đăng ký cam kết phấn đấu thực hiện cuộc vận động, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quy định của địa phương.

Cán bộ, chiến sỹ Dân quân xã tăng cường mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân dân; thực hiện “quân với dân một ý chí”; kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã thực hiện tốt chương trình xây dựng Nông thôn mới; làm công tác dân vận, xây dụng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt mọi đường lối chủ trương của Đảng; pháp luật của Nhà nước, giúp nhân dân phát triên kinh tế xóa đói giảm nghèo; trồng rừng, trồng cây Mắc-ca; tu sửa, làm mới đường liên bản, liên xã; giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trên địa bàn xã.

Đồng thời, Ban CHQS xã phối hợp với các đoàn thể xã triển khai nhiều mô hình, việc làm thiết thực ý nghĩa như: Phối hợp với Đoàn thanh niên làm và tu sửa hơn 10 km đường liên bản, tu sửa trường học, nhà ở của nhân dân do bão, lốc, lũ quét cuốn trôi với hàng trăm ngày công; Phối hợp với Hội phụ nữ xã, phụ nữ huyện, tổ chức tặng quà, áo ấm tình thương, sách vở, bút viết cho các cháu học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn các bàn vùng cao, trị giá hơn 10 triệu đồng; Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ xã tổ chức tốt đêm giao lưu văn nghệ “Tiễn anh lên đường” và tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ hàng năm, trị giá trên 15 triệu đồng. Hơn 40 hộ gia đình là chiến sĩ dân quân và lực lượng dự bị động viên đã khắc phục khó khăn vươn lên làm kinh tế giỏi, từ hộ cận nghèo lên hộ kinh tế gia đình khá giả nhờ áp dụng có hiệu quả mô hình V-A-C-R.

Công tác tổ chức, xây dựng lực lượng dân quân và lực lượng dự bị động viên cũng được tham mưu làm tốt, bảo đảm sắp xếp đủ 100% số lượng, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt trên 97,5%; làm tốt công tác tuyên truyền tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao và chất lượng theo đúng theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS xã Quài Nưa học tập chính trị dân quân.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung cuộc vận động. Ban CHQS xã Quài Nưa rút ra một số kinh nghiệm: Thường xuyên quán triệt sâu sắc vị trí, ý nghĩa nội dung cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương và phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện; gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, năng lực của Ban CHQS xã trong công tác phối hợp, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương những chủ trương, giải pháp đồng bộ, toàn diện triển khai thực hiện tốt cuộc vận động gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Chủ động kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền sâu rộng vị trí, ý nghĩa, nội dung cuộc vận động; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh toàn diện; thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Với kết quả đã đạt được trong 5 năm thực hiện cuộc vận động gắn với nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng cơ sở, Ban CHQS xã Quài Nưa 4 năm liền được UBND tỉnh tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và Bằng khen; hàng chục lượt cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Chiến sĩ tiên tiến”; cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều lần biểu dương, khen thưởng./.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB - Tuổi trẻ hai lực lượng Công an, quân đội tỉnh Điện Biên phối hợp trong công tác tuần tra,...(03/10/2019 10:23 CH)

VPUB - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Chà: Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác(01/10/2019 10:22 CH)

VPUB - 19 tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích trong xây dựng nền...(25/09/2019 7:02 CH)

VPUB - Tổng kết thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách...(25/09/2019 4:43 CH)

VPUB - Tổng kết thực hiện Nghị định 26/2002/NĐ-CP của Chính phủ về sĩ quan dự bị(24/09/2019 11:35 CH)

VPUB - Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện các nội dung giám sát (điều chỉnh, bổ sung) và nghe...(13/09/2019 11:51 CH)

VPUB – Đảng ủy Quân sự tỉnh trao các Quyết định nhân sự cán bộ quý III, năm 2019(13/09/2019 11:38 CH)

VPUB - Tăng cường công tác PCCC và hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC 4/10(11/09/2019 10:36 CH)

VPUB - 60 cán bộ thuộc diện đối tượng 4 được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh(09/09/2019 5:16 CH)

VPUB - Hiệu quả sau 10 năm thực hiện Nghị định 109/2009/NĐ-CP ngày 1/12/2009 của Chính phủ quy...(30/08/2019 11:45 CH)

VPUB - Người cán bộ dân quân chủ động, tích cực tham mưu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở...(29/08/2019 11:31 CH)

VPUB - Đảng ủy Công an trung ương quán triệt Kết luận 44 và 45 của Ban Bí thư Trung ương Đảng(27/08/2019 6:15 CH)

VPUB - Hội nghị phổ biến ý định diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mường Ảng và huyện Tủa Chùa năm...(16/08/2019 11:37 CH)

VPUB - Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng 6 tháng...(15/08/2019 8:40 CH)

VPUB - Người chỉ huy tận tụy với đơn vị, say mê nghiên cứu, phát minh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật(27/07/2019 4:39 CH)

VPUB - Sơ kết chương trình phối hợp tổ chức hoạt động đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo...(26/07/2019 6:18 CH)

VPUB - Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia(25/07/2019 7:26 CH)

VPUB - Ban CHQS xã Quài Nưa: Đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí...(21/07/2019 5:35 CH)

VPUB - Ngành Thanh tra sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối...(18/07/2019 7:37 CH)

VPUB - Học tập và làm theo Bác, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ(18/07/2019 4:09 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°