VPUB - Ban CHQS Tự vệ Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên: Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, phát triển kinh tế

Đăng ngày 06 - 07 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn - Qua 5 năm tổ chức triển khai cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội vụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 - 2019), cán bộ, chiến sỹ lực lượng tự vệ trong Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên đã nhận thức sâu sắc về cuộc vận động, nêu cao tính thần trách nhiệm nói đi đôi với làm, ra sức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng lực lượng tự vệ Công ty vững mạnh toàn diện.

 Cán bộ, chiến sỹ lực lượng tự vệ trong Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên thực hành cạo mủ cao su.

Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần cao su Điện Biên, được thành lập ngày 15/9/2010, sau 3 năm thực hiện dự án phát triển cây Cao su trên địa bàn tỉnh.

Nhắc lại về những ngày đầu mới thành lập, đồng chí Nguyễn Văn Thế - Tiểu đội trưởng, Ban CHQS tự vệ Công ty Cao su Điện Biên cho biết: “Lực lượng tự vệ của công ty gặp muôn vàn khó khăn, thử thách, điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, lực lượng phân tán trên địa bàn rộng, kinh nghiệm tổ chức thực hiện công tác quân sự, quốc phòng của Ban chỉ huy chưa có, cán bộ các cấp phải kiêm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc công ty, sự theo dõi giúp đỡ của Ban CHQS thành phố, Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS công ty đã từng bước khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo chức năng của lực lượng tự vệ”.

Đặc biệt là từ khi Quân ủy Trung ương ra chỉ thị 788 phát động Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ ”, Ban CHQS công ty đã xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị to lớn, là cơ hội tốt để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ tự vệ trong công ty nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân anh hùng, đặc biệt là bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống 84 năm xậy dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng dân quân tự vệ.

Nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động, lãnh đạo Ban CHQS công ty đã triển khai ngaỵ việc phát động thực hiện cuộc vân động; quán triệt, học tập các nội dung Chỉ thị đến từng cán bộ, chiến sỹ tự vệ, đồng thời xây dựng Chương trình, Kế hoạch hành động, phân công thành viên trong Ban Chỉ huy phụ trách, triển khai thực hiện nghiêm túc. Tổ chức phát động phong trào khắc phục khó khăn, mưu trí sáng tạo, quyết chiến, quyết thắng; xây dựng ý chí quyết tâm, phát huy tính thần tự chủ, tự cường trong thực hiện nhiệm vụ.

Qua 5 năm tổ chức triển khai cuộc vận động, 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tự vệ có bản lĩnh chính tri vững vàng, phẩm chất, đạo đức tốt, lối sống trong sạch lành mạnh, luôn trung thành và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chế độ XHCN và công cuộc đổi mới xây dựng đất nước; cơ quan, đơn vị an toàn về mọi mặt.

Thực hiện chỉ đạo của cơ quan quân sự cấp trên, lực lượng tự vệ công ty luôn được cũng cố vững chắc; tham gia huấn luyện, diễn tập lực lượng tự vệ đầy đủ, đảm bảo quân số, kết quả huấn luyện luôn đạt tỉ lệ khá, giỏi trên 80%. Nội bộ luôn đoàn kết, thống nhất về ý chí vả hành động, tính tổ chức, tính kỷ luật được nêu cao. Tổ chức thực hiện các nội dung trong Quy chế phối hợp giữa Công ty với Bộ CHQS tỉnh vả Công an tỉnh. Ban CHQS công ty đã tham mưu cho lãnh đạo Công ty làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ tài sản, tham gia bảo vệ trật tự xã hội trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực phản động, thù địch, phối hợp tuyên truyền công tác phòng chống cháy rừng, tham gia phát triển kinh tế, xã hội. Cùng với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, lực lượng tự vệ công ty còn luôn thể hiện vai trò nòng cốt đi đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, góp phần đưa diện tích cây Cao su vào khai thác từ 630 ha (năm 2017) lên 1.746 ha (năm 2019), sản lượng đạt 1.600 tấn mủ, quy mô vượt 14,5% so với kế hoạch.

Không chỉ đi đầu trong công tác quân sự, quốc phòng, sản xuất kinh doanh, lực lượng tự vệ công ty còn luôn đi đầu trong công tác xây dựng mối đoàn kết gắn bó vói nhân dân, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, nhận và chăm sóc vườn cao su; tích cực giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo bền vững; tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, với hàng chục ngàn ngày công giúp hướng dẫn nhân dân kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cao su, tu sửa làm mới đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tu sửa trường học, xây dựng hệ thống điện, nước sinh hoạt, cầu cống, ngầm tràn ... đã góp phần xây dựng chương trình Nông thôn mới, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt của nhân dân và công tác sẵn sàng chiến đấu của địa phương. Đặc biệt, đã tham mưu cho ban lãnh đạo công ty vận động cán bộ, nhân viên trong công ty tham gia ủng hộ xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá trên 200 triệu đồng, tham gia đầy đủ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Ngày vì người nghèo”, quỹ “Phòng chống thiên tai”.

Những việc làm cụ thể của lực lượng tự vệ Công ty đã góp phần làm cho hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hô” tiếp tục tỏa sáng trong lòng nhân dân.

Sau 5 năm thực hiện cuộc vận động, đã xuất hiện nhiều mô hình hay và cách làm sáng tạo như: Xây dựng phong cách làm việc khoa học, dân chủ, hiệu quả; xây dựng tổ, đội tự vệ 4 sẵn sàng; Lực lượng tự vệ công ty đồng hành, đoàn kết cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới; Phong trào thoát nghèo bền vững cùng cây cao su; Phong trào “Tự hào truyền thống, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Nêu gương sáng mỗi ngày”, mô hình “Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn, trách nhiệm cao ”… Từ các mô hình trên đã góp phần nâng cao kinh nghiệm lãnh đạo, năng lực điều hành của Ban chỉ huy, xây dựng cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ có ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, trận địa tư tưởng của đơn vị được giữ vững, đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, ý thức tổ chức kỷ luật, nền nếp chính quy được nâng lên, không có cán bộ, chiến sỹ vi phạm kỷ luật. Qua đó đã tạo được lòng tin với cấp ủy, Ban giám đốc công ty và cấp ủy chính quyền nhân dân địa phương, làm cho hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ”, người chiến sỹ tự vệ sáng mãi trong lòng nhân dân.

Những việc làm cụ thể của lực lượng tự vệ Công ty đã góp phần không nhỏ vào những thành tích chung của công ty và đã được cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo Tổng công ty trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Nhiều cá nhân trong lực lượng tự vệ được các cấp khen thưởng. Ban CHQS công ty đã 3 lần được Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thế - Tiểu đội trưởng, Ban CHQS tự vệ Công ty chia sẻ: "Trong quá trình thực hiện cuộc vận động, chúng tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm như: Phải luôn nêu cao bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường tư tưởng kiên định, trong mọi điều kiện phải khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo, xây dựng ý chí quyết tâm, phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ nội dung của cuộc vận động phải cụ thể thành các mô hình, cách làm sáng tạo trong từng nhiệm vụ, thường xuyên phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể trong triển khai thực hiện. Kịp thời nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, các điển hình tiên tiến, bên cạnh đó là khắc phục triệt để những yếu kém, những cách làm hình thức không hiệu quả. Học tập và vận dụng hiệu quả phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, kế thừa và phát triển, cụ thể, thiết thực, kiên định và linh hoạt theo phong cách tư duy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời xây dựng phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn, nói đi đôi với làm.”./.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB - Tuổi trẻ hai lực lượng Công an, quân đội tỉnh Điện Biên phối hợp trong công tác tuần tra,...(03/10/2019 10:23 CH)

VPUB - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Chà: Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác(01/10/2019 10:22 CH)

VPUB - 19 tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích trong xây dựng nền...(25/09/2019 7:02 CH)

VPUB - Tổng kết thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách...(25/09/2019 4:43 CH)

VPUB - Tổng kết thực hiện Nghị định 26/2002/NĐ-CP của Chính phủ về sĩ quan dự bị(24/09/2019 11:35 CH)

VPUB - Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện các nội dung giám sát (điều chỉnh, bổ sung) và nghe...(13/09/2019 11:51 CH)

VPUB – Đảng ủy Quân sự tỉnh trao các Quyết định nhân sự cán bộ quý III, năm 2019(13/09/2019 11:38 CH)

VPUB - Tăng cường công tác PCCC và hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC 4/10(11/09/2019 10:36 CH)

VPUB - 60 cán bộ thuộc diện đối tượng 4 được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh(09/09/2019 5:16 CH)

VPUB - Hiệu quả sau 10 năm thực hiện Nghị định 109/2009/NĐ-CP ngày 1/12/2009 của Chính phủ quy...(30/08/2019 11:45 CH)

VPUB - Người cán bộ dân quân chủ động, tích cực tham mưu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở...(29/08/2019 11:31 CH)

VPUB - Đảng ủy Công an trung ương quán triệt Kết luận 44 và 45 của Ban Bí thư Trung ương Đảng(27/08/2019 6:15 CH)

VPUB - Hội nghị phổ biến ý định diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mường Ảng và huyện Tủa Chùa năm...(16/08/2019 11:37 CH)

VPUB - Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng 6 tháng...(15/08/2019 8:40 CH)

VPUB - Người chỉ huy tận tụy với đơn vị, say mê nghiên cứu, phát minh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật(27/07/2019 4:39 CH)

VPUB - Sơ kết chương trình phối hợp tổ chức hoạt động đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo...(26/07/2019 6:18 CH)

VPUB - Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia(25/07/2019 7:26 CH)

VPUB - Ban CHQS xã Quài Nưa: Đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí...(21/07/2019 5:35 CH)

VPUB - Ngành Thanh tra sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối...(18/07/2019 7:37 CH)

VPUB - Học tập và làm theo Bác, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ(18/07/2019 4:09 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°