VPUB - Niềm tin từ Chương trình OCOP

Đăng ngày 02 - 07 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn - Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang bước đầu thực hiện Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 – 2020, gọi tắt là OCOP. Chương trình này nếu có hiệu quả sẽ là yếu tố quan trọng trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Vì thế, việc phát triển mỗi xã một sản phẩm sẽ là điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế nói chung, nông nghiệp nói riêng, đặc biệt là những huyện vùng cao. Dù mới triển khai ở bước đầu nhưng Chương trình OCOP đang trở thành niềm tin lớn nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Chè Tuyết san, Tủa Chùa được huyện chọn là sản phẩm OCOP giai đoạn 2018 - 2020.

Nhằm phát triển kinh tế nông thôn, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, đồng thời thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng nông thôn mới và triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018-2020. Để thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Điện Biên đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2030 tại Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 để tổ chức triển khai thực hiện.

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” thực chất là giải pháp khai thác tiềm năng, thế mạnh của các địa phương để phát triển kinh tế từ các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc sắc, truyền thống văn hóa, danh lam thắng cảnh của các địa phương. Chủ trương xây dựng đề án “Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018-2020 của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là một quyết sách kịp thời, đúng đắn nhằm đáp ứng nhu cầu về phát triển làng nghề, sản phẩm đặc sản của nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Điện Biên. Vì vậy, đây được coi là giải pháp, nhiệm vụ quan trọng trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Trọng tâm của Chương trình là phát triển sản phẩm nông nghiệp, ngành nghề truyền thống, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể (các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh…) thực hiện. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện, hỗ trợ các khâu đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, định hướng các vùng sản xuất hàng hoá, dịch vụ.

Trong bối cảnh hiện nay, muốn sản xuất nông nghiệp hiệu quả, phát triển nông thôn bền vững phải xây dựng những sản phẩm mang tính hàng hóa, có liên kết trong sản xuất và tiêu thụ để tạo nên giá trị gia tăng  của sản phẩm, cụ thể chúng ta có thể thấy qua một số mô hình sản xuất liên kết sản xuất trên địa bàn tỉnh như Mô hình cánh đồng lớn tại xã Thanh Yên, Thanh Hưng; mô hình sản xuất liên kết của Doanh nghiệp safegreen với các HTX, các hộ dân sản xuất,….; lân cận tỉnh Điện Biên, các mô hình phát triển, liên kết tiêu thụ xoài, nhãn,.. cây ăn quả của tỉnh Sơn La; các sản phẩm OCOP của tỉnh Hòa Bình… Mô hình liên kết, phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp giữa các nhóm hộ dân với các doanh nghiệp, công ty lữ hành du lịch của tỉnh Lào Cai, Sơn La, Yên Bái…

Năm 2019, cùng với các huyện trong tỉnh, huyện Tủa Chùa mới bắt tay triển khai Chương trình OCOP. Trong quý I, huyện đã tổ chức kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban quản lý điều hành chương trình OCOP từ cấp huyện đến cấp xã và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong thực hiện chương trình. Đồng thời xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình OCOP huyện Tủa Chùa giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu: Phát triển các hình thức tổ chúc sản xuất, kinh doanh để sản xuất các sản phẩm truyền thống, thế mạnh của đại phương, có khả năng phát triển thành sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao theo hình thức “Kinh tế và tổ chức sản xuất”. Trước mắt là trung phát triển 2 sản phẩm đã được tỉnh phê duyệt trong giai đoạn 2018 – 2020; phát triển tổ chức kinh tế và nguồn nhân lực. Đồng thời triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP ở trong và ngoài tỉnh.

Hai sản phẩm của huyện được UBND tỉnh phê duyệt trong Ðề án Chương trình OCOP giai đoạn 2018 - 2020 là Chè Tuyết san và rượu Mông Pê. Hai sản phẩm này, có ở nhiều xã, nhưng chủ yếu là ở các xã: Tả Phìn, Tả Sìn Thàng và Sín Chải. Ngoài 2 sản phẩm được tỉnh phê duyệt, huyện cũng định hướng cho mỗi xã xây dựng cho địa phương mình một sản phẩm.

Ông Tô Văn Tuân – Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Tủa Chùa, cho biết: Trên cơ sở điều kiện thực tế cũng gắn kết với chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện chúng tôi cũng xác định được một số sản phẩm mang tính chất thế mạnh của địa phương. Trong đó, đối với địa bàn 12 xã, thị trấn thì chúng tôi cùng với các xã thống nhất bàn bạc để lựa chọn những sản phẩm đảm bảo tiêu chí cũng như đảm bảo sự tồn tại và phát triển sau này.  Trước mắt trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, cố gắng phấn đấu được khoảng 50%, tức là 12 xã, thị trấn thì có 6 doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc tổ hợp tác tham gia vào liên kết với người dân để xây dựng những sản phẩm có khả năng trở thành hàng hóa giá trị trên thị trường.

Ngoài chè tuyết san và rượu mông pê, bước đầu, huyện Tủa Chùa cũng đã lựa chọn, xác định thêm được một số sản phẩm: Vịt ở Mường Đun; Đậu đỏ, gà xương đen và đậu đỏ ở xã Sính Phình; cá lồng ở xã Tủa Thàng và du lịch hang động ở xã Xá Nhè. Qua tín hiệu ban đầu đã cho thấy, đa số các sản phẩm được xác định để xây dựng, phát triển đều là sản phẩm nông nghiệp. Theo định hướng trong những năm tiếp theo, Tủa Chùa cũng sẽ phát triển thêm các sản phẩm khác như: Rượu thóc Huổi Só; Rau an toàn xã Mường Báng; Táo mèo xã Sính Phình và Du lịch trải nghiệm hái chè cây cao tại xã Sín Chải. Như vậy, vẫn là các sản phẩm nông nghiệp và du lịch liên quan đến nông nghiệp. Đó là cơ sở để Tủa Chùa đặt niềm tin vào việc nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp thông qua thực hiện Chương trình OCOP.

 

Tuyết Anh

Tin mới nhất

VPUB – Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại thị xã Mường Lay(20/09/2021 11:02 CH)

VPUB - Phát động cuộc thi Video/clip “Phụ nữ Điện Biên chung tay quảng bá du lịch địa phương”(17/09/2021 11:44 CH)

VPUB - Hội nghị trực tuyến phòng, chống dịch bệnh động vật cuối năm 2021 và đầu năm 2022(17/09/2021 9:27 CH)

VPUB - Phụ nữ thành phố “Dấu ấn một nhiệm kỳ”(17/09/2021 9:05 CH)

VPUB - Bế mạc Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Điện Biên năm 2021(16/09/2021 11:41 CH)

VPUB - Hiệu quả từ công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Mường Ảng(16/09/2021 9:39 CH)

VPUB - Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Điện Biên năm 2021(15/09/2021 11:58 CH)

VPUB – Công ty Điện lực Điện Biên khắc phục sự cố sau mưa bão(15/09/2021 9:45 CH)

VPUB – Tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021(14/09/2021 9:24 CH)

VPUB - Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh Covid – 19(13/09/2021 8:52 CH)

VPUB – Điện Biên sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về vận chuyển hàng hóa bằng xe...(13/09/2021 3:08 CH)

VPUB - Phát động toàn quốc Chương trình “Sóng và máy tính cho em”(12/09/2021 11:58 CH)

VPUB - 23 cán bộ y tế tỉnh Điện Biên lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương đẩy lùi dịch bệnh Covid-19(11/09/2021 11:58 CH)

VPUB - Tổ chức tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn nhân dịp Tết Trung thu năm...(10/09/2021 11:32 CH)

VPUB – Đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu của địa phương(10/09/2021 10:44 CH)

VPUB – Hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan chuyên môn...(09/09/2021 8:50 CH)

VPUB - Điện Biên duy trì kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19(08/09/2021 8:54 CH)

VPUB - Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ, đảm bảo an toàn trường học, vừa đảm bảo phòng chống...(07/09/2021 3:52 CH)

VPUB – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô dự khai giảng năm học 2021-2022 tại Trường THPT thành phố...(05/09/2021 9:49 CH)

VPUB - Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vừ A Bằng dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Phổ...(05/09/2021 6:52 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 
mỹ phẩm Cho thuê văn phòng Sea Office Dịch Vụ Thám Tử Văn Phòng Thám Tử Công Ty Thám Tử Thám Tử Hà Nội Thuê Thám Tử Tìm chủ nhân số điện thoại Vinpearl tuyên quang Taxi tai saigon  Bát Tràng Family lavilla green city west lakes golf & villas Thực phẩm thể hình Whey Shop https://donnha24h.vn/don-nha-tron-goi-24h-taxi-tai-24h/   Chứng Chỉ An Toàn | Chứng Nhận ISO 9001 Invert  Chứng Nhận ISO 45001 Chuyển nhà trọn gói Dịch vụ chuyển nhà Astral City Bảo Lộc Park Hills TạpchíSEO Legend complex  Đại học Công nghệ GTVT Dự án hinode royal park Thông tắc cống hà nội Richland Residence Nệm dunlopillo phu tung oto chinh hang  Chuyển văn phòng  Taxi tải Công ty bất động sản express  Vinhomeland  Rượu Nhập Khẩu  danangsale thienduongkoi.com.vn  hongphong.gov.vn  centralreal.vn  Chuyển nhà  Chuyển văn phòng trọn gói  Dịch vụ chuyển nhà trọn gói  beatnhadat.com  novaworldvietnam.com.vn   novalandagent.com.vn  Nhà sách Lịch Vạn Niên Wefinex WikiGlocal Dịch vụ chuyển nhà mua bán nhà đất bảo lộc Đồ bộ mặc nhà danangsale baoantelecom Bánh mì đen Thợ sơn nhà hà nội bất động sản ST Real Taxi tải Novaworld Đà lạt Century City Địa ốc Kim oanh muabannhanh.io Thietbihoptructuyen Căn hộ Bình Dương grand marina saigon Thăng Long Central City Diamond Centre Point LDG Group Thông tắc cống Cửa nhôm kính Cổng nhôm đúc Cửa nhôm Xingfa Cửa nhôm Việt Pháp Cửa cuốn Austdoor Cửa kính cường lực Lan can kính cường lực Kính màu ốp bếp Vách kính phòng tắm Cửa lưới chống muỗi Bản đồ Việt Nam Báo giá cửa cuốn Làm biển quảng cáo Giá cửa nhôm kính Báo giá cửa kính Trần vách thạch cao Cửa nhôm Xingfa giá rẻ Cửa nhôm Việt Pháp giá rẻ Cửa kính giá rẻ Làm trần thạch cao Giá cửa nhựa lõi thép Grand marina Bản đồ Thế Giới The River Thủ Thiêm The 9 Stellars Masteri West Heights Bản đồ TPHCM Xe tay ga 50cc đại lý everon hà nội Tecco Group Danh Khôi Group Venezia Beach one central saigon veneziabeachs.com hausnimaquan9 Hồng sâm Hàn Quốc thuocnampqa.vn Căn hộ Legacy Central Dự án Aqua City Làng Pháp Bảo Lộc Resort & Spa junction.com.vn Dịch vụ chuyển nhà Kiến Vàng Takashi ocean suite venezia beach simsodep.co imperium town nha trang Tôm hùm Alaska sóng nhựa hở Máy lọc nước Kangen.vn atvstp.org.vn Reviewland.vn Chứng Nhận FDA Legacy Central Kim Oanh Vinhomes grand park timcanho.com.vn luatvanphuc.vn vinhomes grand park Honas residence tecco felice homes https://vinhomecentralpark.com/ quatangmavang24k.vn ancruising.com stella-entropic.vn SwanLake The Onsen Bản đồ các tỉnh Việt Nam Công ty Phương Trường An Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Zeitgeist Nhà Bè cầu thang sắt nghệ thuật máy pha cà phê Luật sư Bình Phước Vinhomes Dream City wyndham skylake https://hacoled.com/danh-muc/man-hinh-led/ https://paradraco.info/ vinhomes cổ loa QBTravel Swift code vietcombank đất nền house viet Astral City opalcitysview.com Đất nền Bình Dương Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 9001 https://chosim24h.com/ Dịch vụ thám tử Hà Nội Công ty thám tử Hà Nội Thu mua phế liệu inox cách bán hàng trên shopee Vinhomes smart city tay mo Pallet nhựa Búa rung cừ thuỷ lực Aqua City Đồng Nai Bất động sản Invert https://mt-eastmarkcitys.com/ Legacy-central/ bất động sản Novaworld phan thiet https://cuuhoxemayhonda.com/ decal dán kính thiết kế web Vinhomes Dream City Tài chính doanh nghiệp Grand marina saigon AquaCity.TV Izumi City máy hút chân không T&T City Millennia Best Gaming PC Izumi City https://tmtland.com.vn/ Xây nhà trọn gói Máy rửa xe Vinhomes Grand Park https://www.sunshinesaigon.com.vn/ nệm cao su non thu mua phe lieu thinh phat
°