Mời tham gia Phiên chợ thương mại biên giới xã Mường Nhà, huyện Điện Biên năm 2019

Đăng ngày 17 - 06 - 2019
100%

 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

SỞ CÔNG THƯƠNG

Số: 844/SCT-XTTM

V/v mời tham gia Phiên chợ thương mại biên giới xã Mường Nhà, huyện Điện Biên năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điện Biên, ngày 17 tháng 6  năm 2019

 Kính gửi:       

 

- Quý doanh nghiệp, hợp tác xã;

  - Thương nhân trong và ngoài tỉnh.

 

Thực hiện Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Điện Biên năm 2019, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 742/KH-XTTM ngày 24/5/2019 về việc tổ chức Phiên chợ thương mại biên giới xã Mường Nhà, huyện Điện Biên năm 2019.

Phiên chợ thương mại biên giới xã Mường Nhà, huyện Điện Biên năm 2019 là hoạt động xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy hoạt động giao thương khu vực miền núi, biên giới; Hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, thương nhân thiết lập, duy trì và mở rộng mạng lưới phân phối,  tiêu thụ sản phẩm đến khu vực nông thôn, biên giới và xuất khẩu sang các tỉnh Bắc Lào; tạo cơ hội để các doanh nghiệp 2 bên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi thông tin, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đồng thời ký kết hợp đồng liên kết sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu.

Sở Công Thương tỉnh Điện Biên trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức kinh tế, thương nhân trong và ngoài tỉnh tham gia phiên chợ. Nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Phiên chợ: Phiên chợ Thương mại biên giới xã Mường Nhà, huyện Điện Biên năm 2019.

2. Quy mô: 30 gian hàng tiêu chuẩn (9m2/ gian).

3. Thời gian: 05 ngày, từ ngày 30/8/2019 đến ngày 03/9/2019.

4. Địa điểm: Khu đất trống đầu cầu Na Say (đối diện cổng Đồn Biên phòng Mường Nhà, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên).

5. Mặt hàng: Các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân như: Sản phẩm nông - lâm - thủy sản và thực phẩm chế biến; hàng may mặc sẵn; hàng phục vụ nông nghiệp; sách, văn phòng phẩm; hóa mỹ phẩm; hàng gia dụng; dịch vụ viễn thông…

6. Đối tượng tham gia

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, thương nhân trong nước có định hướng đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường đến vùng nông thôn, miền núi, biên giới.

- Doanh nghiệp, tổ chức, thương nhân 3 tỉnh Luông Pha Băng, U Đôm Xay, Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

- Thương nhân và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.

 7. Chính sách hỗ trợ

- Hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng; chi phí điện nước, tuyên truyền quảng bá đối với các doanh nghiệp/HTX, thương nhân trong tỉnh và các tỉnh Bắc Lào.

- Mọi chi phí khác phát sinh do doanh nghiệp tự trang trải.

8. Yêu cầu về hồ sơ đăng ký tham gia chương trình

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Bản đăng ký tham gia phiên chợ (theo mẫu gửi kèm).

Các tổ chức, doanh nghiệp, thương nhân có nhu cầu tham gia đăng ký theo mẫu đính kèm gửi về Trung tâm Xúc tiến thương mại trước ngày 20/8/2019.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Điện Biên

          Địa chỉ: Tổ 6, phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

          Điện thoại: 02153.926.186 hoặc 02153.926.080

Người liên hệ: Đ/c Đông (ĐT 097.971.1780); Đ/c Sao (ĐT: 0936.163.289)

Email: ttxttmdienbien@gmail.com

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng KT-HT huyện Điện Biên (thực hiện);

- Đội QLTT số 3;

- UBND xã Mường Nhà, huyện Điện Biên;

- Ban Biên tập Website SCT;

- Công Thông tin điện tử tỉnh Điện Biên;

- Lưu: VT, TT XTTM.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Vũ Hồng Sơn

 

 

 

 

                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                BẢN ĐĂNG KÝ

Tham gia Phiên chợ thương mại biên giới

huyện xã Mường Nhà, huyện Điện Biên năm 2019

Tên đơn vị: ……………………….....................….…………………….……………………………

Địa chỉ: ………………………………………………......................……………………………….

Điện thoại: .....................................................................Mã số thuế: ..........................................

Website: …....…….......................….……….…………..Fax: …..............................................……..

Người liên hệ: ….......................................……............Chức vụ: ..................................................

Điện thoại: ……...............................................................Email: ....................................................

Sản phẩm hàng hóa tham gia: ……………….............................................……………….

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Số gian hàng đăng ký tham gia:

Bản đăng ký gửi kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ các qui định của Ban tổ chức.

 

                                                               …….Ngày…….tháng……năm 2019

                                                                              Thủ trưởng đơn vị

                                                                                (Ký tên, đóng dấu)

 

 

            DANH SÁCH DOANH NGHIỆP GỬI THƯ MỜI

1.Công ty cổ phần giống nông nghiệp Điện Biên.

Địa chỉ: tổ 8, phường Tân Thanh, Tp. Điện Biên Phủ.

2.Liên minh Hợp tác xã tỉnh Điện Biên.

Địa chỉ: Tổ 14, phường Thanh Bình, Tp. Điện Biên Phủ

Điện thoại: 02153.825228.                                          

3.HTX nông sản thực phẩm Mường Thanh.

Địa chỉ: SN 18 Tổ 32, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

4.Bưu điện tỉnh Điện Biên.

Địa chỉ:  tổ 10 phường Mường Thanh , TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Điện thoại: 02303 825 835 -02303 831 985 .

5.Chi nhánh Viettel Điện Biên – Tập đoàn Viễn Thông Quân Đội.

Địa chỉ:  Tổ 7, phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên

6.Mobifone - Điện Biên.

Địa chỉ: SN 661, Tổ 9, P.Tân Thanh, Tp Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

7. Công ty TNHH Thương mại tư nhân số 1.

 Địa chỉ: SN 154, Tổ 1, phường Thanh Bình, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

8. Công ty TNHH TM Thịnh Vượng

Địa chỉ: Đội 19, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

9. Công ty TNHH Việt Mận.

Địa chỉ: SN04, Tổ 24, P.Mường Thanh, tp Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

10.Doanh nghiệp tư nhân Đức Thụy tỉnh Điện Biên.

Địa chỉ: SN 130, tổ 21, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

11.Doanh nghiệp tư nhân Ngô Thanh Chi.

Địa chỉ: Số 60B, Phố 3, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

12.Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Cát lợi.

Địa chỉ:Tổ 3, phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

13. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nam Lan tỉnh Điện Biên

Địa chỉ: Đội 2 – xã Thanh Hưng – Huyện Điện Biên – Điện Biên

14. Hộ kinh Doanh: Bùi Thị Gấm

Địa chỉ: Đội 24- Chợ Bản Phủ - Xã Noong Hẹt – Huyện Điện Biên – Tỉnh Điện Biên

ĐT: 01654165821

15. Hộ kinh Doanh: Bùi Thị Thơm

Địa chỉ: Đội 24- Chợ Bản Phủ - Xã Noong Hẹt – Huyện Điện Biên – Tỉnh Điện Biên

ĐT: 01288073815

16. Hộ kinh Doanh: Đỗ Thị Luyên

Địa chỉ: Đội 24- Chợ Bản Phủ - Xã Noong Hẹt- Huyện Điện Biên – Tỉnh Điện Biên

ĐT: 0986117105

17.Hộ kinh Doanh: Bùi Thị Liễu

Địa chỉ: Đội 24- Chợ Bản Phủ - Xã Noong Hẹt – Huyện Điện Biên – Tỉnh Điện Biên

ĐT: 0972499382

18. Hộ kinh Doanh: Trần Thị Hương

Địa chỉ: Đội 24- Chợ Bản Phủ - Xã Noong Hẹt – Huyện Điện Biên – Tỉnh Điện Biên

ĐT: 0364967900

19. Hộ kinh Doanh: Trần Thị Thủy

Địa chỉ: Đội 24- Chợ Bản Phủ - Xã Noong Hẹt – Huyện Điện Biên – Tỉnh Điện Biên

ĐT: 0363064791

20.Hộ kinh Doanh: Nguyễn Thị Ngọc Bích

Địa chỉ: Đội 24- Chợ Bản Phủ - Xã Noong Hẹt – Huyện Điện Biên – Tỉnh Điện Biên

21.Hộ kinh Doanh: Đỗ Văn Bội

Địa chỉ: Đội 24- Chợ Bản Phủ - Xã Noong Hẹt – Huyện Điện Biên – Tỉnh Điện Biên

ĐT: 0787065829

22. Công ty TNHH Trà Phan Nhất

Địa chỉ: tổ 16, phường Thanh Bình, Tp. Điện Biên Phủ.

ĐT: 0976451576

23. Công ty TNHH TM&DV Đại Dương Xanh- Điện Biên

Địa chỉ: tổ dân phố 7, phường Nam Thanh, Tp. Điện Biên Phủ.

ĐT: 0988768712

24. Trung tâm phát hành sách Điện Biên

Địa chỉ: tổ 10, phường Thanh Trường, Tp. Điện Biên Phủ.

ĐT: 0948210255

25. Trung tâm kinh doanh VNPT- Điện Biên

Địa chỉ: Tổ 10, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

ĐT: 02153.838.457

26. Hộ kinh doanh ; Đỗ Văn Phúc

Địa chỉ: Bản Phu Luông, xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

27. HTX Nông công nghiệp và dịch vụ tổng hợp Mường Nhà

Địa chỉ: Trung tâm xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

28. Hộ kinh doanh Vì A Tiên

Địa chỉ: Bản Na Tông 1, xã Mường Nhà huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

29. Hộ kinh doanh Lê Văn Thảo

Địa chỉ: Trung tâm xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

30. Hộ kinh doanh Chử Thị Ly

Địa chỉ: Trung tâm xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

 

 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°