VPUB - Xã Nà Nhạn đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày 03 - 05 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn - Xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên là một trong những địa bàn được huyện lựa chọn để hoàn thành cơ bản 19/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM) vào năm 2018. Khi bắt tay vào xây dựng NTM theo kế hoạch, xã Nà Nhạn xã mới đạt được 5/19 tiêu chí. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo từ tỉnh đến huyện, cùng với quyết tâm cao của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân xã Nà Nhạn cùng với sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, của các cơ quan ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội... đã thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua xây dựng NTM và gặt hái được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên.

Nà Nhạn là một xã thuộc vùng 3 của huyện Điện Biên, cách trung tâm huyện 25 km, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, sản xuất mang tính thuần nông, mùa màng được, mất còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Nhận thức sâu sắc được vị trí, tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã luôn xác định chỉ có con đường phát triển xây dựng NTM theo tinh thần Nghị quyết cùa Đại hội Đảng các cấp đã đề ra để thực hiện mục tiêu phát triển.

Khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM (năm 2011), xã Nà Nhạn mới cơ bản đạt được 5/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về NTM, cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông, lâm nghiệp với quy mô nhỏ, lẻ. Khi đó xã Nà Nhạn cũng được đánh là có xuất phát điểm thấp với tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ dân trí không đồng đều, phong tục tập quán sinh hoạt, sản xuất còn lạc hậu; kết cấu hạ tầng thấp kém không đồng bộ; viêc áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, người dân có tâm lý trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Công nghiệp và dịch vụ chưa phát triển. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức xã và thôn, bản còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng NTM. Chính vì vậy, khi triển khai thực hiện các tiêu chí còn lúng túng, chưa xác định được hết những khó khăn do yêu cầu của thực tiễn đặt ra.

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Nà Nhạn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của tỉnh, huyện và các phòng ban chức năng của huyện về Chương trình xây dựng NTM của xã. Đội ngũ cán bộ từ xã tới thôn, bản luôn có trách nhiệm tích cực trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Đặc biệt là nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, áp dụng linh hoạt cơ chế đặc thù cùa huyện trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện đồng bộ có hiệu quả các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nên việc nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân đã đạt được những kết quả rất khả quan; nhân dân sẵn sàng hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công lao động xây dựng NTM.

Kết quả sau 8 năm thực hiện xây dựng NTM, nhất là trong năm 2018, xã Nà Nhạn đã có những bước chuyển biến vượt bậc với cơ bản đạt chuẩn 19/19 tiêu chí với 44/49 chỉ tiêu đạt 89,8%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống còn 11,92%; nhiều mô hình phát triển sản xuất mang tính chuyển đổi đã được mạnh dạn triển khai thực hiện, hệ thống công trình cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội như giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở hạ tầng thương mại, cơ sở vật chất văn hóa được xây dựng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của xã trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xã đã bê tông hóa được hơn 6 km đường giao thông nông thôn đảm bảo hệ thống giao thông đáp ứng được nhu cầu đi lại thuận tiện quanh năm đạt trên 80%; hệ thống kênh mương thủy lợi đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai tại chỗ; 100% diện tích lúa 2 vụ được tưới và tiêu nước chủ động; trường học các cấp có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia và được công nhận đạt chuẩn quốc gia đạt 100%; cơ sở vật chất văn hóa năm 2018 tiếp tục được đầu tư thêm 7 nhà văn hóa thôn, bản là nơi sinh hoạt văn hóa chung của 18 thôn, bản trên địa bàn xã; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được diễn ra thường xuyên, gắn với xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong nhân dân, các quy ước ở thôn được bổ sung kịp thời để triển khai thực hiện góp phần đẩy lùi, các tệ nạn xã hội như cờ bạc, trộm cắp, đánh nhau...giảm hơn nhiều so với các năm trước.

Bên cạnh đó, phong trào xây dựng thôn văn hóa, xã văn hóa gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới được nhân dân hưởng ứng tích cực, từng bước củng cố thêm tình đoàn kết nhân dân các dân tộc trong xã. Tính đến thời điểm này toàn xã có 750 hộ được xét đạt danh hiệu gia đình văn hóa (chiếm tỷ lệ trên 70%);  chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, công tác xã hội hóa và xây dựng xã hội học tập thực hiện tốt với 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. An ninh trật tự được bảo đảm ổn định, không xảy ra điểm nóng trên địa bàn; tình hình tai nạn giao thông, vi phạm luật giao thông đường bộ giảm nhiều so với năm trước; công tác huấn luyện diễn tập trực gác, công tác tuyển quân luôn đạt chỉ tiêu được giao; công tác hậu phương quân đội, chăm lo các gia đình chính sách, người có công được quan tâm.

Bên cạnh những thay đổi về bộ mặt nông thôn qua phong trào thi đua xây dựng NTM thì nhận thức của nhân dân cũng thay đổi rõ rệt, các tầng lớp nhân dân nhiệt tình đóng góp sức người sức của để xây dựng NTM như đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp, chỉnh trang nhà ở khu dân cư và đầu tư xây dựng mới các công trình nhà tiêu hợp vệ sinh với phương châm nhà nước hỗ trợ nhân dân tự làm. Nổi bật nhân dân đã đóng góp trên 3,3 tỷ đồng để thực hiện các công trình cơ sở hạ tầng phát triển sản xuất. Trong đó huy động tiền mặt là 1,2 tỷ đồng và 10.500.000 ngày công, quy đổi thành tiền mặt bằng 1,2 tỷ đồng. Các tổ chức đoàn thể thôn, bản phân công nhiệm vụ, thay phiên nhau thực hiện dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm; khơi thông rãnh nước trong mùa mưa đảm bảo đường sạch sẽ.

Ông Quàng Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Nà Nhạn cho biết: "Để có được thành quả như ngày hôm nay trong xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền địa phương đã thực sự quyết tâm, thống nhất và vào cuộc hết sức mạnh mẽ; huy động sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị của xã; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo Ban chỉ đạo, Ban quản lý, người đứng đầu các tổ chức, đoàn thể xã để thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt xã đã tập trung chú trọng vào công tác tuyên truyền về xây dựng NTM đa dạng bằng nhiều hình thức; thường xuyên liên tục và lồng ghép vào các buổi họp chi bộ, họp giao ban của các tổ chức đoàn thể xã với thôn, bản; qua các buổi họp thôn, bản. Qua đó, nâng cao nhận thức của nhân dân, vận động người dân tích cực tham gia xây dựng NTM và không ngừng nâng cao vai trò chủ thể chính của người dân trong xây dựng NTM".

Năm 2019, trước những kết quả, thành tích đã đạt được trong những năm qua, xã Nà Nhạn quyết tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt được; đồng thời lồng ghép các nguồn vốn, huy động sự đóng góp của cộng đồng dân cư để hoàn thiện các chỉ tiêu chưa đạt. Trong đó chú trọng vào một số mặt công tác như phát triển sản xuất theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp; thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào phát triển sản xuất trên địa bàn, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu phát triển sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tập trung đầu tư bổ sung các hạng mục công trình hạ tầng thiết yếu của xã phục vụ trực tiếp cho phát triển sản xuất đời sống dân sinh như: giao thông, điện, trường học, trạm y tế, nước sạch, thủy lợi...

Bên cạnh đó, xã cũng đề ra những mục tiêu cụ thể để làm tốt công tác vệ sinh môi trường nông thôn, tạo nên những điểm nổi bật của xã NTM như tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hướng dẫn người dân chủ động phân loại xử lý rác tại cộng đồng dân cư và hộ gia đình; tập trung xử lý vấn đề rác thải nước thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, làm đẹp cảnh quan các công trình công cộng; phát động phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, trong đó nội dung chủ yếu hướng vào xử lý môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp ở từng hộ dân và cộng đồng dân cư; đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế và xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, giữ vững an ninh trật tự nông thôn, chú trọng xây dựng và nhân rộng mô hình tự quản về an ninh trật tự ở khu dân cư, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng… để không chỉ cán bộ, Đảng viên mà các tầng lớp nhân dân cũng là những người thực hiện và giám sát tình hình triển khai xây dựng NTM trên chính mảnh đất quê hương mình./.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo các điều kiện phối hợp tổ chức Ngày hội văn hóa...(13/09/2019 9:14 CH)

VPUB - Đại hội đại biểu Hội khuyến học tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ diễn ra từ ngày 1 -...(13/09/2019 9:11 CH)

VPUB - Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang(09/09/2019 3:19 CH)

VPUB - Hội thi “Tuyên truyền lưu động tỉnh Điện Biên” lần thứ XVII - năm 2019 dự kiến diễn ra từ...(08/09/2019 7:18 CH)

VPUB - Chung tay góp sức ủng hộ, giúp đỡ người nghèo(08/09/2019 6:51 CH)

VPUB - Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2019 dự kiến diễn ra từ 17/10 - 18/11/2019(06/09/2019 10:17 CH)

VPUB - Trao tặng 50 xe đạp cho học sinh mồ côi, hoàn cảnh khó khăn(06/09/2019 5:36 CH)

VPUB - Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh: Tặng gần 2.300 suất quà cho học sinh trường PTDTBT...(06/09/2019 12:38 SA)

VPUB - Người dân Điện Biên nô nức tham gia các hoạt động kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và...(02/09/2019 10:05 CH)

VPUB - Chương trình nghệ thuật: “Sáng mãi tên người Hồ Chí Minh”(01/09/2019 11:53 CH)

VPUB - Vòng chung kết Giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc 2019 sẽ diễn ra từ 10 - 19/10/2019 tại...(29/08/2019 11:22 CH)

VPUB - Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc...(29/08/2019 10:04 CH)

VPUB - Điện Biên đẩy mạnh thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng...(29/08/2019 9:53 CH)

VPUB - Quân khu 2 tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TT của Thủ tướng Chính phủ về một...(28/08/2019 9:20 CH)

VPUB - Nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị và...(27/08/2019 5:42 CH)

VPUB - Giao lưu văn nghệ kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa Việt Nam(24/08/2019 11:55 CH)

VPUB - Nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra tại Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II, năm 2019(20/08/2019 10:10 CH)

VPUB - Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II, năm 2019 sẽ diễn ra từ 18 - 20/10 tại tỉnh Điện...(20/08/2019 6:19 CH)

VPUB - Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 - 2024(28/07/2019 11:54 CH)

VPUB - Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên giai đoạn...(27/07/2019 4:59 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°