VPUB - Tích cực phát động phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới"

Đăng ngày 13 - 04 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn - Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” đã đạt nhiều kết quả tích cực, thực sự đi vào đời sống của cán bộ, đảng viên và góp phần nâng cao được nhận thức về mọi mặt của đồng bào các dân tộc khu vực biên giới. Từ đó quần chúng nhân dân luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trách nhiệm của quần chúng nhân dân đối với công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia từng bước được nâng lên, góp phần chủ động đề phòng, đấu tranh ngăn chặn và xử lý có hiệu quả mọi vấn đề xảy ra trên địa bàn biên giới.

Xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên đã cụ thể hoá Chỉ thị vào Nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác Biên phòng và kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị hàng năm; chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các Đồn Biên phòng tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Huyện ủy, UBND, MTTQ các huyện biên giới tổ chức quán triệt triển khai các nội dung của Chỉ thị 01 và các văn bản có liên quan tới lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện, xã biên giới. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành địa phương tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nội dung có liên quan đến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cho các đối tượng tham tự quản đường biên cột mốc và an ninh trật tự.

Để làm được điều đó, trên cơ sở kế hoạch đã triển khai, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng phối hợp với các ban, ngành đoàn thể địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tự nguyện ký cam kết gắn với tuyên truyền các nội dung như Luật biên giới quốc gia, Luật phòng chống ma túy, Pháp lệnh về tín ngưỡng tôn giáo... với 584 buổi cho trên 51.000 lượt người tham gia; đã đăng 120 tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông qua các buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc biên giới về vai trò, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào. Kết hợp giữa tuyên truyền với giúp đỡ, hướng dẫn bà con cách thức làm ăn, phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn tuyên truyền kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, lôi kéo quần chúng vào các hoạt động di dịch cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật và các hoạt động phi pháp khác.

Qua công tác tuyên truyền, các hoạt động tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, dấu hiệu đường biên giới quốc gia trên đất liền, mốc quốc giới tiếp tục được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương chú trọng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và được quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 78 thôn, bản; 32 tập thể và 4.627 hộ với 18.612 khẩu đăng ký tự quản 366,861km đường biên; 3.878 hộ với 18.612 người đăng ký tự quản 150 vị trí mốc; 350 tổ với trên 2.000 thành viên đăng ký tự quản về an ninh trật tự. các tổ đã và đang được duy trì hoạt động có hiệu quả, góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn khu vực biên giới. Chỉ tính riêng trong năm 2018, các tổ tự quản đã phối hợp với lực lượng Công an, Dân quân các xã biên giới tổ chức 507 đợt tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc với 5.402 lượt người tham gia. Qua đó, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới được giữ vững, đường biên, mốc giới nguyên trạng.

Trong hoạt động tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm và trật tự an toàn xã hội, các đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thế các xã biên giới trong việc tuyên truyền, giáo dục để cán bộ và nhân dân hiểu rõ về nghĩa vụ, trách nhiệm của người dân biên giới trong việc giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, ý thức của đồng bào các dân tộc khu vực biên giới ngày càng được nâng cao, phát huy được vai trò, ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân trên địa bàn. Nổi bật, các tầng lớp nhân dân đã cung cấp cho lực lượng biên phòng 1.827 tin, trong đó 814 tin có giá trị giúp lực lượng biên phòng triệt phá thành công 174 vụ án, bắt giữ 209 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó có 18 chuyên án lớn; tang vật thu 123 bánh và 7,691kg heroin; 505.632 viên MTTH, 10 kg ma túy đá; 17.006 kg thuốc phiện; 27,4 kg quả thuốc phiện khô; 6.177.000 kíp lào; 165.923.000 VNĐ; 02 xe ô tô; 29 xe máy; 52 ĐTDĐ. Tham gia giải quyết 27 vụ việc phức tạp, vận động nhân dân tố giác tội phạm 56 vụ,75 đối tượng, bắt vượt biên 14 vụ/,11 đối tượng, phá nhổ 2.211m2 nương thuốc phiện; vận động nhân dân giao nộp, thu giữ 98 khẩu súng...

Đối với hoạt động giao lưu đối ngoại nhân dân trên hai tuyến biên giới thời gian qua cũng được triển khai có hiệu quả, tập trung vào người dân nước láng giềng xuất nhập cảnh vùng biên giới, thăm thân, trao đổi hàng hóa, tham quan du lịch. Đặc biệt lực lượng chức năng đã tổ chức tuyên truyền song phương trong những dịp phiên chợ tại Lối mở A Pa Chải cho 10.350 lượt người dân; phát 6.164 tờ rơi, trưng bày 24 pa nô tuyên truyền về các quy định của Hiệp ước biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Nghị định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, Nghị định 34 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền. Năm 2018, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tham mưu, phối hợp với địa phương duy trì thực hiện tốt các nội dung đã ký kết của 09 cặp bản hai bên biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghi, hợp tác cùng phát triển.

Đánh giá về những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Dịu - Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết: "Qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 đã khẳng định rõ sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới là trách nhiệm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, của cả hệ thống chính trị, trong đó Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách. Đồng thời cũng khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng trong tỉnh, nhất là sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân khu vực biên giới và ý thức tự giác của quần chúng nhân dân trong chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đối với công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới của tỉnh. Tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với chính quyền và nhân dân các nước láng giềng, mối quan hệ đoàn kết trong nhân dân các dân tộc biên giới, từng bước làm chuyển biến nhận thức của quần chúng nhân dân về trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Chủ động đề phòng, đấu tranh ngăn chặn và xử lý có hiệu quả mọi vấn đề xảy ra trên biên giới".

Trong thời gian tới, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tham mưu, tổ chức quán triệt sâu sắc các văn bản chi đạo của cấp trên các cấp trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 gắn với triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới” giai đoạn 2017 - 2021. Chỉ đạo các Đồn Biên phòng tích cực tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã biên giới tiếp tục duy trì thực hiện phong trào đi vào chiều sâu; đồng thời duy trì hoạt động của các "Tổ tự quản an ninh trật tự” ở khu vực biên giới. Định kỳ mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cấp xã và Đồn Biên phòng; quan tâm bồi dưỡng người có uy tín hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia nhằm phát huy vai trò người có uy tín trong tuyên truyền, vận động gia đình, dòng họ, quần chúng nhân dân cùng tham gia./.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB - Tuổi trẻ hai lực lượng Công an, quân đội tỉnh Điện Biên phối hợp trong công tác tuần tra,...(03/10/2019 10:23 CH)

VPUB - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Chà: Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác(01/10/2019 10:22 CH)

VPUB - 19 tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích trong xây dựng nền...(25/09/2019 7:02 CH)

VPUB - Tổng kết thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách...(25/09/2019 4:43 CH)

VPUB - Tổng kết thực hiện Nghị định 26/2002/NĐ-CP của Chính phủ về sĩ quan dự bị(24/09/2019 11:35 CH)

VPUB - Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện các nội dung giám sát (điều chỉnh, bổ sung) và nghe...(13/09/2019 11:51 CH)

VPUB – Đảng ủy Quân sự tỉnh trao các Quyết định nhân sự cán bộ quý III, năm 2019(13/09/2019 11:38 CH)

VPUB - Tăng cường công tác PCCC và hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC 4/10(11/09/2019 10:36 CH)

VPUB - 60 cán bộ thuộc diện đối tượng 4 được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh(09/09/2019 5:16 CH)

VPUB - Hiệu quả sau 10 năm thực hiện Nghị định 109/2009/NĐ-CP ngày 1/12/2009 của Chính phủ quy...(30/08/2019 11:45 CH)

VPUB - Người cán bộ dân quân chủ động, tích cực tham mưu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở...(29/08/2019 11:31 CH)

VPUB - Đảng ủy Công an trung ương quán triệt Kết luận 44 và 45 của Ban Bí thư Trung ương Đảng(27/08/2019 6:15 CH)

VPUB - Hội nghị phổ biến ý định diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mường Ảng và huyện Tủa Chùa năm...(16/08/2019 11:37 CH)

VPUB - Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng 6 tháng...(15/08/2019 8:40 CH)

VPUB - Người chỉ huy tận tụy với đơn vị, say mê nghiên cứu, phát minh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật(27/07/2019 4:39 CH)

VPUB - Sơ kết chương trình phối hợp tổ chức hoạt động đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo...(26/07/2019 6:18 CH)

VPUB - Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia(25/07/2019 7:26 CH)

VPUB - Ban CHQS xã Quài Nưa: Đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí...(21/07/2019 5:35 CH)

VPUB - Ngành Thanh tra sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối...(18/07/2019 7:37 CH)

VPUB - Học tập và làm theo Bác, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ(18/07/2019 4:09 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°