VPUB – Đoàn kiểm tra BCĐ Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 24 – NQ/TW và Chỉ thị 45-CT/TW tại Điện Biên

Đăng ngày 10 - 04 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn – Sáng 10/4, Đoàn công tác BCĐ Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương làm trưởng Đoàn cùng đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên về việc thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác dân tộc; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 23/9/1994 của Ban Bí thư (khóa VII) gắn với Thông báo Kết luận số 64-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về một số công tác ở vùng dân tộc Mông.

Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Điện Biên 

Làm việc với Đoàn công tác về phía tỉnh Điện Biên có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, HĐND, UBND và lãnh đạo các huyện, thị, thành phố.

Báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện Nghị quyết số 24 – NQ/TW và Chỉ thị 45-CT/TW tại Điện Biên do đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh cho thấy: Sau 25 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW gắn với Thông báo Kết luận số 64-TB/TW, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có những chuyển biến tích cực, nền kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng, tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người tăng theo hàng năm; đời sống vật chất và tinh thần của đồng dân tộc không ngừng được cải thiện; số hộ nghèo giảm dần qua các năm; kết cấu hạ tâng được đầu tư xây dựng. Công tác giáo dục – đào tạo vùng dân tộc thiểu số, nhất là vùng dân tộc Mông được quan tâm, mạng lưới trường lớp được mở rộng, chất lượng giáo dục được nâng lên.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 24 – NQ/TW, sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI ban hành Nghị quyết, Tỉnh ủy Điện Biên đã triển khai, quán triệt tới cán bộ chủ chốt trong toàn tỉnh. Ban Thường vụ đã xây dựng kế hoạch, chương trình bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế tại địa phương để thực hiện chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn đến năm 2020. Do đó sau 15 năm triển khai Nghị quyết số 24 – NQ/TW tình hình kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến rõ rệt.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đầu người năm 2018 ước đạt trên 27,3 triệu đồng (tăng 1,24 lần so với năm 2015). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng lâm nghiệp, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; 130/130 xã, phường, thị trấn có điện, tỷ lệ hộ sử dụng đạt 87,24%.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, toàn tỉnh có 22 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nổng thôn mới; 7 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí; 87 xã đạt 5 – 9 tiêu chí và không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Hệ thống chính trị vùng đồng bào các dân tộc được cũng cố, kiện toàn; tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số, dân tộc Mông tham gia hệ thống chính trị tăng, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, yên tâm lao động sản xuất, từng bước bỏ những hủ tục lạc hậu, phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

Tại buổi làm việc các thành viên Đoàn công tác đã đề nghị Điện Biên làm rõ hơn một số nội dung liên quan đến tỷ lệ hộ nghèo, vấn đề tôn giáo, việc thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; vai trò của MTTQ tỉnh trong công tác tuyên truyền vận đồng bà con dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội; vai trò, uy tín của già làng, trưởng bản là người dân tộc thiểu số…

Đồng chí Lê Thành Đô, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm rõ hơn một số nội dung mà Đoàn công tác băn khoăn.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đánh giá cao quá trình thực hiện kết quả triển khai Nghị quyết số 24 và Chỉ thị số 45 trong những năm qua trên địa bàn Điện Biên. Nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy trong quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các văn bản, nêu cao tinh thần trách nhiệm và công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đến các cấp cơ sở.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, công tác dân tộc, dân vận là dịch vụ chủ yếu, toàn diện và căn bản đối với địa bàn tỉnh Điện Biên, bởi Điện Biên là tỉnh có tỷ lệ dân tộc cao, có 19 cộng đồng dân tộc sinh sống trên địa bàn. Những năm qua, tỉnh đã chú ý quan tâm hơn đến điều kiện sống của người dân vùng tái định cư, vùng biên giới và có những hướng đi làm thay đổi sinh kế cho người dân. Tình hình an ninh, quốc phòng cũng có những chỉ số đáng ghi nhận, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh quốc phòng.

Đối với nhóm cộng đồng dân tộc Mông, tỷ lệ nghèo của đồng bào Mông thấp hơn so với tỷ lệ chung của các dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh, như vậy, người Mông cũng là điểm sáng tích cực trong vấn đề sản xuất, phát triển kinh tế trên địa bàn; đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Mông được bảo tồn, gìn giữ bản sắc trong những năm qua cũng là một sự nỗ lực rất lớn của cộng đồng dân tộc Mông. Do đó, Điện Biên cũng cần có những chính sách ghi nhận, biểu dương và quan tâm hơn nữa để cộng đồng các dân tộc trên địa bàn nói chung, cộng đồng người Mông nói riêng đoàn kết, chung tay gìn giữ những giá trị văn hóa dân tộc.

Bên cạnh đó, địa bàn tỉnh Điện Biên có đường biên giới quốc gia dài, địa phương có 4 huyện biên giới, có 5 huyện 30a và 29 xã giáp biên giới, hàng chục xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, do vậy tỉnh cần xây dựng lộ trình, thời gian để có những bước phát triển...

Nhân chuyến công tác, Đoàn công tác đã trao 25 suất quà cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín; Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao 50 suất quà cho trẻ em dân tộc thiểu số trên địa bàn; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao 25 suất quà cho các hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn./.

Tuyết Anh

Tin mới nhất

VPUB – Chính sách chi trả DVMTR tăng nguồn lực bảo vệ và phát triển rừng(26/06/2019 8:50 CH)

VPUB - Điện Biên luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư (25/06/2019 8:51 CH)

VPUB - Đoàn đại biểu Kho bạc Quốc gia Lào thăm và làm việc tại Kho bạc nhà nước Điện Biên(24/06/2019 9:57 CH)

VPUB - Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ(23/06/2019 8:48 CH)

VPUB - Phiên họp thường kỳ HĐND tỉnh tháng 6 (lần 1)(22/06/2019 8:38 CH)

VPUB – Điện Biên họp báo thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019(21/06/2019 11:47 CH)

VPUB – Hội đàm Hợp tác nguồn nhân lực giữa tỉnh Điện Biên và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)(21/06/2019 11:27 CH)

VPUB – Hội nghị triển khai đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 – 2020(21/06/2019 6:36 CH)

VPUB - Khai mạc giải thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh...(21/06/2019 6:26 CH)

VPUB - Đoàn công tác liên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao, du lịch kiểm tra, giám sát công tác gia...(21/06/2019 1:34 SA)

VPUB - Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác PCTT - TKCN năm 2018(20/06/2019 8:45 CH)

VPUB - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý chúc mừng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh nhân ngày Báo...(20/06/2019 6:30 CH)

VPUB - Gặp mặt định kỳ giữa UBND tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh(20/06/2019 4:50 CH)

VPUB - Kỷ niệm 55 năm Báo Điện Biên Phủ ra đời số đầu và 94 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam(19/06/2019 11:59 CH)

VPUB - Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá(19/06/2019 6:13 CH)

VPUB - Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019(19/06/2019 5:10 CH)

VPUB - Đảm bảo cơ sở vật chất cho Kỳ thi THPT quốc gia 2019(18/06/2019 11:59 CH)

VPUB – Họp Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III(18/06/2019 11:00 CH)

VPUB – Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX(18/06/2019 6:57 CH)

VPUB - Phát huy vai trò của Hội nông dân trong việc tuyên truyền, triển khai Cuộc vận động “Người...(16/06/2019 6:39 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°