VPUB - Hội Nông dân phát huy vai trò các cấp Hội trong xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày 20 - 02 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn - Trong năm qua, được sự quan tâm của các Bộ, Ngành trung ương, sự chỉ đạo của tỉnh và Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới tỉnh Điện Biên, Ban Thường vụ Hội nông dân đã kịp thời nắm bắt các chủ trương, chính sách trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh; chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, ban hành các văn bản nhằm chỉ đạo các cấp Hội tuvên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân triển khai thực hiện các phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới… Từ đó đã góp phần chuyển biến tích cực làm cho diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới về mọi mặt, đời sống kinh tế, văn hóa xã hội của nông dân từng bước được cải thiện, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh đưọc giữ vững, đại bộ phận nông dân phấn khởi, yên tâm tăng gia sản xuất, ổn định đời sống.

Hội Nông dân tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội trong các phong trào nông dân và phong trào xây dựng NTM (dienbientv.vn).

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Điện Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội tích cực phát động phong trào “Xây dựng nông thôn mới’’ trên địa bàn toàn tỉnh nhằm huy động mọi nguồn lực, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia xây dựng phong trào với mục tiêu phấn đấu và đẩy nhanh tiến độ trong giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội, đa dạng hóa công tác vận động, tập hợp hội viên, nông dân; tổ chức sâu rộng phong trào thi đưa “dân vận khéo” thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp bằng các hoạt động, việc làm cụ thể thiết thực.

Nổi bật trong công tác tuyên truyền vận động, các cấp Hội nông dân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyên nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản của tỉnh về xây dượng chương trình nông thôn mới gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp giúp cho hội viên nông dân nắm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu câu nội dung và tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức, nội dung trọng tâm là những kết quả, kinh nghiệm, cách làm hay và sáng tạo của các cấp Hội, các điển hình tập thể, cá nhân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đến cán bộ, hội viên, nông dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh… Qua đó đã phát huy đúng vai trò của tổ chức Hội và hội viên nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Kết quả trong công tác phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho nông dân, các cấp Hội đã phối hợp với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho lao động nông thôn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ trông ngô, đậu tương năng xuất, giá thành sản phẩm thấp chuyển sang trồng cây cỏ năng suất cao, giá thành sản phẩm cao như cây xả ở Mường Nhé; cây sa nhân ở Nậm Pồ và Mường Ảng; cây mía, cây dứa tại Tuần Giáo... Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 52 mô hình kinh tế tập thể theo hình thức tổ hợp tác, trong đó nhiều mô hình đã phát triển lên thành hợp tác xã như mô hình chăn nuôi gà đen ở thị trấn Tủa Chùa, mô hình liên kết cây dong giềng ở Nà Tấu... 307 trang trại tổng hợp có quy mô vừa và nhỏ, trong đó có trên 20 trang trại cho thu nhập trên 200 triệu/năm; có 03 sản phẩm được bình chọn “sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu” của tỉnh Điện Điện được tôn vinh là các sản phẩm Chè Tuyết san cổ thụ Tủa Chùa, Bột sữa gạo lứt, thịt sấy khô. Bên cạnh đó còn có các mô hình do Hội triển khai thực hiện như mô hình “Hướng dẫn người nghèo cách làm ăn”, “Mô hình xóa đói giảm nghèo vùng đặc thù” ở 9 huyện, thị, thành phố với gần 3.000 con trâu, bò sinh sản luân chuyển cho hàng ngàn hộ để hỗ trợ phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, bình quân mỗi năm có trên 1.000 hộ nông dân thoát nghèo bền vững.

Cũng trong năm 2018, Hội đã phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức thực hiện dự án “Hỗ trợ hợp tác xã, thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phâm từ cây lúa” tại hợp tác xã Thanh Yên, huyện Điện Biên với tổng kinh phí 352 triệu đồng; hướng dẫn Hội Nông dân cơ sở tham gia các câu lạc bộ sở thích chăn nuôi, các mô hình hợp tác xã, các dự án; tuyên truyền vận động tham gia dự án nuôi bò thuộc Chương trình 135, mô hình trồng bưởi thuộc Chương trình Nông thôn mới; xây dựng các dự án và tiếp tục duy trì các dự án từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền 14,5 tỷ đồng, giúp cho 710 lượt hộ nông dân vay phát triển sản xuất theo nhóm hộ. Thực hiện chương trình phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tổ chức giải ngân cho hội viên nông dân vay phát triển sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm với 628 tổ tiết kiệm và vay vốn, qua đó đã tạo vốn vay cho 21.729 lượt hộ gia đình. Không dừng tại đó, các cấp Hội đã vận động hội viên nông dân tham gia đóng góp gần 30.000 ngày công lao động phát dọn, khơi thông cống rãnh, vệ sinh làng bản, sửa chữa đường giao thông, kênh mương phục vụ cho sản xuất; hiến trên 61.556 m2 đất để làm đường giao thông và trạm y tế, trường học, nhà văn hóa thôn, bản từng bước hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Năm 2018 có 55.690 hộ gia đình nông dân đạt gia đình văn hóa.

Đối với công tác dạy nghề, hỗ trợ nông dân, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo trung tâm dạy nghề hỗ trợ nông dân tỉnh phối hợp với Phòng lao động thưong binh & xã hội; Trung tâm dạy nghề các huyện, thị, thành phố tổ chức 85 lớp dạy nghề dưới 3 tháng về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho hơn 7.000 lượt hội viên nông dân tham gia. Trong đó trung tâm dạy nghề hỗ trợ nông dân tỉnh tổ chức 01 lớp dạy nghề về kỹ thuật trồng thâm canh cây ăn quả, kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm; kỹ thuật trồng và bảo quản sơ chế nấm, nuôi cá nước ngọt, trồng rau an toàn cho 380 hội viên nông dân. Tổ chức ký kết chương trình phối hợp với Công ty Sông Gianh và Đại lý cấp I tại tỉnh Điện Biên về cung ứng trên 300 tấn phân bón trả chậm cho nông dân và hỗ trợ 05 máy cày cho hội viên nông dân.

Đối với hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, tuyên truyền vận động nông dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn, Hội đã làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xà hội... duy trì tốt vệ sinh môi trường các đoạn đường tự quản. Phối hợp với Trung tâm môi trường Nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức 03 lớp tập huấn cho 450 học viên tuyên truyền về công tác môi trường, qua đó đã tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông về thu gom, phân loại và xử lý rác thải, chất thải nông thôn và xây dụng mô hình nuôi gia cầm bằng chế phẩm sinh học với 25 hội viên tham gia.

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò của mỗi cán bộ, hội viên Hội nông dân trong xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân tỉnh Điện Biên xác định cần không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiểu đúng mục đích, ý nghĩa, nội dung xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm động viên và phát huy tiềm năng, thế mạnh, sự năng động, sáng tạo của hội viên, nông dân, tích cực chủ động tham gia với vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi, thi tìm hiểu, giao lưu sân khấu hóa, sinh hoạt chi hội, tổ chức hội nghị chuyên đề... Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình tiên tiến về xây dựng nông thôn mới với quan điểm nông dân là chú thể, dân làm, dân hưởng lợi./.

Phạm Hà

Tin mới nhất

VPUB - Hội thảo nâng cao năng lực, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ hành chính văn phòng, đáp ứng...(12/09/2019 11:08 CH)

VPUB - Đồng chí Lò Văn Mừng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy(06/09/2019 4:43 CH)

VPUB - Đại hội Thi đua CCB gương mẫu lần thứ VI giai đoạn 2019 - 2024 dự kiến diễn ra từ 2 -...(06/09/2019 4:34 CH)

VPUB - Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất xác định tuyến ĐGHC, giải quyết tranh chấp đất đai liên...(23/08/2019 8:55 CH)

VPUB - Học tập và làm theo Bác, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ(18/07/2019 4:09 CH)

VPUB - Ngành Nội vụ sơ kết công tác công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối...(16/07/2019 7:56 CH)

VPUB - Để cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thực...(13/07/2019 6:11 CH)

VPUB - Văn phòng UBND tỉnh có kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2018 dẫn đầu trong các cơ...(05/07/2019 10:50 CH)

VPUB - Đồng chí Lò Văn Mừng tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên khóa XII,...(01/07/2019 7:54 CH)

VPUB - Hội nghị tổng kết công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp...(25/06/2019 5:09 CH)

VPUB - Hội nghị tiếp xúc tri sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV(21/06/2019 9:19 CH)

VPUB - Phát huy vai trò của Hội nông dân trong việc tuyên truyền, triển khai Cuộc vận động “Người...(16/06/2019 6:39 CH)

VPUB - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng...(15/06/2019 3:56 CH)

VPUB - Chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng...(14/06/2019 4:53 CH)

VPUB - Trên 150 học viên tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019(11/06/2019 4:50 CH)

VPUB - Sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh...(07/06/2019 6:47 CH)

VPUB - Phiên họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 1): Ngày làm việc thứ nhất, xem xét, đóng góp ý kiến vào...(06/06/2019 11:59 CH)

VPUB - Lễ xuất quân học kỳ quân đội “Trải nghiệm làm chiến sỹ” năm 2019(06/06/2019 5:59 CH)

VPUB - UBND tỉnh khai mạc phiên họp thường kỳ tháng 6 (lần 1) năm 2019(06/06/2019 3:53 CH)

VPUB - Phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền trong phong trào xây dựng nông thôn mới(01/06/2019 11:25 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°