VPUB – Tổ chức triển khai đào tạo nghề cho 8.000 người trên địa bàn tỉnh năm 2019

Đăng ngày 11 - 03 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn – Nhằm nâng cao kiến thức, phát triển năng lực chuyên môn, tụ tạo việc làm hoặc chuyển đổi ngành, nghề phù hợp cho lao động trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vừa qua, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai công tác đào tạo nghề năm 2019 trên địa bàn tỉnh

 

Theo đó, tổ chức đào tạo nghề cho 8.000 người theo các cấp trình độ (Cao đẳng: 180 người, trung cấp: 300 người, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng là 7.520 người). Đảm bảo tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt từ 70% trở lên (đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỷ lệ có việc làm đạt từ 80% trở lên); góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh năm 2019 đạt 54,57%. Chỉ tiêu đào tạo phân bộ cho các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2019 thực hiện theo Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh; đối với các trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Cao đẳng Y tế thực hiện theo chỉ tiêu hướng dẫn về phát triển đào tạo năm 2019 ( trong Quyết định số 1168/QĐ-UBND của UBND tỉnh). Đối tượng tuyển sinh trình độ cao đẳng và trung cấp thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Tuyển sinh trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng ưu tiên người lao động có hộ khẩu thường trú tại xã, phường, thị trấn đang trực tiếp làm nông nghiệp hoặc thuộc hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người có công với cách mạng. Tập trung đào tạo những nghề đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, chú trọng những nghề trọng điểm cấp quốc gia đã được phê duyệt đầu tư theo dự án “Đổi mới và phát triển giáo dục nghề nghiệp”; tập trung vào các các nghề theo định hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, các dự án phát triển sản xuất theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới; đào tạo nghề cho lao động nông thôn vào làm việc tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, gắn đào tạo nghề với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Kinh phí thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu thông qua Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở đào tạo nghề chủ động cân đối, bố trí bổ sung ngân sách địa phương, lồng ghép với các chương trình, dự án khác và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để đảm bảo kinh phí thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề năm 2019

Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” của tỉnh chủ động phối hợp cùng các đơn vị sử dụng lao động trong và ngoài tỉnh, Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh tổ chức đào tạo và cung ứng lao động sau đào tạo. Các trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Cao đẳng Nghề tích cực chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, trung tâm giáo dực nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện để thực hiện đào tạo nghề ở các cấp trình độ, tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh./.

Ngọc Thủy

Tin mới nhất

VPUB - Tăng cường việc thực thi nghiêm Luật phòng chống tác hại của thuốc lá(23/05/2020 11:46 CH)

VPUB - Tăng cường, đảm bảo an toàn thông tin khi sử dụng ứng dụng trực tuyến(22/05/2020 4:10 CH)

VPUB - Phương án tuyển sinh vào các trường THCS&THPT, THPT, phổ thông DTNT THPT và THPT chuyên Lê...(15/05/2020 11:50 CH)

VPUB - Tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan trên địa bàn tỉnh(14/05/2020 10:42 CH)

VPUB - Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19(02/05/2020 9:26 CH)

VPUB – Tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh(27/04/2020 10:03 CH)

VPUB - Dừng hoạt động 2 chốt kiểm dịch phòng, chống dịch bệnh COVID-19(24/04/2020 3:59 CH)

VPUB - Điện Biên: Điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non,...(23/04/2020 5:05 CH)

VPUB – Tiếp tục thực hiện việc rà soát và quản lý người có nguy cơ với dịch Covid-19(22/04/2020 11:59 CH)

VPUB – Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới(22/04/2020 6:03 CH)

VPUB - Điện Biên cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 27/4(22/04/2020 3:01 CH)

VPUB - Không chủ quan lơ là, mất cảnh giác trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 (20/04/2020 6:03 CH)

VPUB – Tiếp tục thực hiện nghiêm việc đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết(16/04/2020 11:31 CH)

VPUB - Thành lập Cơ sở điều trị, cách ly bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế các huyện, thị xã,...(11/04/2020 10:27 CH)

VPUB – Thành lập 2 Cơ sở điều trị, cách ly bệnh nhân phòng, chống dịch COVID-19 với 120 giường(10/04/2020 11:35 CH)

VPUB – Xử lý nghiêm các vi phạm trong phòng chống dịch bệnh Covid-19(10/04/2020 5:39 CH)

VPUB - Tổ chức hội họp, làm việc trực tuyến trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19(08/04/2020 11:07 CH)

VPUB - Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm(03/04/2020 11:18 CH)

VPUB – Điện Biên chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19(01/04/2020 12:59 SA)

VPUB – Điện Biên yêu cầu thực hiện nghiêm việc đóng cửa ngay các cơ sở kinh doanh dịch vụ không...(28/03/2020 4:37 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°