VPUB - Sơ kết 5 năm chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Đăng ngày 11 - 03 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn - Chiều 11/3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTQ về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới; 5 năm chương trình hành động số 22-CTr-ĐUCA-V28 và 2 năm chương trình phối hợp số 38-CTr/BDVTW-BCA về thực hiện công tác dân vận. Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Điện Biên có các đồng chí: Lò Văn Muôn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Quý - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, qua 5 năm triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an, công tác đẩy mạnh thực hiện phong trào bảo vệ ANTQ trong tình hình mới đã đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng; nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, tể chức xã hội; tiếp tục khẳng định rõ vai trò, hiệu quả mối quan hệ phối hợp gắn bó truyền thống giữa lực lượng Công an với MTTQ và các tổ chức thành viên nhằm huy động sức mạnh tống hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội trong giai đoạn hiện nay. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh, có bước phát triển mớỉ, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước khác của Đảng, Nhà nước, địa phương với nhiều nộỉ dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả; nhiều mô hỉnh, điển hình hiệu quả được phổ biến, nhân rộng góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Ban Chỉ đạo ‘Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” địa phương, cơ sở hoạt động có chiều sâu, đạt nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng.

Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo Công an các cấp đã bám sát nội dung Nghị quyết số 25, Chương trình hành động số 22 để xây dựng kế hoạch, chưong trình hành động và quan tâm chỉ đạo, triển khai, thực hiện nghiêm túc; nhận thức của đảng viên vả toản thể cán bộ, chiến sĩ về công tác dân vận ngày càng được nâng lên; công tác phối hợp giữa lực lượng CAND với Ban Dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các Bộ, ngành đoàn thể các cấp được đẩy mạnh góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận và vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với thực hiện có hiệu quả Chương trinh, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra, thực hiện quy chế dân chủ thường xuyên được tăng cường và đổi mới; phong trào thi đua “Dân vận khéo” cùa lực lượng CAND được phát động mạnh mẽ, nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu được biểu dương và nhân rộng; công tác xây dựng dội ngũ cán bộ làm công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng được quan tâm, đổi mới, kiện toàn về to chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiên đặt ra; công tác thông tin tuyên truyền trong CAND tiếp tục phát huy hiệu quả; các hoạt động xã hội, từ thiện tiếp tục được duy trì và thực hiện bàng nhiều hình thức phong phú góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng Nhân dân. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội của lực lượng CAND trong tình hình mới.

Có thế nói, qua 2 năm triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Bộ Công an và Ban Dân vận Trung ương giai đoạn 2016 - 2021, công tác dân vận của lực lượng CAND đã đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng; công tác phối hợp đã vận động, thu hút nhiều lực lượng, các tầng lóp Nhân dân cùng tham gia thực hiện công tác dân vận; phong trào thi đua “Dân vận khéo” được Ban dân vận và lực lượng CAND các cấp phối hợp triển khai cụ thể hóa bằng nhiều kế hoạch, hướng dẫn và đổi mới thực hiện với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; chính quyền các cấp đã chú trọng công tác vận động Nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở... Công tác phốỉ hợp thực hiện công tác dân vận đã góp phần huy động sức mạnh tổng họp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Trưởng ban Dân vận Trung ương và Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị lực lượng Công an nhân dân, Ban Dân vận, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa về công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.../.                        

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB - Gặp mặt quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tỉnh Điện Biên giúp cách mạng Lào(19/05/2019 11:55 CH)

VPUB - Trung đoàn 741 sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyên thống, cống hiến tài...(17/05/2019 11:59 CH)

VPUB - Không ngừng xây dựng, củng cố các lực lượng trị an cơ sở(23/04/2019 9:38 CH)

VPUB - Thực trạng việc thi hành các quy định của Luật Phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh Điện...(23/04/2019 9:15 CH)

VPUB - Huyện Mường Chà thực hiện tốt công tác hòa giải tại cơ sở(13/04/2019 6:08 CH)

VPUB - Tích cực phát động phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên...(13/04/2019 5:52 CH)

VPUB - Bộ Tổng tham mưu kết luận kiểm tra tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh(03/04/2019 11:37 CH)

VPUB - Điện Biên nỗ lực đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trong những tháng đầu năm(29/03/2019 3:53 CH)

VPUB - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm “Luyện quân, lập công, quyết thắng"(28/03/2019 11:03 CH)

VPUB - Hội nghị trực tuyến Tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 (27/03/2019 9:22 CH)

VPUB - Quý I/2019, toàn tỉnh xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông(26/03/2019 11:50 CH)

VPUB - Điện Biên, tiếp tục thực hiện tốt Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự...(15/03/2019 5:24 CH)

VPUB - Bộ Quốc phòng tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân...(14/03/2019 5:52 CH)

VPUB - Quân khu 2 rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2019(13/03/2019 11:19 CH)

VPUB - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phổ biến kiến thức pháp luật cho gần 300 cán bộ, chiến sĩ(13/03/2019 9:00 CH)

VPUB - Sơ kết 5 năm chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...(11/03/2019 11:01 CH)

VPUB - Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự cho Lễ hội Hoa Ban năm 2019(11/03/2019 2:30 CH)

VPUB - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức gặp mặt báo chí đầu năm 2019(05/03/2019 11:25 CH)

VPUB - Lễ ra quân huấn luyện lực lượng vũ trang tỉnh năm 2019(01/03/2019 4:27 CH)

VPUB - Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân(28/02/2019 10:26 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°