VPUB – Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh xuống còn 33,97 % năm 2019

Đăng ngày 25 - 02 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn – Để triển khai có hiệu quả Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Ngày 21/02 vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (gọi tắt là Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững) năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

 

Với mục tiêu chung giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, giảm khoảng cách tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giữa các địa phương và các nhóm dân cư; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã khó khăn, xã thuộc Chương trình 135; tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo từng bước tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản và mục tiêu cụ thể là: Tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm còn 33,97 % (giảm 3,49%/năm); các huyện nghèo giảm bình quân trên 4%/năm. Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 5,45%. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn 43,45%/tổng số hộ dân tộc thiểu số; hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới. UBND tỉnh ban hành kế hoạch yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tập trung triển khai thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo như: Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; Thực hiện có hiệu quả chính sách đóng, hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, học sinh, sinh viên, người nhiễm HIV, người thuộc hộ gia đình làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình; từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến xã, huyện, phòng khám đa khoa, khu vực. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh nghèo ở các cấp, bậc học theo quy định hiện hành; chính sách tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên và các chính sách khác, nhất là sinh viên thuộc hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đảm bảo hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách xã hội được vay vốn sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, sửa chữa nhà ở, xây dựng công trình nước sạch vệ sinh môi trường, mua sắm phục vụ các nhu cầu thiết yếu. Đầu tư, xây mới, tu bổ và nâng cấp hệ thống cấp và lưu trữ nước sinh hoạt cho dân cư nông thôn dùng quanh năm và sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia thông qua các nguồn kinh phí hỗ trợ nhà nước và đóng góp của nhân dân. Vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, ưu tiên hộ nghèo có người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng cao, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện có hiệu quả các dự án, chính sách thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, xã, bản đặc biệt khó khăn (gồm Chương trình 30a, Chương trình 135). Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo (gồm: Chương trình 30a, Chương trình 135, dự án đối với các xã ngoài Chương trình 30a, Chương trình 135); thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin. Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp; tăng cường công tác giám sát, đánh giá Chương trình giảm nghèo.

Để triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung, yêu cầu kế hoạch đề ra, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện giám sát, đánh giá việc triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh và tình hình thực tế địa phương để xây dựng Kế hoạch thực hiện cho phù hợp; Phân công các phòng, ban, đơn vị cấp huyện phụ trách, thực hiện chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn cấp xã; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện đối với cấp xã nhất là về cơ chế, chính sách sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn trái phiếu Chính phủ theo đúng quy định về quản lý ngân sách nhà nước và nguồn vốn đầu tư công; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh và Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Lao động- Thương binh và Xã hội để tổng hợp).

Ngọc Thủy

 

Tin mới nhất

VPUB - "Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 1 - 30/6/2020(29/05/2020 11:04 CH)

VPUB - Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em(27/05/2020 11:09 CH)

VPUB - Tiếp nhận trên 37 tỷ đồng nguồn ngân sách của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam cho...(26/05/2020 11:48 CH)

VPUB - Tăng cường việc thực thi nghiêm Luật phòng chống tác hại của thuốc lá(23/05/2020 11:46 CH)

VPUB - Tăng cường, đảm bảo an toàn thông tin khi sử dụng ứng dụng trực tuyến(22/05/2020 4:10 CH)

VPUB - Phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại (21/05/2020 5:05 CH)

VPUB - Phương án tuyển sinh vào các trường THCS&THPT, THPT, phổ thông DTNT THPT và THPT chuyên Lê...(15/05/2020 11:50 CH)

VPUB - Tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan trên địa bàn tỉnh(14/05/2020 10:42 CH)

VPUB - Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19(02/05/2020 9:26 CH)

VPUB – Tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh(27/04/2020 10:03 CH)

VPUB - Dừng hoạt động 2 chốt kiểm dịch phòng, chống dịch bệnh COVID-19(24/04/2020 3:59 CH)

VPUB - Điện Biên: Điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non,...(23/04/2020 5:05 CH)

VPUB – Tiếp tục thực hiện việc rà soát và quản lý người có nguy cơ với dịch Covid-19(22/04/2020 11:59 CH)

VPUB – Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới(22/04/2020 6:03 CH)

VPUB - Điện Biên cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 27/4(22/04/2020 3:01 CH)

VPUB - Không chủ quan lơ là, mất cảnh giác trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 (20/04/2020 6:03 CH)

VPUB – Tiếp tục thực hiện nghiêm việc đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết(16/04/2020 11:31 CH)

VPUB - Thành lập Cơ sở điều trị, cách ly bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế các huyện, thị xã,...(11/04/2020 10:27 CH)

VPUB – Thành lập 2 Cơ sở điều trị, cách ly bệnh nhân phòng, chống dịch COVID-19 với 120 giường(10/04/2020 11:35 CH)

VPUB – Xử lý nghiêm các vi phạm trong phòng chống dịch bệnh Covid-19(10/04/2020 5:39 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°