VPUB - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 30 - 11 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn - Chương trình bơi an toàn và phòng chống đuối nước trẻ em là một Đề án lớn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Thể dục thể thao chỉ đạo. Năm 2019, Chương trình được thực hiện trên địa bàn tỉnh với sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, sự nỗ lực của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số bể bơi được đầu tư xây dựng ngày càng tăng, số lớp tổ chức dạy bơi dành cho đối tượng trẻ em được mở rộng và hoạt động có hiệu quả, thu hút được đông đảo các em trên địa bàn tỉnh tham gia, trẻ em biết bơi ngày càng nhiều, số vụ đuối nước trẻ em trong năm giảm nhiều so với năm 2018. Mặt khác thành tích môn bơi của các em thiếu niên và nhi đồng tham gia các giải thi đấu cấp trường, Hội khỏe phù đổng cấp huyện, cấp tỉnh đã được nâng lên đáng kể.

Học bơi giúp trẻ phòng tránh tai nạn đuối nước.

Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, bao gồm 10 đơn vị hành chính huyện, thị xã, thành phố và 130 xã, phường, thị trấn, có địa hình rộng, hiểm trở, có nhiều sông, suối và hồ lớn có nguy cơ cao xảy ra đuối nước trẻ em.

Thực hiện Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 5/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020, Quyết định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016 - 2020, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Điện Biên đã phối hợp vói các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch “Triển khai Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Sở cũng đã ban hành Kế hoạch cụ thể và chỉ đạo cấp huyện ban hành nhiều văn bản triển khai Kế hoạch triển khai Chuơng trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn…

Để chương trình được triển khai hiệu quả, công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh đã được triển khai rộng khắp đến các đối tượng, địa bàn, đặc biệt đến các trường học và cộng đồng xã hội. Tính riêng 2019, toàn tỉnh đã tuyên truyền được 122 lượt, trong đó tuyên truyền biên soạn in, ấn tài liệu 14 lượt, tuyên truyền bằng tin, bài, phóng sự 10 lượt, tuyên truyền về kỹ năng phòng chống đuối nước 9 lượt, tuyên truyền khác 89 lượt. Cũng trong năm, 8 cán bộ, giáo viên và công chức văn hóa xã được tham gia lớp tập huấn bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em do Tổng Cục Thể dục Thể thao tổ chức.

Đồng thời, các hoạt động dạy bơi, dạy kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh đã được tăng cường. Toàn tỉnh tổ chức dạy bơi và kỹ năng phòng chống đuối nuớc cho trẻ em là 17 lớp, thu hút 1.218 em tham ra, trong đó có 1.073 em biết bơi, số trẻ em trong độ tuổi Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh biết bơi chiếm khoảng 35%.

Công tác tổ chức Hội thi bơi, giải bơi cho trẻ em trên địa bàn tỉnh đang dần được quan tâm, có 9/10 đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh tổ chức hoạt động bơi lặn (trừ huyện Mường Nhé, do chưa có bể bơi). Đã tổ chức được 2 giải bơi thu hút 400 em tham gia. Các cơ sở tổ chức hoạt động bơi lặn trên địa bàn tỉnh cơ bản đã đảm bảo các điều kiện như: Hướng dẫn viên, nhân viên cứu hộ, điều kiện về cơ sở vật chất, vệ sinh theo quy định của Thông tư số 02/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Việc đầu tư quỹ đất, xây dựng cơ sở vật chất, bể bơi và công tác tổ chức dịch vụ bơi đã được chú trọng. Địa điểm tổ chức vui chơi giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh hiện có 15 điểm, với 17 bể bơi. Tuy nhiên hiện nay chưa có bể bơi cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh, các bể bơi đang hoạt động chủ yếu là của các đơn vị lực lượng vũ trang, trường học, doanh nghiệp và tư nhân. Đa số các bể bơi đã có nhân viên cứu hộ, được tập huấn cứu đuối do cơ quan có thẩm quyền chứng nhận và có trang thiết bị cứu hộ theo quy định. Số trẻ em trên địa bàn tỉnh tử vong do tai nạn đuối nước năm 2019 là 14 em (giảm 33% so với năm 2018).

Việc thực hiện Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh hiện còn gặp một số khó khăn, tồn tại, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết: “Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em tại một số địa bàn chưa được sâu rộng, thường xuyên và kịp thời. Cấp tỉnh, cấp huyện chưa được đầu tư, xây dựng bể bơi nên việc tổ chức các hoạt động theo Chương trình của Trung ương gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân do địa bàn rộng, địa hình phức tạp, mức độ nhận thức của một bộ phận người dân còn thấp, do đó việc tuyên truyền nội dung Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em đến các địa bàn, đối tượng, đặc biệt là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số gặp nhiều vướng mắc. Quỹ đất và nguồn kinh phí để xây dựng bể bơi cấp xã, huyện và cấp tỉnh chưa được bố trí. Công tác xã hội hoá để xây dựng cơ sở vật chất, bế bơi còn ít. Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020, số trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh biết bơi chiếm 40%; 100% các huyện có bể bơi (do tư nhân đầu tư)”.

Để đạt được mục tiêu đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã để ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới như: tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em, gia đình, trường học, cộng đồng xã hội. Tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan để tổ chức phát động phong trào trẻ em học bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước tại tất cả các loại hình bể bơi hiện có trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng bể bơi, hồ bơi tại các xã, phường, thị trấn, trường học và vận động các đơn vị, cá nhân có cơ sở vật chất, bể bơi có chế độ ưu tiên, miễn, giảm giá vé dịch vụ bơi, tiền học phí cho trẻ em, để tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh được học bơi và tập luyện bơi. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chuyên môn đảm bảo vệ sinh, an toàn đối với các cơ sở tổ chức bơi, lặn, vui chơi giải trí dưới nước trên địa bàn toàn tỉnh.../.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB - Phát triển kinh tế hộ gia đình từ chăn nuôi và mô hình du lịch sinh thái cộng đồng(11/12/2019 2:33 CH)

VPUB - Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên lần thứ III, năm 2019(10/12/2019 11:52 CH)

VPUB - Hiệu quả của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Mường Chà(09/12/2019 11:14 CH)

VPUB - 60 học viên được đào tạo hoàn thiện trình độ Trung cấp lý luận chính trị ngành quân sự cơ...(09/12/2019 10:45 CH)

VPUB - Phát động tổ chức cuộc thi ảnh, video clip trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban năm 2020(09/12/2019 4:14 CH)

VPUB - Năm 2019, tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 1.366 tỷ đồng(08/12/2019 5:05 CH)

VPUB - Phối hợp chặt chẽ trong công tác khuyến học, khuyến tài, phát triển sự nghiệp giáo dục(05/12/2019 11:24 CH)

VPUB - Hiệu quả của việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư(02/12/2019 11:26 CH)

VPUB - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt Chương trình bơi an toàn phòng,...(30/11/2019 10:21 CH)

VPUB - Thành phố Điện Biên Phủ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn(23/11/2019 9:11 CH)

VPUB - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng 50 suất quà cho thân nhân và chuyên gia quân sự giúp bạn Lào...(23/11/2019 8:11 CH)

VPUB - Điện Biên và Sơn La đoạt giải nhất toàn đoàn Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Người cao...(22/11/2019 10:45 CH)

VPUB - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến kiểm tra thực địa dự án Đường Na Sang - Trung tâm xã...(20/11/2019 11:34 CH)

VPUB - Hội đàm giữa Hội CCB tỉnh Điện Biên và Hiệp hội CCB 3 tỉnh Bắc Lào(20/11/2019 5:53 CH)

VPUB - Đoàn 379 bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân chuyên nghiệp có hoàn cảnh khó khăn(18/11/2019 2:43 CH)

VPUB - Trồng cây Hoa Ban tại trục đường Võ Nguyên Giáp và tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2021(14/11/2019 11:06 CH)

VPUB - Tết Âm lịch năm Canh Tý 2020, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 7 ngày(12/11/2019 11:09 CH)

VPUB - Lễ hội Tết hoa truyền thống dân tộc Cống (bản Huổi Moi, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên) sẽ...(12/11/2019 10:13 CH)

VPUB - Lễ hội Hoa Ban năm 2020 sẽ diễn ra từ 13 - 16/3/2020 tại Thành phố Điện Biên Phủ(10/11/2019 11:46 CH)

VPUB - Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông huyện Điện Biên lần thứ IV, năm 2019 sẽ được diễn ra từ 5 -...(09/11/2019 9:51 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°