VPUB - Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục

Đăng ngày 23 - 11 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn - UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành Kế hoạch số 3408/KH-UBND ngày 21/11/2019 về Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục giai đoạn 2020 - 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch nhằm tạo sân chơi lành mạnh để người dân tham gia hưởng thụ, sinh hoạt.

Kế hoạch ban hành nhằm mục đích triển khai có hiệu quả quy định của pháp luật về phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao vai trò, ý thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Để việc triển khai trên địa bàn đạt được mục đích đề ra, Kế hoạch đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện: Tăng cường tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, truyền thông, nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục. Rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo khung pháp lý cho việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp tham mưu công tác phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục ở các cấp, các ngành. Lồng ghép nội dung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục vào kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch nhằm tạo sân chơi lành mạnh để người dân tham gia hưởng thụ, sinh hoạt; góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, ngăn chặn, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu. Chú trọng công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai các nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm các hoạt động thực hành mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu và sử dụng, tàng trữ, lưu hành phổ biến văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục. Định kỳ đánh giá, tổng kết việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch. Các Sở, ngành khác, các Ban, Đoàn thể tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ. Tích cực tham gia tuyên truyền về phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục đến toàn thể nhân dân trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa: “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động của các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi mê tín dị đoan./.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB - Điện Biên: Dự kiến 5.457 học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (23/06/2020 11:50 CH)

VPUB - "Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 1 - 30/6/2020(29/05/2020 11:04 CH)

VPUB - Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em(27/05/2020 11:09 CH)

VPUB - Tiếp nhận trên 37 tỷ đồng nguồn ngân sách của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam cho...(26/05/2020 11:48 CH)

VPUB - Tăng cường việc thực thi nghiêm Luật phòng chống tác hại của thuốc lá(23/05/2020 11:46 CH)

VPUB - Tăng cường, đảm bảo an toàn thông tin khi sử dụng ứng dụng trực tuyến(22/05/2020 4:10 CH)

VPUB - Phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại (21/05/2020 5:05 CH)

VPUB - Phương án tuyển sinh vào các trường THCS&THPT, THPT, phổ thông DTNT THPT và THPT chuyên Lê...(15/05/2020 11:50 CH)

VPUB - Tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan trên địa bàn tỉnh(14/05/2020 10:42 CH)

VPUB - Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19(02/05/2020 9:26 CH)

VPUB – Tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh(27/04/2020 10:03 CH)

VPUB - Dừng hoạt động 2 chốt kiểm dịch phòng, chống dịch bệnh COVID-19(24/04/2020 3:59 CH)

VPUB - Điện Biên: Điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non,...(23/04/2020 5:05 CH)

VPUB – Tiếp tục thực hiện việc rà soát và quản lý người có nguy cơ với dịch Covid-19(22/04/2020 11:59 CH)

VPUB – Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới(22/04/2020 6:03 CH)

VPUB - Điện Biên cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 27/4(22/04/2020 3:01 CH)

VPUB - Không chủ quan lơ là, mất cảnh giác trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 (20/04/2020 6:03 CH)

VPUB – Tiếp tục thực hiện nghiêm việc đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết(16/04/2020 11:31 CH)

VPUB - Thành lập Cơ sở điều trị, cách ly bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế các huyện, thị xã,...(11/04/2020 10:27 CH)

VPUB – Thành lập 2 Cơ sở điều trị, cách ly bệnh nhân phòng, chống dịch COVID-19 với 120 giường(10/04/2020 11:35 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°