VPUB - Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục

Đăng ngày 23 - 11 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn - UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành Kế hoạch số 3408/KH-UBND ngày 21/11/2019 về Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục giai đoạn 2020 - 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch nhằm tạo sân chơi lành mạnh để người dân tham gia hưởng thụ, sinh hoạt.

Kế hoạch ban hành nhằm mục đích triển khai có hiệu quả quy định của pháp luật về phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao vai trò, ý thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Để việc triển khai trên địa bàn đạt được mục đích đề ra, Kế hoạch đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện: Tăng cường tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, truyền thông, nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục. Rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo khung pháp lý cho việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp tham mưu công tác phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục ở các cấp, các ngành. Lồng ghép nội dung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục vào kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch nhằm tạo sân chơi lành mạnh để người dân tham gia hưởng thụ, sinh hoạt; góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, ngăn chặn, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu. Chú trọng công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai các nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm các hoạt động thực hành mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu và sử dụng, tàng trữ, lưu hành phổ biến văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục. Định kỳ đánh giá, tổng kết việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch. Các Sở, ngành khác, các Ban, Đoàn thể tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ. Tích cực tham gia tuyên truyền về phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái với thuần phong mỹ tục đến toàn thể nhân dân trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa: “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động của các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi mê tín dị đoan./.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB - Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh(02/12/2019 3:58 CH)

VPUB - Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước(27/11/2019 4:57 CH)

VPUB - Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn...(23/11/2019 12:12 SA)

VPUB - Trồng cây Hoa Ban tại trục đường Võ Nguyên Giáp và tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2021(14/11/2019 11:06 CH)

VPUB - Tết Âm lịch năm Canh Tý 2020, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 7 ngày(12/11/2019 11:09 CH)

VPUB - Tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4(05/11/2019 11:03 CH)

VPUB - Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (05/11/2019 6:08 CH)

VPUB - Triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) (21/10/2019 11:23 CH)

VPUB - Phấn đấu đến cuối năm 2020, bảo đảm 100% hộ gia đình có công có mức sống bằng hoặc cao hơn...(15/10/2019 9:01 CH)

VPUB - Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Điện Biên thi đua...(09/10/2019 4:26 CH)

VPUB - Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 dự kiến...(09/10/2019 4:22 CH)

VPUB - Phát hành vé xem các trận đấu vòng chung kết Giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2019 tổ...(08/10/2019 4:27 CH)

VPUB - Tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 (28/09/2019 10:08 CH)

VPUB - Tăng cường công tác PCCC và hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC 4/10(11/09/2019 10:36 CH)

VPUB - Phấn đấu trên 90% học sinh được khám, tư vấn sức khỏe (25/08/2019 6:36 SA)

VPUB - Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên giai đoạn...(27/07/2019 4:59 CH)

VPUB - Tiếp nhận 1,5 tỷ đồng nguồn tài trợ bổ sung của tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế (SCI) (03/07/2019 5:28 CH)

VPUB - Tăng cường truyền thông chính sách, pháp luật về Bảo hiểm Y tế (01/07/2019 4:15 CH)

VPUB - Đẩy mạnh truyền thông cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch...(30/06/2019 4:36 CH)

VPUB - Phối hợp tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đạt hiệu quả(10/06/2019 8:49 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°