VPUB - Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Điện Biên thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025

Đăng ngày 09 - 10 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn - Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2917/KH-UBND ngày 7/10/2019 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Điện Biên thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

Cụ thể, phong trào được triển khai thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025. Đối tượng của phong trào thi đua là các Sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nội dung thi đua, đối với tập thể cơ quan, đơn vị, “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp” với 5 nội dung: Xây dựng, ban hành các chính sách, quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị; Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp” với 7 nội dung: Thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ; Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc; Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức.

Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động của lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh Điện Biên gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, thân thiện. Thực hiện Phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác. Bảo đảm tính liên tục và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì Nhân dân phục vụ.

Các Sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND các huyện, thị xã, thành phố, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh cần căn cứ kế hoạch và điều kiện cụ thể để xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai phong trào thi đua, cụ thể hóa các tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng sát với tình hình thực tế, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trọng điểm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo tiến độ thực hiện theo thời gian thi đua tại kế hoạch này. Tổ chức đăng ký thi đua gắn với thi đua hàng năm, đăng ký các nội dung, chỉ tiêu thi đua đến năm 2022, 2025. Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá và sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua; Thực hiện việc bình xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân theo thẩm quyền; bình xét, lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu đề nghị khen thưởng cấp tỉnh, cấp Nhà nước. Thực hiện tuyên truyền, giới thiệu điển hình tiên tiến trên Cổng thông tin của cơ quan, đơn vị, các phương tiện thông tin đại chúng và trên Cổng thông tin của cơ quan thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh. Hàng năm đánh giá tình hình tổ chức thực hiện Phong trào thi đua báo cáo về Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh) trước ngày 31/12 hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, tổng hợp báo cáo theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị địa phương phản ánh về Sở Nội vụ cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh (Ban thi đua, khen thưởng tỉnh) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Lan Phương (BS)

Tin mới nhất

VPUB - Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh(02/12/2019 3:58 CH)

VPUB - Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước(27/11/2019 4:57 CH)

VPUB - Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa mê tín dị đoan, loại bỏ hủ tục lạc hậu, văn...(23/11/2019 12:12 SA)

VPUB - Trồng cây Hoa Ban tại trục đường Võ Nguyên Giáp và tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2021(14/11/2019 11:06 CH)

VPUB - Tết Âm lịch năm Canh Tý 2020, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 7 ngày(12/11/2019 11:09 CH)

VPUB - Tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4(05/11/2019 11:03 CH)

VPUB - Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 (05/11/2019 6:08 CH)

VPUB - Triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) (21/10/2019 11:23 CH)

VPUB - Phấn đấu đến cuối năm 2020, bảo đảm 100% hộ gia đình có công có mức sống bằng hoặc cao hơn...(15/10/2019 9:01 CH)

VPUB - Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Điện Biên thi đua...(09/10/2019 4:26 CH)

VPUB - Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 dự kiến...(09/10/2019 4:22 CH)

VPUB - Phát hành vé xem các trận đấu vòng chung kết Giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2019 tổ...(08/10/2019 4:27 CH)

VPUB - Tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 (28/09/2019 10:08 CH)

VPUB - Tăng cường công tác PCCC và hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC 4/10(11/09/2019 10:36 CH)

VPUB - Phấn đấu trên 90% học sinh được khám, tư vấn sức khỏe (25/08/2019 6:36 SA)

VPUB - Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên giai đoạn...(27/07/2019 4:59 CH)

VPUB - Tiếp nhận 1,5 tỷ đồng nguồn tài trợ bổ sung của tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế (SCI) (03/07/2019 5:28 CH)

VPUB - Tăng cường truyền thông chính sách, pháp luật về Bảo hiểm Y tế (01/07/2019 4:15 CH)

VPUB - Đẩy mạnh truyền thông cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch...(30/06/2019 4:36 CH)

VPUB - Phối hợp tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đạt hiệu quả(10/06/2019 8:49 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°