Quyết định về việc khen thưởng thành tích tổ chức, tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II tại tỉnh Điện Biên, năm 2019

Đăng ngày 16 - 10 - 2019
100%

Tin mới nhất

Quyết định V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 cho các cá nhân thuộc...(08/06/2020 9:19 CH)

Quyết định V/v thưởng tiền cho các tập thể, cá nhân được tặng thưởngCờ Thi đua của Chính phủ và...(08/06/2020 9:17 CH)

Quyết định V/v thưởng tiền cho các tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động(01/06/2020 3:21 CH)

Quyết định tặng Bằng khen cho Đại tá Thùng Văn Nghiểm – Phó Cục trưởng, Cục An ninh đối nội, Bộ...(01/06/2020 3:19 CH)

Quyết định V/v khen thưởng thành tích thực hiện giao ước Khối – Cụm thi đua năm 2019 trên địa bàn...(01/06/2020 3:17 CH)

Quyết định V/v đề nghị UBND tỉnh khen thưởng thành tích sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số...(06/05/2020 4:57 CH)

Quyết định V/v khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2019(06/05/2020 4:56 CH)

Quyết định V/v khen thưởng thành tích trong đầu tư kinh phí và thực hiện chủ trương hỗ trợ làm...(06/05/2020 4:53 CH)

Quyết định về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 cho các tập thể,...(29/04/2020 9:34 CH)

Quyết định V/v khen thưởng thành tích thực hiện giao ước Khối – Cụm thi đua năm 2019 trên địa bàn...(29/04/2020 9:33 CH)

Quyết định V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 cho các tập thể, cá...(29/04/2020 9:32 CH)

Quyết định V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 cho các tập thể, cá...(29/04/2020 9:30 CH)

Quyết định V/v khen thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên...(29/04/2020 9:29 CH)

Quyết định Về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 cho các tập thể và...(29/04/2020 9:28 CH)

Quyết định V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 cho các tập thể, cá...(29/04/2020 9:26 CH)

Quyết định V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 cho các tập thể, cá...(29/04/2020 9:25 CH)

Quyết định Về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 cho các cá nhân...(29/04/2020 9:19 CH)

Quyết định V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 cho tập thể và cá nhân...(08/04/2020 4:09 CH)

QĐ V/v thưởng tiền cho các tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động, Cờ thi đua của...(08/04/2020 4:07 CH)

Quyết định V/v khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 cho tập thể và cá nhân...(08/04/2020 4:06 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°