VPUB – Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 22 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới

Đăng ngày 09 - 01 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn – Sáng 9/1, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh tổ chức Tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; thống nhất thông qua dự thảo trình UBND tỉnh Quyết định ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản NTM và Bộ tiêu chí thôn, bản NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh; dự thảo Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận thôn, bản đạt chuẩn NTM và thôn, bản đạt chuẩn NTM đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh. Đồng chí Lò Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Năm 2018, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong xây dựng nông thôn mới; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn tiếp tục được cải thiện, nhận thức, trách nhiệm của nhân dân được nâng lên, nhân dân đã xác định được mình là chủ thể chính trong xây dựng nông thôn mới nên đã chủ động tự giác đóng góp nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ tài sản chung, gìn giữ môi trường xanh - sạch - đẹp.

Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 22 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia đang hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định xét công nhận 9 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 19/19 tiêu chí) gồm xã: Mường Phăng, Nà Nhạn, Núa Ngam, Noong Luống - huyện Điện Biên; Chà Nưa - huyện Nậm Pồ; Sín Thầu - huyện Mường Nhé; 3 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (đạt từ 15 - 18 tiêu chí) gồm xã: Quài Nưa - huyện Tuần Giáo, Mường Mươn - huyện Mường Chà, Mường Luân - huyện Điện Biên Đông.

Tỷ lệ xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí có 7/116 xã (chiếm 6,03%), từ 5 - 9 tiêu chí có 84/116 xã (chiếm hơn 72%); tỷ lệ xã đạt dưới 5 tiêu chí còn 3/116 xã (chiếm 2,58%).

Số tiêu chí bình quân đến hết năm 2018 là 8,6 tiêu chí/xã, tăng 1,86 tiêu chí/xã so với năm 2017. Các huyện có số tiêu chí bình quân/xã đạt cao: Thị xã Mường Lay, TP. Điện Biên Phủ 19 tiêu chí/xã; huyện Điện Biên 13,2 tiêu chí/xã; huyện Mường Ảng 8,2 tiêu chí/xã; huyện Tuần Giáo 7,1tiêu chí/xã; huyện Mường Chà 6,9% tiêu chí/xã…

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi thảo luận thông qua dự thảo trình UBND tỉnh Quyết định ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản NTM và Bộ tiêu chí thôn, bản NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh; tham gia dự thảo Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận thôn, bản đạt chuẩn NTM và thôn, bản đạt chuẩn NTM đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh.

Năm 2019, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG tỉnh đặt ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, 5 giải pháp triển khai thực hiện chương trình và phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn NTM, số tiêu chí đạt bình quân các xã 9,3% tiêu chí/xã, đến 6 tháng đầu năm 2019 không còn xã dưới 5 tiêu chí; có trên 11 sản phẩm đạt tiêu chí sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh năm 2018. Đồng thời đề nghị các xã đã đạt chuẩn NTM duy trì giữ vững, nâng cao các tiêu chí, đặc biệt tiêu chí về môi trường; các huyện, thị xã, thành phố cân đối bố trí đủ nguồn lực từ ngân sách địa phương, huy động, lồng ghép các nguồn lực khác trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, ưu tiên triển khai đầu tư các công trình dang dở, chưa hoàn thành tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019. UBND các huyện chủ động phối hợp Sở Y tế triển khai chương trình vệ sinh toàn xã… Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) tiếp thu toàn bộ ý kiến các ngành, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo trình UBND tỉnh ban hành./.

Ngọc Thủy

Tin mới nhất

VPUB - Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thử nghiệm hệ thống Trục liên thông văn...(18/01/2019 10:59 CH)

VPUB - Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2018(18/01/2019 10:00 CH)

VPUB – Xây dựng nông thôn mới của tỉnh một năm nhìn lại(18/01/2019 9:30 CH)

VPUB – Năm 2018, Tòa án nhân dân tỉnh đã giải quyết gần 3000 vụ, việc các loại(18/01/2019 9:11 CH)

VPUB – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2019(18/01/2019 7:25 CH)

VPUB - Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Thanh tra năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019(16/01/2019 11:58 CH)

VPUB - Ấm áp tình thầy trò trong ngày Tết dân tộc(16/01/2019 11:24 CH)

VPUB – Hội nghị trực tuyến Ngành Kế hoạch(16/01/2019 9:20 CH)

VPUB - Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2019(15/01/2019 11:59 CH)

VPUB – Năm 2018, ngành Y tế đạt và vượt 9/11 các chỉ tiêu y tế cơ bản(15/01/2019 11:32 CH)

VPUB - Ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai thu thập dữ liệu bản đồ số thuộc Đề án “Phát triển Hệ...(15/01/2019 11:05 CH)

VPUB - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019(15/01/2019 8:15 CH)

VPUB - Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đánh giá kết quả hoạt động 2018 và triển...(15/01/2019 6:22 CH)

VPUB - Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch “Mừng đất nước đổi mới - Mừng Đảng...(15/01/2019 12:08 CH)

VPUB - Năm 2019 Điện Biên tập trung chỉ đạo thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm (15/01/2019 1:45 SA)

VPUB – Hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2019(14/01/2019 11:59 CH)

VPUB - Công an tỉnh tổng kết công tác năm 2018(14/01/2019 7:38 CH)

VPUB - Hội nghị đánh giá kết quả triển khai dự án “Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam” (14/01/2019 4:20 CH)

VPUB - Chương trình giao lưu nghệ thuật chào mừng sự kiện Hoa Anh đào - Pá Khoang - Điện Biên năm...(11/01/2019 11:59 CH)

VPUB - Khối Thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2019(11/01/2019 11:25 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°