VPUB - Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch nỗ lực giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn

Đăng ngày 29 - 01 - 2019
100%

Dienbien.gov.vn - Thực hiện Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được phân công giúp đỡ 2 xã Ta Ma và Quài Tở, huyện Tuần Giáo. Quá trình thực hiện giúp đỡ 2 xã, Sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tổ chức các hoạt động văn hóa, tuyên truyền phục vụ nhân dân; vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong ngành đóng góp kinh phí để xây dựng sân văn hóa thể thao đa năng phục vụ các hoạt động cho nhân dân trong xã; mua giống cây sa nhân xanh nhằm từng bước tăng thu nhập; động viên, thăm hỏi, tặng quà cho nhân dân, nhất là một số hộ khó khăn, trẻ em nghèo. Bước đầu, các hộ gia đình nghèo đã có hướng tích cực tham gia trồng trọt, phát triển kinh tế, dần ổn định cuộc sống.

Đoàn cơ sở Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình thiện nguyện "Áo ấm mùa đông" cho các em nhỏ vùng cao có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ta Ma, Quài Tở - huyện Tuần Giáo.

Trên cơ sở nhiệm vụ giao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch số 1719/KH-SVHTTDL ngày 19/9/2017 về triển khai các hoạt động giúp đỡ 2 xã khó khăn (Ta Ma và Quài Tở, huỵện Tuần Giáo) từ năm 2017 - 2020, chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong ngành, với các nội dung gồm: vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong ngành quyên góp ủng hộ mỗi người 1 ngày lương và các vật chất khác như: sách, vở, bút viết, quần áo...; tổ chức đoàn công tác xuống xã thực hiện tư vấn tập trung vào một số lĩnh vực: xây dựng củng cố hệ thống chính trị và đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; giúp đỡ với mục tiêu xóa đói giảm nghèo; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực xây dựng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới; tố chức các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ tại địa bàn; hỗ trợ trong việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chỉ đạo của UBND tỉnh, tùng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Đầu năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cử đoàn cán bộ xuống xã điều tra, tổng hợp, nắm bắt về tình hình kinh tế - xã hội, đời sống dân sinh và những tiềm năng lợi thế của địa phương. Căn cứ văn bản của UBND tỉnh về việc tập trung tổ chức thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm; để có những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác phối hợp giúp đỡ các xã khó khăn của tỉnh; triến khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đạt hiệu quả cao, làm cơ sở đế đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo hàng năm và triển khai thực hiện các chính sách an ninh xã hội và giảm nghèo, Sở đã ban hành văn bản số 1967/SVHTTDL-VP ngàỵ 06/11/2018 về việc thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018, đề nghị UBND huyện Tuần Giáo và phòng Văn hóa và Thông tin huyện, phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND và các tổ chức đoàn thể 2 xã Ta Ma và Quài Tở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác xóa đói giảm nghèo; vận động nhân dân tích cực cung cấp thông tin rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo từ các bản, trực tiếp đối vói hộ gia đình, đảm bảo nghiêm túc, công khai, dân chủ, chính xác, trung thực, khách quan, phản ánh đúng thực trạng đời sống nhân dân...

Đối với xã Ta Ma, Sở ban hành Kế hoạch về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên (5/5/2008-05/5/2018), trong đó có nội dung "Xây đựng và khánh thành, bàn giao 10 công trình văn hóa nhân kỷ niệm 10 năm thành lập” tại xã khó khăn do Sở giúp đỡ. Để triển khai các nội dung theo Kế hoạch, Sở đã tổ chức đoàn công tác xuống xã khảo sát và thống nhất lựa chọn địa điểm, phương án xây dựng công trình xây dựng sân văn hóa thể thao đa năng phục vụ các hoạt động; tổ chức nghiệm thu bàn giao công trình cho xã đưa vào sử dụng với tổng diện tích mặt bằng sân là trên 4.000 m2, kích thước (dài 80 m, rộng 50 m), Sân khấu đắp đất tổng diện tích 108m2, giá trị gần 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, tổ chức bồi dưỡng cho công chức của xã tham dự các lớp tập huấn về công tác thể dục thể thao cơ sở, công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. Đoàn công tác của Sở kết nối với nhóm từ thiện Nguyễn Thị Cúc (thành phố Hồ Chí Minh) đã hỗ trợ 54 hô gia đình khó khăn của 3 bản: Thớ Tỷ, Kê Cải, Háng Chua 15.000 cây giống Sa Nhân xanh trị giá trên 30 triệu đồng; tặng 20 chiếc áo ấm mới cho học sinh khó khăn; 20 chiếc chăn ấm, 10 kiện mì tôm, 10 chai dầu ăn cho 10 hộ gia đình nghèo tại xã Ta Ma, trị giá trên 6 triệu đồng. Đội Chiếu bóng lưu động chiếu phim phục vụ nhân dân tại các bản với 9 điểm chiếu và 17 buổi phục vụ 6.968 lượt người xem, cùng với hoạt động chiếu phim, đã tích cực tuyên truyền qua các phim phóng sự tài liệu về bảo vệ rừng, phòng chống ma túy, giới thiệu gương đồng bào dân tộc làm kinh tế giỏi... Tính đến hết năm 2018, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã kết nối với nhóm từ thiện và ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức lao động toàn ngành giúp đỡ xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo với số tiền là trên 91 triệu đồng.

Đối với xã Quài Tở, Sở cũng đã bồi dưỡng cho công chức của xã tham dự các lớp tập huấn về công tác thể dục thể thao cơ sở, công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức thăm và tặng 200 suất quà cho các hộ gia đình và các em học sinh nghèo 3 bản: Hua Ca, Bản Đứa, Thâm Pao, xã Quài Tở với tổng trị giá 53 triệu đồng nhân ngày Tếtt Thiếu nhi 1/6; tặng 20 chiếc áo ấm mới cho học sinh khó khăn; 20 chiếc chăn ấm, 10 kiện mì tôm, 10 chai dầu ăn cho 10 hộ gia đình nghèo, trị giá hơn 6 triệu đồng. Đồng thời, đội Chiếu bóng lưu động chiếu phim phục vụ nhân dân tại các bản với 7 điểm chiếu và 11 buổi phục vụ cho 1.833 lượt người xem, cùng với hoạt động chiếu phim, đã tích cực tuyên truyền qua các phim phóng sự tài liệu về bảo vệ rừng, phòng chống ma túy, giới thiệu gương đồng bào dân tộc làm kinh tế giỏi... trong năm 2018, Sở đã ủng hộ, giúp đỡ xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo với số tiền là trên 59 triệu đồng.

Trong tháng 1/2019, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tiếp tục thực hiện các hoạt động tại 2 xã như: Thăm và tặng quà tết cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn, tặng quà cho các em học sinh nghèo, thực hiện biểu diễn văn nghệ, chiếu bóng phục vụ nhân dân tại cụm bản và trung tâm xã.

Có thể nói, qua những hoạt động thiết thực đã triển khai đã giúp đồng bào nhân dân 2 xã Ta Ma và Quài Tở, huyện Tuần Giáo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế, dần ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, việc trin khai giúp đỡ xã khó khăn vẫn còn chưa đồng bộ, chưa có một khung thng nhât, chỉ tập trung hỗ trợ trong lĩnh vực có thế mạnh của tùng ngành nên việc triển khai chưa đồng đu. Nguồn kinh phí chi cho hoạt động giúp đỡ xã khó khăn còn rất hạn chế, chủ yếu do sự đóng góp, ủng hộ của cán bộ, công chức viên chức lao động và các nhà hảo tâm. Việc giúp đỡ xã xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở còn gặp nhiều khó khăn, do không có nghiệp vụ, việc nắm địa bàn chưa thường xuyên, chưa có cơ chế phối hợp cụ thế.

Thời gian tới, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục chủ động nắm tình hình chung của xã, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng củng cố hệ thống chính trị và đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, ngưòi lao động toàn ngành ủng hộ kinh phí, vật chất cho hoạt động của xã; quan tâm giúp đỡ nhũng hộ nghèo, những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; vận động các tổ chức, doanh nghiệp tặng quà cho nhân dân. Đồng thời, tư vấn giúp xã xây dựng đời sống văn hóa mới ở từng khu dân cư, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; nghiên cứu, sưu tầm bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn; bài trừ tệ nạn xã hội, các hủ tục lạc hậu, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn; vận động sinh đẻ có kế hoạch, cải thiện môi trường sống; hướng dẫn xã, bản, khu dân cư tổ chức xây dựng các khu dân cư không có tệ nạn xã hội, không có hộ đói nghèo. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ nhân dân, hưóng dẫn việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; hỗ trợ việc xây dựng, bổ sung thiết chế văn hóa, thể thao cho sinh hoạt cộng đồng. Tổ chức bồi dưõng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao; hướng dẫn thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chú trọng các hoạt động văn hóa, thể thao dân tộc./.

Phạm Hà

Tin mới nhất

VPUB - Đặc sắc chương trình Hài kịch - Ca nhạc "Chào Xuân 2019"(18/02/2019 8:01 SA)

VPUB - Bế mạc giải Cầu lông truyền thống Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên "Cúp Hoa Ban năm 2019"(17/02/2019 11:08 CH)

VPUB - Hơn 80 vận động viên tham gia giải Cầu lông truyền thống Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên...(16/02/2019 4:00 CH)

VPUB – 10 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”(14/02/2019 5:15 CH)

VPUB - Điện Biên đề nghị tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp dịp Lễ hội Hoa Ban năm 2019(14/02/2019 5:04 CH)

VPUB - Hội chọi dê đầu xuân tại huyện Tủa Chùa, nét văn hóa độc đáo, ấn tượng(12/02/2019 11:07 CH)

VPUB - Điện Biên đón 22.800 lượt khách du lịch dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019(11/02/2019 10:56 CH)

VPUB - Hơn 70 vận động viên tham gia giải thể thao mừng Đảng - mừng xuân Kỷ Hợi 2019 Công an tỉnh(11/02/2019 9:04 CH)

VPUB - Điện Biên rộn rã khai hội xuân Kỷ Hợi 2019(07/02/2019 4:58 CH)

VPUB - Đầu Xuân về Điện Biên Đông xem Hội đấu bò truyền thống(06/02/2019 10:36 CH)

VPUB – Người dân nô nức xem Hội thi đấu bò huyện Điện Biên Đông lần thứ V, năm 2019 (06/02/2019 6:39 CH)

VPUB - Trung tâm Xúc tiến Du lịch chúc tết, tặng quà khách du lịch quốc tế lưu trú tại Điện Biên...(05/02/2019 7:47 CH)

VPUB - Điện Biên: Hàng nghìn người dân hân hoan đón khoảnh khắc giao thừa năm Kỷ Hợi(05/02/2019 4:53 CH)

VPUB - Chương trình nghệ thuật chào đón giao thừa Xuân Kỷ Hợi 2019 “Điện Biên - Đẹp mãi những mùa...(05/02/2019 4:06 CH)

Thư chúc mừng năm mới Xuân Kỷ Hợi năm 2019 của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh...(05/02/2019 12:19 CH)

VPUB - Công an tỉnh viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019(01/02/2019 4:32 CH)

VPUB - Khai thác có hiệu quả hệ thống bảng, biển tuyên truyền cổ động trực quan(01/02/2019 3:26 CH)

Thư Chúc Tết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên(31/01/2019 11:55 CH)

VPUB - Đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm và chúc Tết các đơn vị,...(30/01/2019 11:18 CH)

VPUB - Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch nỗ lực giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn(29/01/2019 9:40 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°