Thông báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú đối với ông Lò Văn Thanh

Đăng ngày 06 - 07 - 2018
100%

  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      TỈNH ĐIỆN BIÊN

         Số: 01/CV-TA                                     Điện Biên Phủ, ngày 12 tháng 06 năm 2018

                             Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Địa chỉ: Tổ dân phố 20, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Ngày 12/6/2018 Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với ông Lò Văn Thanh - Sinh năm 1962; Nơi cư trú cuối cùng: Tổ dân phố 24, phường Mường Thanh, thị xã Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu (nay là tổ dân phố 24, phường Tân  Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

Căn cứ vào Điều 385 của Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đăng nội dung thông báo tại Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú: 09/TB-TA ngày 12/6/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (Gửi kèm theo công văn này) trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân tỉnh Điện Biên.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Ủy ban nhân tỉnh Điện Biên để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Nơi nhận

Như kính gửi;

Lưu Hồ sơ.

 

 

Tin mới nhất

Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với anh Nguyễn Dương Quỳnh(06/01/2020 11:48 CH)

Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với ông Nguyễn Dương Quỳnh(20/08/2019 3:20 CH)

Quyết định thông báo tìm kiếm người mất tích bà Phạm Thị Hà(10/06/2019 9:13 CH)

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Khang Ly(21/05/2019 9:04 CH)

Quyết định Tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Khang Ly(21/05/2019 8:48 CH)

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với chị Trần Thị Hoa (09/05/2019 4:08 SA)

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích(09/05/2019 4:01 SA)

QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ MẤT TÍCH ĐỐI VỚI ANH LÒ VĂN CƯỜNG(10/08/2018 6:18 CH)

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú đối với anh Lò Văn Cường(10/08/2018 6:11 CH)

QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ ĐỐI VỚI ÔNG LÒ VĂN THANH(06/07/2018 11:35 CH)

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú đối với ông Lò Văn Thanh (06/07/2018 2:42 CH)

QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ ĐỐI VỚI ANH LƯU CÔNG LƯƠNG(15/06/2018 4:01 CH)

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với Anh Lưu Công Lương(15/06/2018 3:49 CH)

Quyết định tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với chị Lò Thị Thơm(22/05/2018 10:08 CH)

Thông báo tìm kiếm vắng mặt tại nơi cư trú đối với chị Lò Thị Thơm(22/05/2018 3:48 CH)

Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Lê Thị Bình(27/02/2018 2:26 CH)

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Lê Thị Bình(27/02/2018 2:18 CH)

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với anh Cứ A Dểnh(23/01/2018 3:07 CH)

Quyết định Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với Anh Cứ A Dểnh(23/01/2018 2:39 CH)

Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với bà Lò Thị Định(21/12/2017 10:05 CH)

<< < 1 2 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°