VPUB – Thêm động lực phát triển cho vùng khó khăn tại Điện Biên

Đăng ngày 07 - 07 - 2018
100%

Dienbien.gov.vn – Hiện tại, Điện Biên có 17 tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) hoạt động trên địa bàn tỉnh với việc triển khai khoảng 28 dự án rải rác trên 10 huyện, thị xã, thành phố, việc vận động, thu hút viện trợ PCPNN theo giai đoạn và hằng năm cho thấy: Giai đoạn 2006 – 2010 đạt trên 20 triệu USD; giai đoạn 2011 – 2015 đạt gần 19 triệu USD; hai năm (2016, 2017) của giai đoạn 2016 – 2020 đạt gần 6 triệu USD. Tính bình quân từ năm 2006 đến năm 2017, giá trị viện trợ bình quân mỗi năm đạt khoảng 3,7 triệu USD tương đương trên 70 tỷ VNĐ. Qua đó, tạo thêm động lực phát triển cho người dân vùng khó khăn tại Điện Biên.

Đại diện UBND tỉnh Điện Biên và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới ký kết thoả thuận hợp tác.

Điện Biên là tỉnh miền núi cao phía Tây Bắc của Tổ quốc, có diện tích tự nhiên 9.562,9 km2, độ cao trung bình trên 1.000m so với mực nước biển; có đường biên giới dài 455,573 km tiếp giáp với hai quốc gia là Lào và Trung Quốc (trong đó: Đường biên giới tiếp giáp với Lào là 414,712 km; tiếp giáp với Trung Quốc là 40,861 km). Tỉnh có 10 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 8 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố), với 130 xã, phường, thị trấn, trong đó 110 xã thuộc diện khó khăn và biên giới. Dân số trên 57 vạn người; mật độ dân số thấp, phân bố không đồng đều, bình quân 58,2 người/km2. Có 19 dân tộc sinh sống, trong đó: Dân tộc Thái chiếm 38%, dân tộc Mông chiếm 34,8%, dân tộc Kinh chiếm 18,4%, dân tộc Khơ Mú chiếm 3,9%, còn lại là các dân tộc khác.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,09%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Khu vực nông, lâm nghiệp 20,76%, giảm 1,9%; công nghiệp - xây dựng chiếm 22,34%, giảm 0,46%; dịch vụ chiếm 54,29%, tăng 2,48% (so với năm 2016). Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư, hiện có 130/130 xã, phường, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm; 130/130 xã phường, thị trấn có điện lưới quốc gia đến trung tâm.Văn hóa xã hội tiếp tục có chuyển biến, nhất là về giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và các hoạt động văn hóa, thể thao. Công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được chỉ đạo quyết liệt. Chính trị ổn định, khối đoàn kết các dân tộc được giữ vững; quốc phòng - an ninh, biên giới quốc gia đảm bảo; quan hệ đối ngoại và hợp tác phát triển tiếp tục mở rộng theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Trong những năm qua, các chương trình, dự án của tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng bước góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong vùng dự án. Đặc biệt, các chương trình, dự án tập trung vào hỗ trợ một số lĩnh vực ưu tiên như: Nông nghiệp nông thôn, y tế, xây dựng nhà ở, cung cấp trang thiết bị cho học sinh nội trú, giáo dục vệ sinh và dinh dưỡng học đường; phát triển trẻ thơ toàn diện, nâng cao dân trí.

Người dân xã Pá Khoang, huyện Điện Biên tham gia lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật nuôi ong mật.

Nhiều tổ chức có nguồn trài trợ lớn và thực hiện hiệu quả, như: Tổ chức Tầm nhìn thế giới, Cứu trợ trẻ em của Anh, Trẻ em Rồng xanh của Úc, Chăm sóc mắt hoà nhập cộng đồng (CBM) của Ðức hay Dự án Hỗ trợ kỹ thuật quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững (Jica) của Nhật Bản… Ðể nâng cao hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ và phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương các chương trình, dự án đều tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên vận động thu hút, như: y tế, giáo dục, nông - lâm ngư nghiệp và phát triển nông thôn.

Với phương châm ưu tiên triển khai dự án tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo động lực cho người dân phát triển trên nhiều lĩnh vực khác nhau trong những năm qua Tổ chức Tầm nhìn thế giới góp phần đáng kế trong thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo cho người dân vùng thụ hưởng, đây là một trong những tổ chức PCPNN hoạt động rất hiệu quả trong việc: chăm sóc sức khoẻ, sản xuất nông nghiệp, cải thiện nguồn nước, giáo dục, phát triển kinh tế quy mô nhỏ và các chương trình cộng đồng khác. Bình quân mỗi năm tổ chức này, hỗ trợ cho tỉnh khoảng 2 triệu USD tương đương trên 40 tỷ đồng, với việc hoạt động thiết thực, hiệu quả cuối năm 2017 Điện Biên đã ký thỏa thuận hợp tác với tổ chức Tầm nhìn thế giới đến năm 2022.

Là một cán bộ theo dõi về hoạt động của tổ chức PCPNN tại Điện Biên trong 10 năm, ông Trần Viết Hùng - Phó Giám đốc Sở Ngoại Vụ, nguyên Phó Ban chỉ đạo tổ chức PCPNN chia sẻ: Điện Biên là một trong trong những tỉnh thực hiện tốt việc quản lý các tổ chức PCPNN, điều đó thể hiện rõ trên các mặt phát triển kinh tế -  xã hội, quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, các ch­ương trình, dự án của tổ chức PCPNN đã góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân vùng dự án, nâng cao nhận thức và kỹ năng cho đối tượng hưởng lợi. Trong đó phải kể đến là lĩnh vực y tế và giáo dục nhận được nhiều viện trợ, do đây là hai lĩnh vực mà Điện Biên còn gặp nhiều khó khăn...

Giai đoạn 2016 - 2020 với nhu cầu viện trợ PCPNN khoảng 4 triệu USD mỗi năm, Ðiện Biên tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức PCPNN triển khai các chương trình, dự án phù hợp với chủ trương của Nhà nước và định hướng phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Chính vì vậy, ngoài việc tích cực vận động các tổ chức PCPNN, đặc biệt là các tổ chức có uy tín, tiềm lực, tiêu chí phù hợp đến khảo sát, tìm hiểu lĩnh vực tài trợ, Ðiện Biên sẽ quan tâm kịp thời xử lý và hỗ trợ các tổ chức PCPNN gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án tại tỉnh...

Tuyết Anh

 

Tin mới nhất

VPUB - Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ 10, khóa XI, nhiệm kỳ 2014 - 2019(15/01/2019 9:11 CH)

VPUB - Khối Thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2019(11/01/2019 11:25 CH)

VPUB - Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2018(09/01/2019 11:56 CH)

VPUB - Đoàn Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Phong Sa Ly (Lào) chào xã giao Thường trực Tỉnh...(26/12/2018 10:59 CH)

VPUB - Hội đàm trao đổi kinh nghiệm giữa Ủy ban MTTQ các xã của tỉnh Điện Biên với Mặt trận Lào...(26/12/2018 10:24 CH)

VPUB - Lễ động thổ xây dựng Nhà máy Thủy điện Mường Mươn(25/12/2018 10:53 CH)

VPUB - Nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp(20/12/2018 10:07 CH)

VPUB- Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 5-7/12(27/11/2018 11:07 CH)

VPUB- Trồng cây Mắc ca thay đổi cơ cấu, phương thức sản xuất nương rẫy truyền thống(20/11/2018 7:31 CH)

VPUB - UBND tỉnh làm việc với các đơn vị về tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng...(26/10/2018 7:25 CH)

VPUB - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến kiểm tra thực địa tại xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông(28/09/2018 11:57 CH)

VPUB - Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh - huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2016 -...(18/09/2018 5:35 CH)

VPUB - Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn kiểm tra thực địa tại Thị xã Mường Lay(30/08/2018 11:10 CH)

VPUB - Tiếp nhận 100.000 USD thực hiện dự án Thử nghiệm Vận hành Thông tin Khí hậu Nông nghiệp -...(14/08/2018 9:13 CH)

VPUB – Hội nghị toàn quốc về xây dựng NTM tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững(27/07/2018 8:09 CH)

VPUB - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên(27/07/2018 10:01 SA)

VPUB - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dâng hương tại Nghĩa trang liệt Sỹ A1 (27/07/2018 12:49 SA)

VPUB – Điện Biên tập trung nguồn lực xây dựng NTM ở các xã biên giới(26/07/2018 4:53 CH)

VPUB - Công bố Quyết định kiểm toán Dự án các công trình hạ tầng quy mô nhỏ thuộc Chương trình...(23/07/2018 4:48 CH)

VPUB - Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Đề án thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu...(20/07/2018 11:48 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°