VPUB - Mường Chà nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở

Đăng ngày 05 - 07 - 2018
100%

Dienbien.gov.vn – Là huyện nghèo với 13 dân tộc anh em sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm 69,26%, Thái chiếm 15,32%, Kinh chiếm 5,62%, Khơ Mú chiếm 6,02%, còn lại là các dân tộc khác chiếm 3,78%. Cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, thách thức, trình độ nhận của cán bộ, đảng viên cơ sở còn nhiều hạn chế. Với thực trạng trên, trong những năm qua Ðảng bộ huyện Mường Chà đã xây dựng nhiều Nghị quyết, chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Trong đó, Đảng bộ huyện Mường Chà đã chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở, nhất là quan tâm chọn cử cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc tộc thiểu số, đội ngũ cán bộ cơ sở xã… để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Đó chính là tiền đề quan trọng để Mường Chà phát huy sức mạnh toàn diện trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Mường Chà, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hiện nay, Đảng bộ huyện Mường Chà có 49 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc (15 đảng bộ, 34 chi bộ cơ sở) và 156 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 2.424 đảng viên. Trong đó, đảng viên nữ 716 đồng chí (chiếm 29,5%), dân tộc ít người 1.642 đồng chí (chiếm 67,7%), đảng viên ở cơ sở xã, thị trấn chiến trên 76%. Thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở có đủ kiến thức, kỹ năng về quản lý và chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, đơn vị, trên cơ sở quy hoạch cán bộ và nhu cầu bố trí, sử dụng cán bộ, huyện đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng chí Từ Bá Minh - Bí thư Huyện ủy Mường Chà cho biết: Nhờ xây dựng kế hoạch đào tào, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở chi tiết cụ thể, việc chọn cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng, nghiệp vụ chung tôi luôn đảm bảo tính khách quan, dân chủ, trên cơ sở cán bộ nằm trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị. Do đó, từ năm 2008 đến nay, các cấp ủy, cơ quan đơn vị trên địa bàn chúng tôi đã chọn cử được 13 đồng chí đi đào tạo trung cấp chuyên môn, nghiệp vụ; 63 đồng chí, cao đẳng, đại học; 4 đồng chí đào tạo trình độ thạc sỹ; trung cấp lý luận là 244 đồng chí; cao cấp, cử nhân 29 đồng chí. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 190 đồng chí, bồi dưỡng các chức danh cán bộ chủ chốt và cấp ủy viên cơ sở 518 đồng chí, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên 255 đồng chí.

Nhờ thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đến nay đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện đã từng bước nâng cao về trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Đáng chú ý là trình độ văn hóa Trung học cơ sở giảm 17% so với năm 2008, Trung học phổ Thông tăng 28,13%, Cao đẳng, đại học tăng 29%, lý luận chính trị: Cung cấp tăng 9,3%, cao cấp tăng 12,6% so với năm 2008.

Cán bộ, đảng viên ở cơ sở sau khi được đào tạo, bồi dưỡng đã có sự chuyển biến tích cực, đa số cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, làm việc có hiệu quả hơn, có khả năng vận dụng các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào quá trình thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đào tạo, bồi dưỡng việc chọn, cử cán bộ, công chức, viên chức ở một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa kịp thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm, có đơn vị chưa gắn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ sau đào tạo… đây là một trong những hạn chế mà hiện nay, huyện Mường Chà gặp phải.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề sử dụng cán bộ sau đào tạo, Bí thư Huyện ủy Mường Chà cho biết thêm: Song song với việc đào tạo cán bộ, công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, nhất là bỗi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở, bồi dưỡng kỹ năng, lãnh đạo, quản lý theo chức danh và bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, thời gian tới chúng tôi sẽ thực hiện việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức sau đào tào, một cách hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ để pháp huy năng lực, kiến thức đã được đào tạo, bồi dưỡng…

Tuyết Anh

Tin mới nhất

VPUB – Hội nghị cán bộ toàn tỉnh(15/10/2018 6:13 CH)

VPUB – 9 tháng đầu năm Điện Biên cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 21 dự án(15/10/2018 5:34 CH)

VPUB - Bà Nguyễn Thị Phượng tái đắc cử Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh (12/10/2018 11:39 CH)

VPUB – Đại hội Hội Luật gia lần thứ III(12/10/2018 9:52 CH)

VPUB – Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cấp tỉnh làm công tác hỗ trợ doanh nghiệp(11/10/2018 4:22 CH)

VPUB - Bế mạc Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công - Nông - Binh tỉnh lần thứ V, năm 2018(10/10/2018 11:59 CH)

VPUB - Trường Cao đẳng Y tế khai giảng năm học mới 2018-2019(10/10/2018 11:30 CH)

VPUB - Khai mạc Hội diễn nghê thuật quần chúng Công - Nông - Binh tỉnh lần thứ V(09/10/2018 7:10 CH)

VPUB – Hội nghị tư vấn đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội với người lao động (09/10/2018 6:01 CH)

VPUB - Nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội tại cơ sở(09/10/2018 1:59 CH)

VPUB – Gần 60 học viên tham gia lớp tập huấn kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành HTX(08/10/2018 9:03 CH)

VPUB - Công an tỉnh hướng về cơ sở (05/10/2018 10:52 CH)

VPUB – Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM(05/10/2018 8:27 CH)

VPUB – Rà soát, đăng ký mỗi xã, phường một đặc sản địa phương(05/10/2018 8:12 CH)

VPUB – Biểu dương 50 già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín giai đoạn 2016 - 2018(05/10/2018 1:59 CH)

VPUB – Phối hợp chuyển giao kỹ thuật cho nông dân(04/10/2018 9:31 CH)

VPUB – Đánh giá tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ(03/10/2018 11:15 CH)

VPUB – Noong Luống phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2019(02/10/2018 10:26 CH)

VPUB – Khai mạc Hội chợ Thương mại Điện Biên năm 2018(29/09/2018 5:57 SA)

VPUB –Xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh(28/09/2018 5:02 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°