VPUB - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2018)

Đăng ngày 30 - 06 - 2018
100%

Dienbien.gov.vn - Để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc và đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và gia đình người có công (NCC) với cách mạng", thiết thực kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018) trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý tặng quà cựu chiến binh Lê Xuân Chinh (xã Thanh Yên, huyện Điện Biên).

Kế hoạch nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng góp phần nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ưu đãi NCC với cách mạng; thông qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho tất cả các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực trong xã hội góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc NCC với cách mạng.

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cấp, ngành tổ chức thực hiện các nội dung. Cụ thể, thông qua các hình thức tuyên truyền: Biên soạn, xuất bản phát hành các ấn phẩm; mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; sản xuất phim tài liệu về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Mở các chuyên mục biểu dương gương người tốt, việc tốt, đơn vị, địa phương làm tốt công tác NCC và những gương điển hình tiên tiến trong thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ vượt khó, làm kinh tế giỏi; Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang trong thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, tiến hành việc bình xét danh hiệu “người công dân kiểu mẫu” và “gia đình cách mạng gương mẫu” tại địa phương; đẩy mạnh phong trào thi đua “xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ”; Tuyên truyền cổ động trực quan bằng pa nô, băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền bằng xe loa và các phương tiện thông tin đại chúng về chủ đề ngày thương binh, liệt sĩ… tập trung tuyên truyền các nội dung: ý nghĩa ngày Thương binh -  Liệt sỹ, các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với người có công; sự cống hiến, hy sinh và đóng góp to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, NCC với cách mạng góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam; truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, sự trân trọng, biết ơn và chăm lo của Đảng, Nhà nước và toàn dân đối với NCC với cách mạng. Giới thiệu, biểu dương những địa phương, đơn vị, cá nhân tiêu biểu đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác thương binh, liệt sĩ và NCC với cách mạng, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; khắc phục những nhận thức và hành động chưa tốt về công tác thương binh, liệt sĩ. Xây dựng các gương điển hình tiên tiến, nêu gương những thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và NCC với cách mạng đã phấn đấu trở thành “người công dân kiểu mẫu”, “gia đình cách mạng gương mẫu”, đạt nhiều thành tích trong học tập, lao động và sản xuất.

Đồng thời, triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa: Tổ chức họp mặt biểu dương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và NCC, nhằm ôn lại truyền thống yêu nước của dân tộc; đồng thời khen thưởng, động viên kịp thời những thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sỹ tiêu biểu trong sản xuất, làm kinh tế giỏi và nêu gương, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia tốt phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sỹ ở cấp huyện, cấp xã. Tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà các gia đình NCC khó khăn do ốm đau, bệnh tật và gia đình NCC tiêu biểu nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ. Tổ chức tổng kết và thực hiện chính sách ưu đãi NCC với cách mạng; tập trung rà soát, giải quyết căn bản các hồ sơ còn tồn đọng theo chỉ đạo của Trung ương; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ ưu đãi; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng chính sách ưu đãi NCC để trục lợi. Đẩy mạnh các biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm hỗ trợ cho 240 hộ gia đình chính sách NCC thuộc diện hộ nghèo được thoát nghèo trong năm 2018 để đạt 100% hộ gia đình chính sách NCC không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo nhằm nâng cao mức sống NCC ngang bằng mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Tiếp tục tổ chức thực hiện và đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả của Đề án hỗ trợ NCC với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tổ chức các hoạt động thiết thực khác như: Tu sửa, tôn tạo, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ; các gia đình người có công neo đơn, không nơi nương tựa; con liệt sỹ mồ côi, tàn tật; thực hiện tốt việc điều dưỡng luân phiên cho NCC; quan tâm dạy nghề, hỗ trợ cho vay vốn, tạo việc làm, chăm lo giáo dục, đào tạo con em của NCC, con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh, nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần NCC.

Bên cạnh đó, các ngành, các cấp tập trung hướng dẫn, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi NCC, thực hiện giải quyết cơ bản hồ sơ tồn đọng chính sách NCC, hồ sơ đề nghị phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Giải quyết dứt điểm chế độ chính sách đối tượng tham gia kháng chiến tồn đọng sau chiến tranh và làm nhiệm vụ Quốc tế theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ngăn ngừa, chấn chỉnh kịp thời những sai xót, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với NCC. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Quân đội, Công an, các địa phương để đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền và cuộc vận động toàn dân tham gia tìm kiếm, cất bốc quy tập hài cốt liệt sĩ đưa vào an táng tại nghĩa trang liệt sỹ; tập huấn, hướng dẫn và tổ chức lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Triển khai thực hiện Quyết định số 24 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người tham gia kháng chiến được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Hoàn thành cơ bản giải quyết hồ sơ trợ cấp một lần theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống pháp, chống mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế…/.

Lan Phương (BS)

Tin mới nhất

VPUB - Hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa",...(21/09/2018 6:36 CH)

VPUB - Gặp mặt đoàn Đại biểu Sở Thông tin - Văn hóa và du lịch, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp du...(16/09/2018 11:46 CH)

VPUB - Hội đàm giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên và Sở Thông tin, Văn hóa và Du...(16/09/2018 11:04 CH)

VPUB - Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước dành cho lãnh đạo quản lý cấp phòng cho 127 học viên(11/09/2018 4:43 CH)

VPUB - Thắp lên niềm tin cho trẻ em nghèo khuyết tật(10/09/2018 4:17 CH)

VPUB - Liên hoan “Tiếng hát Người cao tuổi” tỉnh Điện Biên lần thứ III dự kiến diễn ra vào đầu...(07/09/2018 3:05 CH)

VPUB - Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng thuyết minh cho 50 thuyết minh viên tại các khu, điểm du lịch(05/09/2018 10:34 CH)

VPUB - Đón gần 2.900 lượt khách tham quan các điểm di tích dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9(04/09/2018 5:04 CH)

VPUB - Đông đảo người dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng ngày lễ Quốc khánh 2/9(02/09/2018 8:38 CH)

VPUB - Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm tài chính 2018 dự án Chấm dứt bạo lực với...(31/08/2018 11:18 CH)

VPUB - Lãnh đạo tỉnh viếng các Nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước CHXHCN...(31/08/2018 4:15 CH)

VPUB - Tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2018(27/08/2018 10:24 CH)

VPUB - Ngày hội “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào” sẽ diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ(26/08/2018 11:21 CH)

VPUB - Giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa Việt Nam(26/08/2018 6:00 SA)

VPUB - Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh, thiếu niên trong dịp hè(24/08/2018 11:57 CH)

VPUB - Miễn phí tham quan Bảo tàng và các điểm di tích lịch sử Điện Biên Phủ trong ngày 2/9/2018 (23/08/2018 5:57 SA)

VPUB - Nhiều hoạt động ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 -...(20/08/2018 3:35 CH)

VPUB - 150 lãnh đạo cấp phòng và tương đương được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý(16/08/2018 5:53 CH)

VPUB - Vượt qua khó khăn để làm tốt công tác chăm sóc trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó...(12/08/2018 9:00 CH)

VPUB - Trao tặng xe đạp cho 16 học sinh Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ(10/08/2018 9:08 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°