Triển khai Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

Đăng ngày 26 - 05 - 2018
100%

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số: 1356/UBND-NC

V/v triển khai Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điện Biên,  ngày  25  tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

 

- Sở Công thương;

- Công an tỉnh;

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

 

Thực hiện Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về việc Quy định một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ (Văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh theo địa chỉ: dienbien.gov.vn; mục: Văn bản đến); UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động nghiên cứu và tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền tại Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2018.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Sở Công thương, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo nội dung và thời gian yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, NC.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Mùa A Sơn

 

 

Tin mới nhất

VPUB - Khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh(15/10/2018 1:49 SA)

VPUB - Triển khai thực hiện Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh (12/10/2018 7:07 CH)

VPUB - Tổ chức khám sàng lọc, chỉ định tim mạch cho trẻ em bị tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh (02/10/2018 11:25 CH)

VPUB - Tăng cường công tác PCCC và hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC 4/10(02/10/2018 4:45 CH)

VPUB - Tổ chức Hội thi, Hội thao, các giải thi đấu thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019(27/09/2018 11:45 CH)

VPUB - Dừng mọi hoạt động vui chơi, giải trí trong 2 ngày quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang(25/09/2018 11:05 CH)

VPUB - Chủ động ứng phó thiên tai do ảnh hưởng hoàn lưu Bão số 6(19/09/2018 3:03 CH)

VPUB – Thông báo về việc nghỉ lễ, tết Kỷ Hợi 2019(19/09/2018 3:01 CH)

VPUB - Chủ động ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của vi rút dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh(11/09/2018 4:02 CH)

VPUB - Phân bổ hơn 3.493 tấn gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2018 - 2019(01/09/2018 7:15 CH)

VPUB - Nhiệm vụ chủ yếu của giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên năm học 2018 - 2019(28/08/2018 9:45 CH)

VPUB - Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và...(27/08/2018 8:28 CH)

VPUB - Trên 95% học sinh và giáo viên được truyền thông, tiếp cận các biện pháp phòng chống bệnh,...(25/08/2018 10:26 CH)

VPUB - Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Quốc Khánh (2/9/1945 - 2/9/2018)(22/08/2018 7:01 CH)

VPUB - Giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng(27/07/2018 6:11 SA)

VPUB - Tổ chức rà soát, đánh giá công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018(26/07/2018 11:22 CH)

VPUB - Phân cấp tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III...(02/07/2018 11:46 CH)

VPUB - Phấn đấu đến năm 2025, 80% trở lên các Trường THCS, THPT có Chương trình giáo dục hướng...(02/07/2018 4:04 CH)

VPUB - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2018)(30/06/2018 11:59 CH)

VPUB - Chủ động trong công tác phòng chống, ứng phó thiên tai và khắc phục thiệt hại sau mưa lũ(25/06/2018 10:17 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°