Triển khai Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

Đăng ngày 26 - 05 - 2018
100%

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số: 1356/UBND-NC

V/v triển khai Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điện Biên,  ngày  25  tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

 

- Sở Công thương;

- Công an tỉnh;

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

 

Thực hiện Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về việc Quy định một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ (Văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh theo địa chỉ: dienbien.gov.vn; mục: Văn bản đến); UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động nghiên cứu và tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền tại Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2018.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Sở Công thương, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo nội dung và thời gian yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, NC.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Mùa A Sơn

 

 

Tin mới nhất

VPUB – Phấn đấu đến năm 2025 bảo vệ và phát triển 1.500 ha cây hoa Ban tự nhiện và trồng mới 40 -...(26/12/2018 10:13 CH)

VPUB - Kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững(26/12/2018 9:23 CH)

VPUB - Ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh(25/12/2018 9:10 CH)

VPUB - Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên(12/12/2018 5:30 SA)

VPUB - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2018 - 2019(30/11/2018 5:13 CH)

VPUB - Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm nay sẽ diễn ra từ ngày 10/11-10/12(16/11/2018 6:43 SA)

VPUB - Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên(03/11/2018 5:03 CH)

VPUB - Tăng cường chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật (28/10/2018 11:23 CH)

VPUB - Triển khai các hoạt động Phòng, chống dịch bệnh sởi (23/10/2018 6:08 CH)

VPUB - Khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh(15/10/2018 1:49 SA)

VPUB - Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh(14/10/2018 3:27 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh (12/10/2018 7:07 CH)

VPUB - Tiếp nhận hơn 5,8 tỷ đồng để triển khai dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực cho Trung tâm Hỗ...(09/10/2018 6:36 SA)

VPUB - Tổ chức khám sàng lọc, chỉ định tim mạch cho trẻ em bị tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh (02/10/2018 11:25 CH)

VPUB - Tăng cường công tác PCCC và hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC 4/10(02/10/2018 4:45 CH)

VPUB - Tổ chức Hội thi, Hội thao, các giải thi đấu thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019(27/09/2018 11:45 CH)

VPUB - Dừng mọi hoạt động vui chơi, giải trí trong 2 ngày quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang(25/09/2018 11:05 CH)

VPUB - Chủ động ứng phó thiên tai do ảnh hưởng hoàn lưu Bão số 6(19/09/2018 3:03 CH)

VPUB – Thông báo về việc nghỉ lễ, tết Kỷ Hợi 2019(19/09/2018 3:01 CH)

VPUB - Chủ động ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của vi rút dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh(11/09/2018 4:02 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°