Triển khai Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

Đăng ngày 26 - 05 - 2018
100%

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số: 1356/UBND-NC

V/v triển khai Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điện Biên,  ngày  25  tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

 

- Sở Công thương;

- Công an tỉnh;

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

 

Thực hiện Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về việc Quy định một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ (Văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh theo địa chỉ: dienbien.gov.vn; mục: Văn bản đến); UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động nghiên cứu và tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền tại Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2018.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Sở Công thương, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo nội dung và thời gian yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, NC.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Mùa A Sơn

 

 

Tin mới nhất

VPUB - Giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng(27/07/2018 6:11 SA)

VPUB - Tổ chức rà soát, đánh giá công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018(26/07/2018 11:22 CH)

VPUB - Phân cấp tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III...(02/07/2018 11:46 CH)

VPUB - Phấn đấu đến năm 2025, 80% trở lên các Trường THCS, THPT có Chương trình giáo dục hướng...(02/07/2018 4:04 CH)

VPUB - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2018)(30/06/2018 11:59 CH)

VPUB - Chủ động trong công tác phòng chống, ứng phó thiên tai và khắc phục thiệt hại sau mưa lũ(25/06/2018 10:17 CH)

VPUB - Xây dựng kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước năm 2019(18/06/2018 2:51 CH)

VPUB - Phấn đấu tiếp nhận được trên 300 đơn vị máu(17/06/2018 5:33 SA)

VPUB - Kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Điện...(16/06/2018 4:29 SA)

VPUB - Công nhận Thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa là đô thị loại V(14/06/2018 9:52 CH)

VPUB - Điện Biên có thêm 8 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2(14/06/2018 4:55 SA)

VPUB - Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày toàn dân phòng, chống mua...(13/06/2018 4:31 CH)

VPUB - Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Nhà máy xử lý rác thải...(13/06/2018 3:10 CH)

Tham mưu nội dung tham gia góp ý các Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính(08/06/2018 4:00 CH)

Tham mưu nội dung tham gia góp ý Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu nộp lệ phí cấp...(08/06/2018 3:55 CH)

VPUB - Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa...(30/05/2018 4:32 CH)

Triển khai Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ (26/05/2018 3:52 CH)

VPUB - Phối hợp tiếp công dân phục kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV(18/05/2018 6:48 CH)

VPUB - Hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi(14/05/2018 2:49 CH)

VPUB - Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học(18/04/2018 9:52 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°