VPUB - Để người dân thực sự là chủ của rừng

Đăng ngày 12 - 06 - 2018
100%

Dienbien.gov.vn - Thực hiện kế hoạch giao đất, giao rừng gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lâm nghiệp. Những năm qua, huyện Mường Ảng luôn tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn và các sở, ngành liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện việc cấp GCNQSDĐ. Đến nay, huyện Mường Ảng đã có quyết định giao 10.164ha đất có rừng cho 220 cộng đồng dân cư, hộ dân và các cá nhân, bước đầu đã tạo được chuyển biến trong công tác quản lý vào bảo vệ rừng, giúp cho rừng có chủ thực sự và góp phần nâng cao đời sống của người dân.

Mường Ảng là huyện thực hiện tốt công tác giao rừng gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư. Trong ảnh: mô hình trồng rừng sản xuất, tại xã Búng Lao, huyện Mường Ảng.

Hiện nay, huyện Mường Ảng có diện tích đất lâm nghiệp trên 33.200ha, trong đó 13.294ha đất lâm nghiệp có rừng. Xác định việc giao đất, giao rừng gắn với cấp GCNQSDĐ cho các cá nhân, hộ dân, cộng đồng dân cư trên địa bàn là cần thiết nhằm giúp người dân có đất sản xuất và được hưởng lợi từ những cánh rừng được giao quản lý, bảo vệ. Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng, cho biết: Để người dân thực sự là chủ của rừng, ngay sau khi có kết quả trích đo địa chính các thửa đất chúng tôi chỉ đạo Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo trồng rừng sản xuất, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì tổ chức hướng dẫn cho UBND các xã xây dựng phương án giao đất cho các hộ gia đình để trồng rừng sản xuất tập trung trên cơ sở tổ chức họp lấy ý kiến của các Ban, ngành, đoàn thể, đại diện bản của xã và các hộ gia đình về phương án giao đất, số liệu đo đạc địa chính, tình trạng tranh chấp đất đai. Tiếp đến UBND xã trình HĐND cấp xã thông qua phương án. Khi phương án được HĐND xã thông qua, UBND xã trình các cơ quan chuyên môn huyện để thẩm định.

Khi có kết quả thẩm định, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường Ảng tham mưu cho UBND huyện phê duyệt phương án giao đất cho các hộ gia đình trồng rừng sản xuất tập trung của xã; Quyết định giao đất trồng rừng sản xuất tập trung cho từng hộ gia đình. Đồng thời tại UBND xã niêm yết công khai phương án giao đất cho các hộ gia đình trồng rừng sản xuất tập trung tại trụ sở UBND xã và các điểm sinh hoạt cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, huyện Mường Ảng chỉ đạo xã lập hồ sơ cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình; Niêm yết công khai kết quả lập hồ sơ tại trụ sở UBND cấp xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 15 ngày…

Ngoài ra, huyện Mường Ảng giao Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và một số phòng, ban liên quan có trách nhiệm kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp; xác nhận điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào đơn đăng ký; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định; Chuẩn bị hồ sơ để cơ quan tài nguyên và môi trường trình ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; Bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND - UBND huyện để trao cho người được cấp.

Đồng chí Trương Quamg Hải - Bí thư Huyện ủy, Mường Ảng (Người đứng thứ 2 từ trái sang) chỉ đạo công tác triển khai việc giao đất giao rừng tại thực địa.

Mặc dù được chuẩn bị khá kỹ, nhưng trong quá trình thực hiện giao đất gắn với giao rừng, huyện Mường Ảng vẫn còn xảy ra tình trạng tranh chấp giữa bản với bản; cộng đồng bản với hộ dân; hộ dân với hộ dân; công tác rà soát thực hiện lập phương án giao đất giao rừng còn có lô thiếu chính xác về ranh giới, chủng loại cây và trữ lượng; đặc biệt là mốc giới thửa đất còn tình trạng các chủ rừng liền kề, giáp ranh không rõ ranh giới… Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến nay huyện Mường Ảng đã hoàn thành việc giao đất gắn với giao rừng và cấp GCNQSDĐ cho 220 cộng đồng dân cư, hộ dân và các cá nhân; ban hành 10 quyết định về việc giao đất, giao rừng cho 9 xã, 1 thị trấn và cấp 267 giấy CNQSDĐ cho các chủ rừng theo Kế hoạch 388 của UBND tỉnh. Hồ sơ giao đất, giao rừng đã hoàn chỉnh và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đánh giá về công tác triển khai cấp GCNQSDD của huyện Mường Ảng tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thiết kế, lập hồ sơ, quy trình thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình lâm sinh; hướng dẫn thực hiện giao đất lâm nghiệp chưa có rừng cho các hộ cá nhân, hộ gia đình diễn ra vào tháng 5 vừa qua, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Mường Ảng là huyện thực hiện tốt công tác giao đất, giao rừng và cấp GCNQSDĐ mà các huyện, đơn vị trên địa bàn tỉnh cần học hỏi, nhân rộng mô hình./.

Tuyết Anh

Tin mới nhất

VPUB - Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng tại huyện Điện Biên(20/06/2018 10:07 CH)

VPUB - Điện Biên Tổng kết 10 năm thực hiệnNghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương...(20/06/2018 12:34 SA)

VPUB - Công nhận Thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa là đô thị loại V(14/06/2018 9:52 CH)

VPUB - Xác định đường địa giới cần hiệu chỉnh giữa 2 xã Tìa Dình, Sam Kha(14/06/2018 3:40 SA)

VPUB - Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh(13/06/2018 2:11 CH)

VPUB - Tập huấn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thay thế cho Luật quản lý, sử dụng Tài sản Nhà...(13/06/2018 2:40 SA)

VPUB - Để người dân thực sự là chủ của rừng(12/06/2018 11:59 CH)

VPUB - Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và biểu dương...(11/06/2018 8:18 CH)

VPUB - Hội nghị Cán bộ toàn tỉnh(09/06/2018 5:37 CH)

VPUB - Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức(08/06/2018 10:56 CH)

VPUB – Phiên họp tháng 6 tiếp tục bàn về việc giao bổ sung biên chế (08/06/2018 12:00 SA)

VPUB – Khẩn trương xuống địa bàn lấy ý kiến nhân dân, hoàn thiện Dự án(07/06/2018 11:59 CH)

VPUB - Thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 528 tỷ 822 triệu đồng(06/06/2018 11:59 CH)

VPUB - Đoàn công tác Vụ Hành chính - Văn phòng Chính phủ làm việc tại Điện Biên(06/06/2018 11:54 CH)

VPUB – Thảo luận cho ý kiến vào dự thảo báo cáo Phát triển kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2018(06/06/2018 11:53 CH)

VPUB – 12 Dự thảo báo cáo, Dự án trình lấy ý kiến tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2018(06/06/2018 4:55 CH)

VPUB – Dự kiến kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV diễn ra từ ngày 09-11/7/2018(05/06/2018 11:56 CH)

Sẵn sàng đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão(04/06/2018 11:32 CH)

VPUB – Đoàn công tác Văn phòng tỉnh Phông Sa Lỳ nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại Điện Biên(04/06/2018 6:34 CH)

VPUB – Họp Ban chỉ đạo Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)(01/06/2018 6:02 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°