VPUB - Để người dân thực sự là chủ của rừng

Đăng ngày 12 - 06 - 2018
100%

Dienbien.gov.vn - Thực hiện kế hoạch giao đất, giao rừng gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lâm nghiệp. Những năm qua, huyện Mường Ảng luôn tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn và các sở, ngành liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện việc cấp GCNQSDĐ. Đến nay, huyện Mường Ảng đã có quyết định giao 10.164ha đất có rừng cho 220 cộng đồng dân cư, hộ dân và các cá nhân, bước đầu đã tạo được chuyển biến trong công tác quản lý vào bảo vệ rừng, giúp cho rừng có chủ thực sự và góp phần nâng cao đời sống của người dân.

Mường Ảng là huyện thực hiện tốt công tác giao rừng gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư. Trong ảnh: mô hình trồng rừng sản xuất, tại xã Búng Lao, huyện Mường Ảng.

Hiện nay, huyện Mường Ảng có diện tích đất lâm nghiệp trên 33.200ha, trong đó 13.294ha đất lâm nghiệp có rừng. Xác định việc giao đất, giao rừng gắn với cấp GCNQSDĐ cho các cá nhân, hộ dân, cộng đồng dân cư trên địa bàn là cần thiết nhằm giúp người dân có đất sản xuất và được hưởng lợi từ những cánh rừng được giao quản lý, bảo vệ. Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng, cho biết: Để người dân thực sự là chủ của rừng, ngay sau khi có kết quả trích đo địa chính các thửa đất chúng tôi chỉ đạo Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo trồng rừng sản xuất, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì tổ chức hướng dẫn cho UBND các xã xây dựng phương án giao đất cho các hộ gia đình để trồng rừng sản xuất tập trung trên cơ sở tổ chức họp lấy ý kiến của các Ban, ngành, đoàn thể, đại diện bản của xã và các hộ gia đình về phương án giao đất, số liệu đo đạc địa chính, tình trạng tranh chấp đất đai. Tiếp đến UBND xã trình HĐND cấp xã thông qua phương án. Khi phương án được HĐND xã thông qua, UBND xã trình các cơ quan chuyên môn huyện để thẩm định.

Khi có kết quả thẩm định, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường Ảng tham mưu cho UBND huyện phê duyệt phương án giao đất cho các hộ gia đình trồng rừng sản xuất tập trung của xã; Quyết định giao đất trồng rừng sản xuất tập trung cho từng hộ gia đình. Đồng thời tại UBND xã niêm yết công khai phương án giao đất cho các hộ gia đình trồng rừng sản xuất tập trung tại trụ sở UBND xã và các điểm sinh hoạt cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, huyện Mường Ảng chỉ đạo xã lập hồ sơ cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình; Niêm yết công khai kết quả lập hồ sơ tại trụ sở UBND cấp xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 15 ngày…

Ngoài ra, huyện Mường Ảng giao Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và một số phòng, ban liên quan có trách nhiệm kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp; xác nhận điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào đơn đăng ký; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định; Chuẩn bị hồ sơ để cơ quan tài nguyên và môi trường trình ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; Bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND - UBND huyện để trao cho người được cấp.

Đồng chí Trương Quamg Hải - Bí thư Huyện ủy, Mường Ảng (Người đứng thứ 2 từ trái sang) chỉ đạo công tác triển khai việc giao đất giao rừng tại thực địa.

Mặc dù được chuẩn bị khá kỹ, nhưng trong quá trình thực hiện giao đất gắn với giao rừng, huyện Mường Ảng vẫn còn xảy ra tình trạng tranh chấp giữa bản với bản; cộng đồng bản với hộ dân; hộ dân với hộ dân; công tác rà soát thực hiện lập phương án giao đất giao rừng còn có lô thiếu chính xác về ranh giới, chủng loại cây và trữ lượng; đặc biệt là mốc giới thửa đất còn tình trạng các chủ rừng liền kề, giáp ranh không rõ ranh giới… Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến nay huyện Mường Ảng đã hoàn thành việc giao đất gắn với giao rừng và cấp GCNQSDĐ cho 220 cộng đồng dân cư, hộ dân và các cá nhân; ban hành 10 quyết định về việc giao đất, giao rừng cho 9 xã, 1 thị trấn và cấp 267 giấy CNQSDĐ cho các chủ rừng theo Kế hoạch 388 của UBND tỉnh. Hồ sơ giao đất, giao rừng đã hoàn chỉnh và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đánh giá về công tác triển khai cấp GCNQSDD của huyện Mường Ảng tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thiết kế, lập hồ sơ, quy trình thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình lâm sinh; hướng dẫn thực hiện giao đất lâm nghiệp chưa có rừng cho các hộ cá nhân, hộ gia đình diễn ra vào tháng 5 vừa qua, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Mường Ảng là huyện thực hiện tốt công tác giao đất, giao rừng và cấp GCNQSDĐ mà các huyện, đơn vị trên địa bàn tỉnh cần học hỏi, nhân rộng mô hình./.

Tuyết Anh

Tin mới nhất

VPUB - Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ 10, khóa XI, nhiệm kỳ 2014 - 2019(15/01/2019 9:11 CH)

VPUB - Khối Thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2019(11/01/2019 11:25 CH)

VPUB - Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua – Khen thưởng năm 2018(09/01/2019 10:03 CH)

VPUB - Đoàn Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Phong Sa Ly (Lào) chào xã giao Thường trực Tỉnh...(26/12/2018 10:59 CH)

VPUB - Hội đàm trao đổi kinh nghiệm giữa Ủy ban MTTQ các xã của tỉnh Điện Biên với Mặt trận Lào...(26/12/2018 10:24 CH)

VPUB - Lễ động thổ xây dựng Nhà máy Thủy điện Mường Mươn(25/12/2018 10:53 CH)

VPUB - Nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp(20/12/2018 10:07 CH)

VPUB- Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 5-7/12(27/11/2018 11:07 CH)

VPUB- Trồng cây Mắc ca thay đổi cơ cấu, phương thức sản xuất nương rẫy truyền thống(20/11/2018 7:31 CH)

VPUB - UBND tỉnh làm việc với các đơn vị về tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng...(26/10/2018 7:25 CH)

VPUB - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến kiểm tra thực địa tại xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông(28/09/2018 11:57 CH)

VPUB - Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp tỉnh - huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2016 -...(18/09/2018 5:35 CH)

VPUB - Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn kiểm tra thực địa tại Thị xã Mường Lay(30/08/2018 11:10 CH)

VPUB - Tiếp nhận 100.000 USD thực hiện dự án Thử nghiệm Vận hành Thông tin Khí hậu Nông nghiệp -...(14/08/2018 9:13 CH)

VPUB – Hội nghị toàn quốc về xây dựng NTM tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững(27/07/2018 8:09 CH)

VPUB - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên(27/07/2018 10:01 SA)

VPUB - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dâng hương tại Nghĩa trang liệt Sỹ A1 (27/07/2018 12:49 SA)

VPUB – Điện Biên tập trung nguồn lực xây dựng NTM ở các xã biên giới(26/07/2018 4:53 CH)

VPUB - Công bố Quyết định kiểm toán Dự án các công trình hạ tầng quy mô nhỏ thuộc Chương trình...(23/07/2018 4:48 CH)

VPUB - Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Đề án thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu...(20/07/2018 11:48 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°