VPUB - Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”

Đăng ngày 06 - 04 - 2018
100%

Dienbien.gov.vn - Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Trường chuyên nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh và Ủy ban MTTQ tổ chức triển khai thực hiện.

Theo đó, tại cấp tỉnh, tham gia các hoạt động kỷ niệm do Nhà nước, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức; Tổ chức Lễ kỷ niệm và lồng ghép việc sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 3637/KH-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh Điện Biên về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2016 - 2020. Tại cấp cơ sở, các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan đơn vị tổ chức gắn biển và đăng ký gắn biển cấp tỉnh tại các công trình có ý nghĩa vào dịp Lễ kỷ niệm. Riêng các Cụm khối thi đua trên địa bàn tỉnh, mỗi Cụm - Khối thi đua tổ chức 1 cuộc giao lưu, tọa đàm các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt tiêu biểu đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả có tác dụng tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Nội dung bao gồm: Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tạo khí thế sôi nổi và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2018. Thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác Thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao vai trò, vị trí và tác dụng to lớn của các phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác Thi đua, khen thưởng. Tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giảm thiểu tai nạn giao thông, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Tập trung chỉ đạo có hiệu quả 03 phong trào thi đua lớn đó là “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập trung làm tốt các khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước…gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh. Các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức phát động thi đua theo tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, lập thành tích chào mừng Lễ kỷ niệm bằng các phong trào thi đua, các công trình, sản phẩm thiết thực, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các khâu đột phá của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Thông qua các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể tỉnh và cán bộ, đảng viên, công chức cùng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò của công tác Thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt chủ đề của năm do Thủ tướng phát động đó là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo”./.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB – Phấn đấu đến năm 2025 bảo vệ và phát triển 1.500 ha cây hoa Ban tự nhiện và trồng mới 40 -...(26/12/2018 10:13 CH)

VPUB - Kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững(26/12/2018 9:23 CH)

VPUB - Ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh(25/12/2018 9:10 CH)

VPUB - Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên(12/12/2018 5:30 SA)

VPUB - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2018 - 2019(30/11/2018 5:13 CH)

VPUB - Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm nay sẽ diễn ra từ ngày 10/11-10/12(16/11/2018 6:43 SA)

VPUB - Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên(03/11/2018 5:03 CH)

VPUB - Tăng cường chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật (28/10/2018 11:23 CH)

VPUB - Triển khai các hoạt động Phòng, chống dịch bệnh sởi (23/10/2018 6:08 CH)

VPUB - Khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh(15/10/2018 1:49 SA)

VPUB - Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh(14/10/2018 3:27 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh (12/10/2018 7:07 CH)

VPUB - Tiếp nhận hơn 5,8 tỷ đồng để triển khai dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực cho Trung tâm Hỗ...(09/10/2018 6:36 SA)

VPUB - Tổ chức khám sàng lọc, chỉ định tim mạch cho trẻ em bị tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh (02/10/2018 11:25 CH)

VPUB - Tăng cường công tác PCCC và hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC 4/10(02/10/2018 4:45 CH)

VPUB - Tổ chức Hội thi, Hội thao, các giải thi đấu thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019(27/09/2018 11:45 CH)

VPUB - Dừng mọi hoạt động vui chơi, giải trí trong 2 ngày quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang(25/09/2018 11:05 CH)

VPUB - Chủ động ứng phó thiên tai do ảnh hưởng hoàn lưu Bão số 6(19/09/2018 3:03 CH)

VPUB – Thông báo về việc nghỉ lễ, tết Kỷ Hợi 2019(19/09/2018 3:01 CH)

VPUB - Chủ động ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của vi rút dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh(11/09/2018 4:02 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°