VPUB - Thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 10 - 04 - 2018
100%

Dienbien.gov.vn - Nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; Kịp thời tiếp nhận, xác định nạn nhân, triển khai các chế độ chính sách, dịch vụ hỗ trợ nạn nhân; Tạo điều kiện thuận lợi cho nạn nhân hòa nhập cộng đồng bền vững, giảm tình trạng bị mua bán trở lại, ngày 10/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kế hoạch đề ra mục tiêu: Nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; tạo điều kiện cho các nạn nhân bị mua bán được tiếp nhận các dịch vụ hỗ trợ về pháp lý, y tế, giáo dục, học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống hòa nhập cộng đồng. Các chế độ chính sách, dịch vụ hỗ trợ được thực hiện đồng bộ, toàn diện, tối đa, và lồng ghép với các chương trình an sinh xã hội. Phát huy tối đa sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

Cụ thể, 100% các trường hợp bị mua bán trở về được các cơ quan có thẩm quyền tiến hành các thủ tục để xác minh, xác định nạn nhân theo quy định của pháp luật; 100% các trường hợp sau khi xác định là nạn nhân được hưởng đầy đủ các chế độ hỗ trợ theo quy định pháp luật; 100% nạn nhân và người thân thích được bảo vệ an toàn theo quy định của pháp luật; 100% các trường hợp sau khi trở về có nhu cầu hỗ trợ về pháp lý, đều được trợ giúp miễn phí theo quy định; 100% xã, phường, thị trấn triển khai kế hoạch đến các thôn, bản, tổ dân phố; được chuyển hóa thành tài liệu tuyên truyền, hàng tháng ít nhất một lần được đăng tải trên các hệ thống loa phát thanh; 100% cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại các xã, phường, thị trấn được tập huấn nâng cao nghiệp vụ trong công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tái hòa nhập cộng đồng.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân. Trong đó, tổ chức các hoạt động tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân và thực hiện hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong xác minh, xác định và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; Định kỳ thống kê số nạn nhân bị mua bán bao gồm: Nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về, nạn nhân bị mua bán trong nước; Thực hiện chế độ hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân theo quy định của pháp luật. Thực hiện các biện pháp bảo vệ nạn nhân, người chưa thành niên đi cùng nạn nhân, gia đình nạn nhân, đảm bảo thông tin về nạn nhân trong quá trình xác minh, tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân và quá trình giải quyết vụ mua bán người từ khi khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp nạn nhân là trẻ em, cần kết nối với các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại nơi trẻ em được tiếp nhận để hỗ trợ và bảo vệ nếu cần thiết. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan liên quan thực hiện công tác xác minh, xác định, tiếp nhận, trao trả và bảo vệ nạn nhân bị mua bán. Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên môn, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động phối hợp giữa các ngành, các tổ chức xã hội và các địa phương khác về công tác tiếp nhận, xác minh, xác định và bảo vệ nạn nhân.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành lien quan thực hiện công tác Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. Cụ thể: Thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và tại cộng đồng theo quy định; Triển khai xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ nạn nhân tại cộng đồng, đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình hỗ trợ nạn nhân tại cộng đồng hoạt động có hiệu quả; Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm huy động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia vào công tác hỗ trợ nạn nhân về nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại, y tế, pháp lý; học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu…/.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB - Phối hợp tiếp công dân phục kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV(18/05/2018 6:48 CH)

VPUB - Hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi(14/05/2018 2:49 CH)

VPUB - Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ(17/04/2018 5:00 SA)

VPUB - Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ...(16/04/2018 11:44 CH)

VPUB - Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại...(13/04/2018 5:43 CH)

VPUB - Thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2018 trên...(10/04/2018 6:18 CH)

VPUB - Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái...(06/04/2018 7:17 CH)

VPUB - Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang (05/03/2018 7:40 CH)

VPUB - Điện Biên có 11.782 số hộ cận nghèo(24/02/2018 5:41 CH)

VPUB - Đảm bảo an toàn lưới điện(16/02/2018 5:29 CH)

VPUB - Triển khai công tác cai nghiện - Quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2018 trên địa bàn...(12/02/2018 4:50 CH)

VPUB - Phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2017-2018 (09/02/2018 3:55 CH)

VPUB – Điện Biên có thêm 12 trường đạt chuẩn quốc gia(06/02/2018 2:36 CH)

VPUB - Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên(04/01/2018 4:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo(03/01/2018 3:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ...(02/01/2018 6:18 CH)

VPUB - Tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 (06/12/2017 9:23 CH)

VPUB - Tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(02/12/2017 5:03 CH)

VPUB - Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ(17/10/2017 8:50 CH)

VPUB – Bãi bỏ văn bản do UBND tỉnh ban hành(16/10/2017 6:18 CH)

<< < 1 2 3 4 5 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°