VPUB - Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm

Đăng ngày 13 - 04 - 2018
100%

Dienbien.gov.vn - Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phòng chống mại dâm (PCMD), lấy phòng ngừa làm trọng tâm, chú trọng các giải pháp mang tính xã hội nhằm bảo vệ truyền thống văn hóa, nếp sống đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác PCMD; giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm đối với đời sống xã hội; bảo đảm quyền bình đẳng trong việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội của người bán dâm; giảm tội phạm liên quan đến mại dâm. Cụ thể, 100% xã, phường, thị trấn có tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng chống tệ nạn mại dâm bằng các hình thức phù hợp. 80% các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại, dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong PCMD. Kiểm tra, phát hiện, đấu tranh, triệt phá, xử lý vi phạm pháp luật về PCMD nhằm nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước, nhất là cấp xã trong công tác quản lý các cơ sở kinh doanh, dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm. Tiếp tục duy trì 127 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm; phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn đăng ký không có tệ nạn mại dâm năm 2018. 100% cán bộ trực tiếp làm công tác PCMD được tập huấn, nâng cao năng lực về công tác PCMD.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung vào 6 nội dung, nhiệm vụ: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về PCMD; Tăng cường kiểm tra, đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm; Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội tại địa bàn cơ sở; Xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong PCMD; Nâng cao năng lực bộ máy cán bộ làm công tác PCMD; Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm; phòng ngừa và giảm thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm đối với đời sống xã hội.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực về PCMD của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh; các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm cụ thể hoá nội dung hoạt động của Kế hoạch vào thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện cho phù hợp, đảm bảo hiệu quả. Định kỳ hằng quý, 6 tháng và năm gửi Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh theo quy định./.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB - Giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng(27/07/2018 6:11 SA)

VPUB - Tổ chức rà soát, đánh giá công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018(26/07/2018 11:22 CH)

VPUB - Phân cấp tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III...(02/07/2018 11:46 CH)

VPUB - Phấn đấu đến năm 2025, 80% trở lên các Trường THCS, THPT có Chương trình giáo dục hướng...(02/07/2018 4:04 CH)

VPUB - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2018)(30/06/2018 11:59 CH)

VPUB - Chủ động trong công tác phòng chống, ứng phó thiên tai và khắc phục thiệt hại sau mưa lũ(25/06/2018 10:17 CH)

VPUB - Xây dựng kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước năm 2019(18/06/2018 2:51 CH)

VPUB - Phấn đấu tiếp nhận được trên 300 đơn vị máu(17/06/2018 5:33 SA)

VPUB - Kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Điện...(16/06/2018 4:29 SA)

VPUB - Công nhận Thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa là đô thị loại V(14/06/2018 9:52 CH)

VPUB - Điện Biên có thêm 8 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2(14/06/2018 4:55 SA)

VPUB - Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày toàn dân phòng, chống mua...(13/06/2018 4:31 CH)

VPUB - Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Nhà máy xử lý rác thải...(13/06/2018 3:10 CH)

Tham mưu nội dung tham gia góp ý các Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính(08/06/2018 4:00 CH)

Tham mưu nội dung tham gia góp ý Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu nộp lệ phí cấp...(08/06/2018 3:55 CH)

VPUB - Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa...(30/05/2018 4:32 CH)

Triển khai Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ (26/05/2018 3:52 CH)

VPUB - Phối hợp tiếp công dân phục kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV(18/05/2018 6:48 CH)

VPUB - Hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi(14/05/2018 2:49 CH)

VPUB - Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học(18/04/2018 9:52 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°