VPUB - Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm

Đăng ngày 13 - 04 - 2018
100%

Dienbien.gov.vn - Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phòng chống mại dâm (PCMD), lấy phòng ngừa làm trọng tâm, chú trọng các giải pháp mang tính xã hội nhằm bảo vệ truyền thống văn hóa, nếp sống đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác PCMD; giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm đối với đời sống xã hội; bảo đảm quyền bình đẳng trong việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội của người bán dâm; giảm tội phạm liên quan đến mại dâm. Cụ thể, 100% xã, phường, thị trấn có tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng chống tệ nạn mại dâm bằng các hình thức phù hợp. 80% các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại, dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong PCMD. Kiểm tra, phát hiện, đấu tranh, triệt phá, xử lý vi phạm pháp luật về PCMD nhằm nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước, nhất là cấp xã trong công tác quản lý các cơ sở kinh doanh, dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm. Tiếp tục duy trì 127 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm; phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn đăng ký không có tệ nạn mại dâm năm 2018. 100% cán bộ trực tiếp làm công tác PCMD được tập huấn, nâng cao năng lực về công tác PCMD.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung vào 6 nội dung, nhiệm vụ: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về PCMD; Tăng cường kiểm tra, đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm; Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội tại địa bàn cơ sở; Xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong PCMD; Nâng cao năng lực bộ máy cán bộ làm công tác PCMD; Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm; phòng ngừa và giảm thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm đối với đời sống xã hội.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực về PCMD của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh; các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm cụ thể hoá nội dung hoạt động của Kế hoạch vào thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện cho phù hợp, đảm bảo hiệu quả. Định kỳ hằng quý, 6 tháng và năm gửi Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh theo quy định./.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB - Phối hợp tiếp công dân phục kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV(18/05/2018 6:48 CH)

VPUB - Hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi(14/05/2018 2:49 CH)

VPUB - Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ(17/04/2018 5:00 SA)

VPUB - Phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ...(16/04/2018 11:44 CH)

VPUB - Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại...(13/04/2018 5:43 CH)

VPUB - Thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2018 trên...(10/04/2018 6:18 CH)

VPUB - Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái...(06/04/2018 7:17 CH)

VPUB - Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang (05/03/2018 7:40 CH)

VPUB - Điện Biên có 11.782 số hộ cận nghèo(24/02/2018 5:41 CH)

VPUB - Đảm bảo an toàn lưới điện(16/02/2018 5:29 CH)

VPUB - Triển khai công tác cai nghiện - Quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2018 trên địa bàn...(12/02/2018 4:50 CH)

VPUB - Phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2017-2018 (09/02/2018 3:55 CH)

VPUB – Điện Biên có thêm 12 trường đạt chuẩn quốc gia(06/02/2018 2:36 CH)

VPUB - Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên(04/01/2018 4:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo(03/01/2018 3:35 CH)

VPUB - Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ...(02/01/2018 6:18 CH)

VPUB - Tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 (06/12/2017 9:23 CH)

VPUB - Tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(02/12/2017 5:03 CH)

VPUB - Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ(17/10/2017 8:50 CH)

VPUB – Bãi bỏ văn bản do UBND tỉnh ban hành(16/10/2017 6:18 CH)

<< < 1 2 3 4 5 > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°