VPUB - Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm

Đăng ngày 13 - 04 - 2018
100%

Dienbien.gov.vn - Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phòng chống mại dâm (PCMD), lấy phòng ngừa làm trọng tâm, chú trọng các giải pháp mang tính xã hội nhằm bảo vệ truyền thống văn hóa, nếp sống đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác PCMD; giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm đối với đời sống xã hội; bảo đảm quyền bình đẳng trong việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội của người bán dâm; giảm tội phạm liên quan đến mại dâm. Cụ thể, 100% xã, phường, thị trấn có tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng chống tệ nạn mại dâm bằng các hình thức phù hợp. 80% các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại, dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong PCMD. Kiểm tra, phát hiện, đấu tranh, triệt phá, xử lý vi phạm pháp luật về PCMD nhằm nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước, nhất là cấp xã trong công tác quản lý các cơ sở kinh doanh, dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm. Tiếp tục duy trì 127 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm; phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn đăng ký không có tệ nạn mại dâm năm 2018. 100% cán bộ trực tiếp làm công tác PCMD được tập huấn, nâng cao năng lực về công tác PCMD.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung vào 6 nội dung, nhiệm vụ: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về PCMD; Tăng cường kiểm tra, đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm; Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội tại địa bàn cơ sở; Xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong PCMD; Nâng cao năng lực bộ máy cán bộ làm công tác PCMD; Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm; phòng ngừa và giảm thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm đối với đời sống xã hội.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực về PCMD của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh; các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm cụ thể hoá nội dung hoạt động của Kế hoạch vào thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện cho phù hợp, đảm bảo hiệu quả. Định kỳ hằng quý, 6 tháng và năm gửi Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh theo quy định./.

Lan Phương

Tin mới nhất

VPUB – Phấn đấu đến năm 2025 bảo vệ và phát triển 1.500 ha cây hoa Ban tự nhiện và trồng mới 40 -...(26/12/2018 10:13 CH)

VPUB - Kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững(26/12/2018 9:23 CH)

VPUB - Ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh(25/12/2018 9:10 CH)

VPUB - Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên(12/12/2018 5:30 SA)

VPUB - Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2018 - 2019(30/11/2018 5:13 CH)

VPUB - Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm nay sẽ diễn ra từ ngày 10/11-10/12(16/11/2018 6:43 SA)

VPUB - Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên(03/11/2018 5:03 CH)

VPUB - Tăng cường chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật (28/10/2018 11:23 CH)

VPUB - Triển khai các hoạt động Phòng, chống dịch bệnh sởi (23/10/2018 6:08 CH)

VPUB - Khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh(15/10/2018 1:49 SA)

VPUB - Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh(14/10/2018 3:27 CH)

VPUB - Triển khai thực hiện Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh (12/10/2018 7:07 CH)

VPUB - Tiếp nhận hơn 5,8 tỷ đồng để triển khai dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực cho Trung tâm Hỗ...(09/10/2018 6:36 SA)

VPUB - Tổ chức khám sàng lọc, chỉ định tim mạch cho trẻ em bị tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh (02/10/2018 11:25 CH)

VPUB - Tăng cường công tác PCCC và hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC 4/10(02/10/2018 4:45 CH)

VPUB - Tổ chức Hội thi, Hội thao, các giải thi đấu thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019(27/09/2018 11:45 CH)

VPUB - Dừng mọi hoạt động vui chơi, giải trí trong 2 ngày quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang(25/09/2018 11:05 CH)

VPUB - Chủ động ứng phó thiên tai do ảnh hưởng hoàn lưu Bão số 6(19/09/2018 3:03 CH)

VPUB – Thông báo về việc nghỉ lễ, tết Kỷ Hợi 2019(19/09/2018 3:01 CH)

VPUB - Chủ động ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của vi rút dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh(11/09/2018 4:02 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°