Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016

Đăng ngày 01 - 01 - 2017
100%

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°