VPUB - Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Đăng ngày 12 - 12 - 2018
100%

Dienbien.gov.vn - Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3603/KH-UBND về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Theo đó với mục đích cụ thể hóa các nhiệm vụ Thủ tướng giao cho UBND tỉnh tại Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, cải cách mạnh mẽ hơn nữa các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, đặc biệt là cắt giảm các chi phí bất hợp lý, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. UBND tỉnh đưa ra 4 nhóm nhiệm vụ cần thực hiện, cụ thể: Về chi phí tuân thủ pháp luật về gia nhập thị trường; Về chi phí đầu vào sản xuất, kinh doanh; Về phí, lệ phí, tiền thuê đất và tiền khai thác tài nguyên; Về chi phí không chính thức.

Tổ chức thực hiện kế hoạch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm quán triệt và tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được giao tại Kế hoạch;Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được phân công cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tại Kế hoạch này cùng với báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 12 hàng năm./.

Phạm Hà (B/T)

Tin mới nhất

VPUB - Tiếp nhận 1,5 tỷ đồng nguồn tài trợ bổ sung của tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế (SCI) (03/07/2019 5:28 CH)

VPUB - Tăng cường truyền thông chính sách, pháp luật về Bảo hiểm Y tế (01/07/2019 4:15 CH)

VPUB - Đẩy mạnh truyền thông cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch...(30/06/2019 4:36 CH)

VPUB - Phối hợp tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đạt hiệu quả(10/06/2019 8:49 CH)

VPUB - Phương án tuyển sinh vào các trường THPT trên địa bàn tỉnh năm học 2019 - 2020(03/06/2019 3:36 CH)

VPUB – Tăng cường việc thực thi nghiêm Luật phòng chống tác hại của thuốc lá(28/05/2019 9:59 CH)

VPUB – Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020,...(10/05/2019 5:30 SA)

VPUB - Tiếp nhận hơn 1,8 tỷ đồng nguồn tài trợ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam(04/05/2019 2:22 CH)

VPUB - Tiếp nhận nguồn tài trợ do tổ chức BDCF trao tặng và hỗ trợ lắp đặt hệ thống máy lọc nước...(09/04/2019 5:11 CH)

VPUB – Phấn đấu 90% người nhiễm HIV trong cộng đồng được phát hiện và báo cáo(09/04/2019 4:45 CH)

VPUB - Điện Biên: Dự kiến 5.431 thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019(03/04/2019 11:51 CH)

VPUB - Tăng cường hoạt động đối ngoại năm 2019(28/03/2019 10:03 CH)

VPUB - Bắn 60 giàn pháo hoa tầm thấp trong chương trình Khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2019(13/03/2019 11:38 CH)

VPUB – Tổ chức triển khai đào tạo nghề cho 8.000 người trên địa bàn tỉnh năm 2019(11/03/2019 1:08 CH)

VPUB - Tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng(04/03/2019 3:24 CH)

VPUB - Triển khai các giải pháp cấp bách ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa...(01/03/2019 9:27 CH)

VPUB – Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh xuống còn 33,97 % năm 2019(25/02/2019 10:25 CH)

VPUB - Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2019(25/02/2019 9:25 CH)

VPUB - Năm 2019 Phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 8.650 lao động(25/02/2019 5:07 CH)

VPUB - Triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 2019–2021 (15/02/2019 5:04 SA)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°