VPUB - Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Đăng ngày 12 - 12 - 2018
100%

Dienbien.gov.vn - Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3603/KH-UBND về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Theo đó với mục đích cụ thể hóa các nhiệm vụ Thủ tướng giao cho UBND tỉnh tại Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, cải cách mạnh mẽ hơn nữa các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, đặc biệt là cắt giảm các chi phí bất hợp lý, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. UBND tỉnh đưa ra 4 nhóm nhiệm vụ cần thực hiện, cụ thể: Về chi phí tuân thủ pháp luật về gia nhập thị trường; Về chi phí đầu vào sản xuất, kinh doanh; Về phí, lệ phí, tiền thuê đất và tiền khai thác tài nguyên; Về chi phí không chính thức.

Tổ chức thực hiện kế hoạch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm quán triệt và tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được giao tại Kế hoạch;Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được phân công cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tại Kế hoạch này cùng với báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 12 hàng năm./.

Phạm Hà (B/T)

Tin mới nhất

VPUB - "Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 1 - 30/6/2020(29/05/2020 11:04 CH)

VPUB - Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em(27/05/2020 11:09 CH)

VPUB - Tiếp nhận trên 37 tỷ đồng nguồn ngân sách của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam cho...(26/05/2020 11:48 CH)

VPUB - Tăng cường việc thực thi nghiêm Luật phòng chống tác hại của thuốc lá(23/05/2020 11:46 CH)

VPUB - Tăng cường, đảm bảo an toàn thông tin khi sử dụng ứng dụng trực tuyến(22/05/2020 4:10 CH)

VPUB - Phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại (21/05/2020 5:05 CH)

VPUB - Phương án tuyển sinh vào các trường THCS&THPT, THPT, phổ thông DTNT THPT và THPT chuyên Lê...(15/05/2020 11:50 CH)

VPUB - Tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan trên địa bàn tỉnh(14/05/2020 10:42 CH)

VPUB - Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19(02/05/2020 9:26 CH)

VPUB – Tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh(27/04/2020 10:03 CH)

VPUB - Dừng hoạt động 2 chốt kiểm dịch phòng, chống dịch bệnh COVID-19(24/04/2020 3:59 CH)

VPUB - Điện Biên: Điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non,...(23/04/2020 5:05 CH)

VPUB – Tiếp tục thực hiện việc rà soát và quản lý người có nguy cơ với dịch Covid-19(22/04/2020 11:59 CH)

VPUB – Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới(22/04/2020 6:03 CH)

VPUB - Điện Biên cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 27/4(22/04/2020 3:01 CH)

VPUB - Không chủ quan lơ là, mất cảnh giác trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 (20/04/2020 6:03 CH)

VPUB – Tiếp tục thực hiện nghiêm việc đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết(16/04/2020 11:31 CH)

VPUB - Thành lập Cơ sở điều trị, cách ly bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế các huyện, thị xã,...(11/04/2020 10:27 CH)

VPUB – Thành lập 2 Cơ sở điều trị, cách ly bệnh nhân phòng, chống dịch COVID-19 với 120 giường(10/04/2020 11:35 CH)

VPUB – Xử lý nghiêm các vi phạm trong phòng chống dịch bệnh Covid-19(10/04/2020 5:39 CH)

<< < 1 2 3 4 5  ... > >> 

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°